Socialstyrelsen fortsätter att försvara att covidsjuka på äldreboenden fick morfin och ångestdämpande istället för syrgas och sjukhusvård: ”Syftet med behandlingen är att lindra, inte att bota”, säger hög chef.

Idag kunde SVT Nyheter återberätta en i och för sig redan känd nyhet, nämligen att många av de människor på våra äldreboenden som under pandemin har drabbats av covid-19 inte har fått någon adekvat vård utan lämnats att dö neddrogade med morfin och Haldol.
Äldre människor som under pandemin drabbades av covid-19 på äldreboendena fördes inte till sjukhus när de insjuknade som alla andra. Istället ordinerades de omedelbart så kallad palliativ vård (= vård i livets slutskede) trots att sjukhusvård skulle ha kunnat rädda deras liv.
Den här frågan är återigen aktuell när den andra vågen av coronapandemin nu håller på att skölja in över landet och riskerar att döda ännu fler människor. Då gäller det att inte upprepa alla de misstag som begicks i våras och som ledde till att alltför många gamla människors liv offrades i onödan.
Yngve Gustafson
Bild: umu.se
Skandalen med en palliativa covidvården på äldreboendena uppmärksammades på ett mycket tydligt sätt i våras av bland andra professorn i geriatrik vid Umeå universitet Yngve Gustafson. Jag tog själv upp frågan flera gånger här på min blogg. Samtidigt skrevs det  spaltmetrar i tidningarna när det avslöjades hur våra gamla behandlades av den svenska sjukvården, orättvisor som kanske aldrig hade avslöjats om pandemin inte hade börjat härja i Sverige.
Nu är samma fråga åter aktuell.
Md. Shahidul Islam, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Bild: Europea scientic scenter
Till SVT Nyheter säger idag Md. Shahidul Islam, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala att den medicinska behandling som gavs till de äldre covidsmittade var ”absurd”.
Istället för sjukhusvård ordinerades de covidsjuka på äldreboendena Morfin, Midozalam och Haldol mot symptomen från covid-19. Detta är en palliativ cocktail som de gamla fick för att lindra smärtorna. Läkemedlen var samtidigt andningshämmande, detta trots att patienterna redan led av stora andningssvårigheter på grund av covid-infektionen.
Morfin
Bild: legitapotek.com
Midazolam
Bild: en.wikipedia.org
Haldol
Bild: prezi.com
I klartext förvärrade de här läkemedlen symptomen för de äldre istället för att lindra dem.
På påskyndade också döden.
Md. Shahidul Islam
Bild: researchgate.net
”Man kan inte ge andningsdämpande läkemedel till patienter som redan har andningssvikt. Det är absurt, säger Md. Shahindul Islam, docent på Karolinska Insitutet och överläkare på Akademiska sjukhuset till SVT Nyheter idag.

De här läkemedlen är smärtlindrande, antipsykotiska och sederande. Det betyder att de är lugnande och ångestdämpande. Men det betyder enligt experter att läkemedlen riskerar att påskynda döden. Det var också vad som skedde i hundratals fall på våra äldreboenden i våras.

Thomas Lindén, Socialstyrelsen
Bild: anhoriga.se

Men avdelningschef Thomas Lindén vid Socialstyrelsen säger till SVT Nyheter idag att han försvarar användningen av de här läkemedlen. Socialstyrelsen anser att den här medicinen är lämplig eftersom ”syftet med behandlingen inte är att bota utan bara att lindra.”

Uppfattade ni: Inte bota, bara lindra.

”När man vet att någon kommer att avlida inom ett par timmar eller ett par dagar gäller det ju att ha så bra kvalitet på vården som möjligt”, säger Thomas Lindén. ”Då är det viktigt att man använder de läkemedel som finns för att lindra smärta och lidande”.

Avdelningschef Thomas LIndén
Bild: socialstyrelsen.se

Enligt Thomas Lindén ordinerar man inte de här preparaten för att de är andningsdämpande utan för att de är smärtlindrande.

Det här kan inte kallas för något annat än horribelt, upprörande och inhumant. Det här är aktiv dödshjälp i ordet sanna bemärkelse. De högsta cheferna på Socialstyrelsen med Thomas Lindén i spetsen hävdar att covidsjuka åldringar på äldreboendena inte ska botas från sin sjukdom. Ingen ska ens försöka bota dem. De ska bara få smärtlindring i väntan på en snabb och säker död.

Intensivvård
Bild: karolinska.se

Är detta den goda sjukvård som Sverige berömmer sig över att ha? Är detta en åldringsvård i världsklass? Är detta en human vård av de äldre som utan egen förskyllan har drabbats av en smittsam virussjukdom? I andra sammanhang hävdar socialstyrelsen att alla människor har rätt till likvärdig vård oberoende av ålder, kön och etnisk bakgrund. Men när det gäller gamla och sjuka på våra äldreboenden så gäller inte dessa principer längre.

SOCIALSTYRELSENS LÖFTEN OM LIKVÄRDIG VÅRD FÖR ALLA ÄR LÖGN. Pandemin har avslöjat att våra äldre har inte rätt till samma sjukvård som de yngre. Om en person på ett äldreboende insjuknar i covid-19 så ska man inte försöka bota honom eller henne. Man ska bara passivt invänta döden men för säkerhets skull injicera lite lugnande medel för att döden inte ska bli alltför ångestfylld för patienten.

Äldre man
Bild: Shutterstock/köpt bild

Detta har drabbat hundratals åldringar under den här pandemin. Dessa gamla människor har smittats av vårdslös, ignorant och okunnig personal. Och när de väl har smittats har de inte haft rätt till samma sjukvård som andra. De har inte fått tillgång till syrgas. De har inte förts till sjukhus som alla andra i samma situation. De har lämnats att dö i sin ensamhet i sina sängar på äldreboendena.

Detta är ättestupan anno 2020.

Tänk på följande alla gamla, om ni skulle drabbas av covid-19

Tänk på detta alla ni äldre som fortfarande riskerar att smittas av covid-19. Ni kommer inte att få den vård ni har rätt att kräva. Ni ska inte räkna med att bli vårdade så att ni blir friska och kan leva ett tag till. Nej, ni får räkna med att en smitta av covid-19 innebär slutstationen i ert liv, inte därför att ni inte skulle ha möjlighet att överleva utan därför att socialstyrelsen och andra myndigheter som bestämmer över sjukvården tycker att ni ska dö eftersom det finns yngre personer som bättre behöver den vård som ni enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har rätt till.

För att belysa åldersdiskrimineringen inom svensk sjukvård ska jag ta ett något drastiskt exempel: Om en 40-årig gravt narkotikamissbrukande person drabbas av covid-19 och kommer in på sjukhus så kommer han eller hon att få all den hjälp som står till buds för att kunna överleva och senare återgå till sitt missbruk.

Men om en 79-årig kvinna på ett äldreboende smittas av samma sjukdom kommer hon inte att få någon vård. Hon kommer att ordineras smärtstillande och andningshämmande läkemedel och hon kommer att avlida inom några dygn.

Sådan är svensk sjukvård idag.

Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren
Bild:pressbild/flickr.

Stefan Löfven och Lena Hallengren! Vågar ni prata högt om detta idag? Eller kände ni inte till att det förhåller sig på det sättet? Om inte, så prata med Thomas Lindén på socialstyrelsen. Han har ju redan talat klartext om detta.

Det står nu klart att den så kallade ”andra vågen” av pandemin nu har börjat rulla in på allvar i Sverige.

Den andra vågen har rullat in
Bild: Folkhälsomyndigheten/grafik: Elisabet Höglund

Idag, fredagen den 13 november 2020, redovisade Folkhälsomyndigheten 42 nya dödsfall i covid-19. Det är den högsta dödssiffran på flera månader. Samtidigt sprids smittan ny mycket kraftigare och snabbare i Sverige än i övriga Norden.

Idag redovisades 5 890 nya smittade, en rekordhög ökning. Idag är 177 355 personer i Sverige smittade av covid-19. Antalet dödsfall stiger liksom antalet personer som är inlagda på intensivvårdsavdelning.

Den andra vågen – smittspridningen skenar
Bild: Skärmavbld/Folkhälsomyndigheten

Hur ska det här sluta?