Grekland måste lämna euron – nu!

Jag vet inte för vilken gång i ordningen som Grekland står inför total bankrutt. Före den 30 juni ska Grekland betala av ett av sina nödlån med 1,6 miljarder euro. De pengarna finns inte.

Och ännu värre: Den 20 juli förfaller ett lån på 3,5 miljarder euro från den Europeiska Centralbanken, ECB och ytterligare ett lån på 3,2 miljarder euro. Så även om grekerna med EU:s benägna hjälp skulle klara av trolleritrixet att överleva den 30 juni, så dröjer det bara tre veckor tills nästa – ännu större – penningkris
drabbar Grekland.

Det grekiska dramat är inte längre ett drama. Det är en parodi. Eller ännu hellre: en fars. Hur kan EU acceptera att ha en medlemsstat som i princip är bankrutt och som i flera år har levt på nödlån från ECB, EU och IMF, den Internationella Valutafonden? EU har under de gångna krisåren tvingat grekerna till finansiella åtstramningsåtgärder för att förbättra statsfinanserna, t ex höjda skatter, höjd pensionsålder och sänkta pensioner. Inget har hjälpt.

Idag står grekerna med en lika tom penningpåse som någon gång tidigare. Och oviljan bland grekerna och deras politiker är monumental när det gäller att höja skatter och sänka löner och pensioner. Det strider dessutom helt emot de löften som den sittande premiärministern Alexis Tsipras gav och som gjorde honom till segrare i det grekiska valet i vintras.

Alla trodde i morse, måndag, att Greklands kris skulle vara över innan dagen var slut. Men Grekland kom in alldeles för sent med förslag till "konstruktiva lösningar". Ett krismöte med eurogruppens ledare i Bryssel idag avbröts ikväll för att återupptas om några dagar.

Oenigheten bland de andra euroländerna är djup som en ravin. Helst skulle länder som Finland, Tyskland och Irland se att Grekland lämnade inte bara eurosamarbetet utan hela EU. Visserligen skulle detta starta en akut
finansiell kris inte bara i Grekland utan i hela Europa. Grekiska banker skulle gå omkull. Landet skulle ställa in alla betalningar och världshistoriens första (?) statskonkurs skulle vara ett faktum.

Men är den situation vi har levat med i fem år med Grekland som euromedlem bättre? Ständigt nya krismöten.
Ständigt nya nödlån. Ständigt en tom statskassa. Ständigt detta land som inte kan stå på egna finansiella ben utan måste ha ett ständigt penninginflöde från Washington och Frankfurt.

Ett sådant land hör inte hemma i EU. Grekland borde överhuvud aldrig ha blivit medlem av unionen. Den grekiska regeringen lurade EU-kommissionen i slutet av 90-talet att genom falsk bokföring få EU att tro att Greklands ekonomi var bättre än den var. Greklands falska bokföring har visat sig ha försatt hela EU i en både akut och permanent finansiell och ekonomisk kris.

En händelse de senaste dagarna som visar hur djup eurokrisen är är att Greklands premiärminister Alexis Tsipras ska ha haft kontakter med Rysslands president Vladimir Putin. Mötet dem emellan ska ha resulterat i att Ryssland förklarat sig villigt att bevilja Grekland ett lån, så att Grekland kan överleva 30 juni-krisen.

Dessa rykten skakade förstås om hela EU. Att låta Putin bevilja EU-medlemmen Grekland ett nödlån skulle vara en politisk katastrof. Det skulle ge Ryssland ett alldeles för starkt inflytande i EU med oöverblickbara politiska konsekvenser.

Om Tsipras utnyttjat Putin för att sätta press på EU för att få lånebetalningarna uppskjutna är en möjlighet. Men det kan också vara ett uttryck för den desperation som Grekland lever i. Hur som helst skulle det vara en orimlighet för EU att låta ärkefienden Ryssland ta hand om och lösa den grekiska lånekrisen. För Putin skulle det däremot vara en välkommen fjäder i hatten.

Men inträffar detta, så kommer inte Greklands medlemskap vare sig i valutaunionen eller i EU att bli långvarigt.

Vad jag inte förstår är varför alla är så rädda för att putta ut Grekland ur valutasamarbetet? Förmodligen handlar det mera om politisk prestige än om finansiella risker.

Själv tycker jag att det enda riktiga vore en Grexit, d v s att Grekland lämnar eurosamarbetet och försöker klara sina ekonomiska problem på egen hand. Det kanske leder till tillfällig sveda och värk nu men förmodligen till större harmoni inom EU på längre sikt.

Att tvingas åse dessa ständiga chicken-races med Grekland som huvudrollsinnehavare börjar gå inte bara mig på nerverna utan hela Europas befolkning.