Böcker

Klicka här för att köpa mina böcker

Eftersom jag hittllls har gett ut fem böcker kan jag kalla mig författare.

Min första bok gav jag ut hösten 1980. Jag arbetade då som bitr. pressombudsman på LO och var starkt engagerad i den storkonflikt omfattande 600 000 LO-medlemmar, som bröt ut i samband med 1 maj samma år. Det var den svenska arbetsmarknadshistoriens mest omfattande konflikt – strejk och lockout – men pågick bara under några dagar vilket gjorde att skadorna på den svenska ekonomin blev begränsade.

Jag blev ombedd av LO-ledningen att på något sätt dokumentera konflikten och det gjorde jag samma höst med boken ”Storkonflikten i den politiska debatten”.

Nästa bok blev jag ombedd av bokförläggare Dorotea Bromberg att skriva. Den skulle vända sig till kvinnor med tips om hur man utför sin egen självdeklaration. Året var 1986. På den tiden var det fortfarande många kvinnor som överlät sin självdeklaration till sina män. Med en enkel och lättillgänglig bok, som dessutom var rosa till färgen samt liten och nätt, skulle fler kvinnor kunna lära sig deklarera själva. Detta var innan den förenklade självdeklarationen kom. Boken fick titeln ”Kvinnans lilla deklarationsbok” och utkom 1986.

Fyra år senare, 1990, blev jag återigen ombedd av Brombergs förlag att skriva en handbok för kvinnor. Den här gången skulle den handla om vardagsjuridik. Titeln blev ”Kvinnan, familjen och lagen” och vände sig till kvinnor med goda råd om familjerätt, t ex äktenskapsbalken, sambolagen, arvsrätt, avtalsrätt med mera. Boken tar upp allt som rör familjelivet från vaggan till graven. Boken utkom alltså 1990.

Sen skulle det dröja ända till 2010 innan nästa bok kom ut. Vintern 2010, under en turbulent tid i mitt liv, ombads jag av Bertil Ekerlid vid Ekerlids Förlag att skriva min självbiografi. Det gjorde jag mer än gärna och i oktober samma år kom boken ut med titeln ”En kvinna med det håret kan väl aldrig tas på allvar”. Den handlade om mitt liv, från mina allra första år fram till idag och var starkt inriktad på den mobbning jag har utsatts för under stora delar av mitt liv.

År 2011 var det svåraste året i mitt liv. Då upptäcktes att jag hade cancer. En jättelik cancertumör växte på min bukspottkörtel. I samband med flera oerhört riskfyllda operationer var jag hårsmånen från att dö. Än idag, 2014, lider jag av sviterna efter mina sjukdomar. Våren 2012 bestämde jag mig för att skriva en bok om min sjukdomstid. Boken kom ut på Ekerlids förlag med titeln ”Nattens änglar” i oktober 2012.

2018 gav jag ut boken ”Skulden jag bär på”.

Klicka här för att köpa mina böcker