En ny vargtavla har sett världens ljus – nu visar jag upp den för första gången, innan den är klar.

 

Att måla vargar i deras naturliga miljö har blivit ett allt större intresse hos mig. Ja, jag har ju själv inte varit ute i skogarna och skissat av vargarna i verkligheten. Sådant låter sig inte göras så lätt. Tyvärr måste man använda redan tagna bilder på varg som sen på olika sätt omvandlas till oljemålningar.

Jag använder mig av flera olika vargbilder samtidigt och plockar ut detaljer från varje bild som jag därefter skapar en helt ny bild av. Sedan försöker jag skapa en naturmiljö där vargen teoretiskt skulle kunna befinna sig. För den oinvigde ser alla vargar likadana ut men liksom hos oss människor finns det tydliga skillnader om man studerar djuret riktigt noga. Teckningen varierar liksom färgerna och pälsens utseende. Det gäller att hitta en kombination av detaljer som fullbordar ett nytt vargporträtt.

Precis så har jag gått till väga med den vargtavla som jag just nu håller på med. Målningen är stor, 105 x 75 cm, och därmed otroligt tidskrävande. Jag har hittills hållit på i fem veckor med målningen och har ytterligare några timmars arbete kvar innan jag kan betrakta tavlan som färdig.

Inspirationen till att göra just den här stora vargmålningen (som faktiskt innehåller ett vargpar men där tiken bara syns i bakgrunden) fick jag när jag i höstas blev inbjuden som talare vid det årliga seminariet Vargsymposiet i Vålådalen i Jämtlandsfjällen den 12-14 mars. Mitt föredrag ska handla om relationen mellan människan och vargen, en relation som alla vet är mycket känsloladdad och motstridig.

Det finns knappast någon fråga som rör upp så starka känslor – för eller emot – hos svenska folket som just vargfrågan. Det gör frågan extra intressant. Jag tillhör den kategori som anser att vi måste slå vakt om vargen och arbeta för artens överlevnad. Dessutom tycker jag att vargar är fantastiska, vackra och fascinerande djur.

Visst finns det nackdelar med vargen, t ex att den kan ge sig på tamboskap, jakthundar och andra sällskapsdjur. Dessa överfall kan vi dock skydda oss emot (om vi vill) genom att installera vargstängsel, att inte släppa sina hundar lösa, inte jaga älg med lösspringande hund med mera.

Så här ser vargmålningen i alla fall ut, dels i hela sin omfattning, dels i olika utsnitt och närbilder.