Att legalisera incest och nekrofili är helt enkelt sinnessjukt!

Liberalternas Ungdomsförbund LUF lanserade i helgen ett av de senaste årtiondenas mest korkade – och farliga – förslag, nämligen att incest och nekrofili ska bli lagligt. Nekrofili handlar om att ha sex med döda människokroppar.

Jag höll på att sätta lunchmackan i vrångstrupen när jag läste om detta. Hur kan politiker – de kallar sig ju så – år 2016 ha mage att lägga fram den här sortens förslag? Den första frågan som inställer sig är: Vad vill man uppnå? Svar: Största möjliga uppmärksamhet förstås. Och på den punkten har Liberala ungdomsförbundet lyckats.

Copyright: Denis Bogdanos/Dreamstime.com
Copyright: Denis Bogdanos/Dreamstime.com

Incest begås när personer som är nära släkt med varandra, t ex bror och syster, mor och son eller far och dotter har sex/samlag med varandra. Incest kallades förr i tiden blodskam, ett starkt känsloladdat ord som ganska väl beskriver vad det handlar om. I Sverige har incest varit förbjudet i århundraden. Blodskam är ett av de vanligaste tabuna i både medeltida och äldre samhällen och har därtill varit belagt med hårda straff. Men det har också funnits kulturer där incest har varit tillåtet.

Förklaringen till ungliberalernas enligt min mening naturvidriga förslag är att de sätter friheten att ha sex med vem man vill före alla andra hänsyn och överväganden. Frihet till vilket pris som helst. Om unga politiker i ett ungdomsförbunden inte har några andra förslag att komma med så borde ungdomsförbundet omedelbart läggas ner.

Copyright: Oleksli Shalamov/Dreamstime.com
Copyright: Oleksli Shalamov/Dreamstime.com

Incest är idag reglerat i kap. 6 §7 i brottsbalken. Även nekrofili är reglerat i brottsbalken. Att vilja legalisera den här formen av sexuella avarter är obegripligt. Jag håller med den person som sa idag att i en politisk situation i Sverige med massinvandring och stora svårigheter att ge jobb, bostad och integration åt dessa människor, i en sådan allvarlig situation föreslår Liberala ungdomsförbundet att man gör nekrofili lagligt. Tala om politiska prioriteringar. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.

Förbudet mot incest beror inte bara på att det skulle vara mer omoraliskt att ha sex med t ex sin bror eller syster. Det handlar istället om rent biologiska faktorer. Incest är farligt i den bemärkelsen att barn som föds av närbesläktade föräldrar ofta får medfödda genetiska defekter, det vill säga skador och sjukdomar som kan leda till en för tidig död. Barnet ärver nämligen gener från sina föräldrar med exakt samma genuppsättning. Det innebär att ärftliga sjukdomar förs direkt vidare till barnet. Detta gäller inte på samma sätt om föräldrarna helt saknar blodsband med varandra. Då bryts de sjukliga anlagen.

Det mest kända historiska exemplet på ett barn som fötts av föräldrar som också var syskon är den egyptiske faraonen Tutankhamon. Han levde för ungefär 3 000 år sen. Vid nio års ålder blev han farao men dog redan när han var nitton år. Tutankhamons var son till faraonen Akhenaton och dennes syster. Han var med andra ord ett resultat av inavel.

Tutankhamon var född med en grav genetisk defekt, det s k Klippel-Feils syndrom. Det innebär att barnet föds med benskörhet och sammanväxta halskotor. Detta hade Tutankhamon. Han hade också grav skolios. Kotpelaren var kraftigt S-formad istället för rak.

Han var alltså gravt handikappad redan från födseln. Om det var handikappen som orsakade hans tidiga död vi 19 års ålder är vetenskapen oense om. En del hävdar att Tutankhamon blev mördad. Hur det nu var med den saken så är de flesta forskare och egyptologer ändå överens om att hans fysiska skador förorsakades av att han var avkomma från ett incestuöst sexuellt förhållande.

Tutankhamon Copyright: Yuliya Masleva/Dreamstime.com
Tutankhamon
Copyright: Yuliya Masleva/Dreamstime.com

När man hänvisar till den här sortens historiska exempel så svarar naturligtvis Liberala ungdomsförbundet att de som har incest med varandra inte behöver skaffa barn. De kanske bara vill ha sex. Javisst, så kan man naturligtvis resonera. Samtidigt vet alla att de par som tycker om varandra och vill ha sex med varandra till slut kanske också vill ha barn tillsammans.

Det är alltså ingen tillfällighet att incest under årtusenden varit förbjudet i stora delar av världen. Det finns starka medicinska skäl till detta.