Förtalsdomen mot Cissi Wallin visar hur fiaskoartad och skandalös #metoo-rörelsen var.

Idag kom så domen från Stockholms tingsrätt mot kolumnisten och medieprofilen Cissi Wallin. Hon dömdes till villkorlig dom och dagsböter för förtal av den förre Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen. Cissi Wallin dömdes också att betala ett skadestånd till Virtanen på 90 000 kronor.

Cissi Wallin
Bild: battrestadsdel.se

Cissi Wallin dömdes för att ha beskyllt Fredrik Virtanen för våldtäkt. Våldtäkten skulle ha ägt rum redan  2006. Hon väntade dock ända till 2011 med att polisanmäla Virtanen. Året därpå lades förundersökningen mot Virtanen ner på grund av att polisen inte ansåg sig kunna bevisa att våldtäktsanklagelserna stämde.

Fredrik Virtanen
Bild: youtube.com

Men när #metoo-rörelsen briserade i Sverige den 17 oktober 2017 passade Cissi Wallin på att än en gång i ett inlägg på Instagram anklaga Fredrik Virtanen för våldtäkt. Anklagelsen fick en enorm uppmärksamhet och ledde till att Virtanen fick sparken som ledarskribent på Aftonbladet.

Fredrik Virtanen
Bild: fredrikvirtanen.se

Efter det har han inte haft något arbete. Han har också flera gånger umgåtts med självmordsplaner. I sin bok ”Utan nåd” som kom ut i våras berättar Virtanen att anklagelserna mot honom hade förstört både hans liv och hans fortsatta karriär som journalist.

Idag gav Stockholms tingsrätt Virtanen rätt. Han hade blivit utsatt för förtal av Cissi Wallin. Tingsrätten prövade inte sanningshalten bakom Wallins anklagelser utan koncentrerade sin dom på det faktum att Cissi Wallins anklagelser hade fått en så stor spridning att de förorsakat Virtanen mycket stor skada.

Cissi Wallin
Bild: baaam.se

Även ”sanna” uppgifter kan nämligen anses utgöra förtal om de får stor spridning och utsätter den anklagade för stor skada.

Lagbok
Bild: bloggbevakning.se

Det är faktiskt så att svensk lag i förtalsmål som dessa inte bedömer om anklagelserna mot en person stämmer med verkligheten utan i vilken grad den anklagade har skadats av det förtal han (eller hon) har utsatts för. I Fredrik Virtanens fall kan man säga att skadan har varit enorm.

Stockholms tingsrätt
Bild: specialfastigheter.se

Domen mot Cissi Wallin är nu det fjärde rättsfall som har tagits upp efter #metoo-kampanjen, där kvinnor anklagat män för våldtäkt och eller sexuella övergrepp. För exakt en vecka sen, den 2 december, dömde Södertörns tingsrätt en tidigare kvinnlig miljöpartistisk politiker för förtal.

Stefan Nilsson
Bild: youtube.com

Kvinnan hade i samband med #metoo-kampanjen 2017 i ett Instagram-inlägg riktat grova anklagelser mot den dåvarande miljöpartistiske riksdagsledamoten Stefan Nilsson, då även ledamot av Miljöpartiets styrelse. Även dessa anklagelser hade karaktären av sexuellt förtal.

Stefan Nilsson
Bild: youtube.com

När uppgifterna blev kända sparkades Stefan Nilsson ur Miljöpartiets styrelse. Inför valet 2018 insåg han att han inte skulle ha några chanser att bli återvald som riksdagsledamot utan valde att inte ställa upp i valet. Därmed var hans politiska karriär slut. Den kvinnliga partikollegan hade uppnått sitt mål, nämligen att till att Stefan Nilssons politiska karriär just skulle ta slut.

Men kvinnan, som sedermera lämnade Miljöpartiet, polisanmäldes och åtalades för förtal. I förra veckan kom domen: Villkorlig dom och 70 dagsböter. Dessutom dömdes hon att betala ett skadestånd till Stefan Nilsson på 40 000 kronor.’

Metoo
Bild: kommunal.se

I slutet av oktober i år åtalades en annan kvinna för förtal av en känd svensk komiker. Hon anklagade honom på sociala medier för att ha utsatt henne för sexuella övergrepp i över ett års tid. Även två andra kvinnor anklagade mannen för sexuella övergrepp. Komikern blev föremål för en förundersökning men i maj 2018 lades förundersökningen ner av brist på bevis.

I stämningsansökan mot den här kvinnan beskrevs brottet som ”grovt eftersom uppgifterna om grov brottslighet !från komikerns sida) hade fått stor spridning och lett till stor skada för honom”. Det gällde både hans privata liv och hans yrkesverksamhet.

Någon rättegång har ännu inte hållits i det här målet men det är ingen djärv gissning att även den här kvinnan kommer att dömas för förtal.

Josefin Nilsson
Bild: youtube.com

För att inte detta skulle vara nog så meddelade Sveriges Television idag att Granskningsnämnden för radio och TV har fällt SVT-dokumentären om artisten Josefin Nilsson ”Älska mig för den jag är”. Dokumentären sändes i SVT den 22 mars 2019 och väckte en enorm uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser.

Örjan Ramberg
Bild: flickr.com

Granskningsnämnden fällde inte dokumentären på grund av brist på saklighet och opartiskhet utan därför att den stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. I dokumentären hävdas mer eller mindre öppet att det var skådespelaren Örjan Ramberg som förorsakade Josefin Nilssons tragiska död i februari 2016. Josefin Nilsson och Örjan Ramberg var ett par under flera år på 90-talet och deras relation var stormig på många sätt. Men att påstå att Ramberg skulle ha förorsakat sin före detta flickväns död var en anklagelse som inte kunde stå oemotsagd. Ramberg själv fick dock aldrig tillfälle att bemöta anklagelserna i programmet men har bemött dem efteråt i intervjuer och debattartiklar.

Metoo
Bild: youguv.se

De här fyra exemplen, som alla är skapelser av #metoo-rörelsen i Sverige, talar sitt tydliga språk. Det är inte tillåtet att förtala någon, inte ens om man som kvinna känner sig kränkt eller har varit utsatt för en mans sexuella närmanden. Våldtäktsbrott och sexuella övergrepp tillhör de brottskategorier som är allra mest problematiska. Ord står alltid mot ord och det saknas nästan alltid bevis. Det gör det praktiskt taget omöjligt för en domstol att döma i sådana här mål.

Detta ger dock inte de förfördelade kvinnorna rätt att förtala de män på sociala medier som de anser har kränkt dem. Rättsapparaten kan aldrig bytas ut mot folkdomstolen på Facebook och Instagram.

Jag tycker att det är rätt att kvinnorna i de här exemplen döms för förtal. Bara därför att man ropar ut sina anklagelser och sitt hämndbegär mot männen på sociala medier så undgår man inte det legala rättssystemets bestraffningsmetoder. Det är helt enkelt inte OK att förtala andra människor. Det gäller män såväl som kvinnor.

Bild: fortune.com

#Metoo-rörelsen i Sverige har säkert haft många positiva effekter. Det blev en ögonöppnare för många att få läsa de bekännelser som tusentals kvinnor gjorde på Facebook och Instagram om hur de hade utsatts för mäns sexuella övermakt. På många sätt fanns det mycket gott med #metoo.

Bild: youtube.com

Med detta sagt måste jag ändå säga att det nästan inte finns något i vårt land som har skadat kvinnosaken så mycket som just #metoo. Att låta tiotusentals kvinnor anklaga män för våldtäkt och övergrepp på sociala medier utan att lägga fram det minsta uns av bevis och utan att låta dessa män komma till tals, det är i sig ett övergrepp.

Men det värsta är inte vad som under #metoo-kampanjen utspelade sig på sociala medier. Det värsta var att de s k gammelmedierna med kvällstidningarna i spetsen sög upp varje liten smaskig detalj av #metoo-bekännelserna, skrev om dem, utlämnade de anklagade männens identiteter utan att ens göra ett försök att undersöka om anklagelserna stämde. Det var och är en journalistisk praktskandal utan dess like.

”Metoo fick inte bara oftast omdömesgilla kvinnor att tappa huvudet. Det gällde i lika hög grad redaktörer och reportrar på Aftonbladet, Expressen, SVT:s nyhetskanaler, TV4, Sveriges Radio, Dagens nyheter, Svenska Dagbladet och många många andra tidningar. Plötsligt krävdes inga bevis längre för att vidarebefordra lösa rykten. Om en man hade anklagats för att ha våldtagit en kvinna eller tilltvingat sig sex med henne så behövdes det inga bevis. Det krävdes ingen research. Det krävdes ingen granskande blick. Det krävdes inga överväganden om det var rätt att publicera eller ej. Det var bara att brassa på.

Bild: twitter.com

Många av dessa medier har sedermera fällts av Pressens opinionsnämnd för sina övertramp. Det har dock inte hjälpt de många – kanske helt oskyldiga – män som fick sina liv förstörda på grund av anklagelser som de inte ens fick chansen att bemöta.

Jag tycker att Metoo på många sätt var skadlig

Även av ett helt annat skäl anser jag att #metoo var skadlig. #Metoo gjorde alla kvinnor till oskyldiga offer samtidigt som alla män utsågs till sexuella monster. Jag överdriver lite, men ni förstår vad jag menar. Själv har jag i många år bekämpat den efterhängsna kvinnliga offerrollen. Den är skadlig och gör att kvinnor aldrig kan bli jämställda eller respekterade efter förtjänst.

Nu har jag sagt detta. Avslutningsvis ska jag dock tillägga att #metoo sannolikt kan ha bidragit till att män idag inte alltid anser att de har automatisk äganderätt till kvinnors kroppar. Umgängesmönstret mellan män och kvinnor på arbetsplatserna har förhoppningsvis också snyggats till.

Benny Fredriksson tog sitt liv efter Aftonbladets anklagelser mot honom.
Bild: youtube.com

Men det värsta journalistiska övertrampet av alla under #metoo-rörelsen var anklagelserna mot förre chefen för Stockholms stadsteater Benny Fredriksson. Det var tidningen Aftonbladet som i stort uppslagna artiklar lät anonyma röster anklaga Fredriksson både för diktatoriskt styre på teatern och även för  övergrepp av olika slag. Anklagelserna ledde som bekant till att Benny Fredriksson några månader senare tog sitt eget liv. Spåren förskräcker.

Trots #metoo har inte antalet våldtäkter minskat. I själva verket visar färska undersökningar att antalet anmälda våldtäkter ökar i Sverige!