Greta Thunberg har inte satt något som helst klimatavtryck i Sverige. Klimatfrågan kommer först på femte plats bland de viktigaste politiska frågorna.

I några blogginlägg under den närmaste tiden kommer jag att granska fenomenet Greta Thunberg och klimatrörelsen i Sverige och i andra delar av världen. Jag kommer att göra granskningen med kritiska – men justa – ögon. Eftersom jag inte har någon stab av medarbetare som förser mig med material och fakta måste jag göra allt arbete själv. Jag ska ändå försöka göra ett så bra och vederhäftigt jobb som möjligt som jag hoppas ska bidra till att öka kunskapen om denna högst kontroversiella fråga.

Greta Thunberg
Bild: twitter.com

Idag inleder jag granskningen med att stämma av den svenska opinionen i klimatfrågan. Med tanke på vad som har hänt under det senaste året med klimataktivisten Greta Thunbergs Messias-färd över jordklotet för att sprida sitt tuffa klimatbudskap, skulle man kunna tro att Greta Thunberg och hennes anhängare också har gjort ett enormt klimatavtryck i den svenska opinionen.

Klimatfrågan tillhör inte svenska folkets favoritfrågor
Bild: Elisabet Höglund

Men så är inte alls fallet. Tvärtom. Först kan jag konstatera att klimatfrågan nästan aldrig har tillhört svenska folkets favoritfrågor. Över tid är det bara mellan 30 och 35 procent av väljarna som har ansett att klimatet har varit den viktigaste frågan. Så är det idag också.

Bild: Elisabet Höglund

Häromdagen publicerades en opinionsundersökning från opinionsinstitutet Novus där 1000 svenskar intervjuats om vilka politiska frågor de ansåg vara de viktigaste idag. Undersökningen genomfördes under veckan 5 – 11 september 2019 och gjordes alltså innan Greta Thunberg höll sitt berömda tal i FN.

Sjukvården viktigast

En klar majoritet av de svenska väljarna anser fortfarande enligt Novus att sjukvården är den absolut viktigaste frågan. 57 procent säger detta. Det är visserligen en minskning från 63 procent jämfört med mätningen i juni.

På andra plats kommer inte överraskande invandrings- och integrationsfrågan. 51 procent, alltså mer än hälften, av de tillfrågade ser invandringsfrågan som den viktigaste politiska frågan i Sverige. Även här har andelen som ser invandringen som den viktigaste frågan sjunkit något över tid, dock inte särskilt mycket.

Flyktingkrisen
Bild: sida.se

Går man tillbaka till 2015 och 2016 var invandringen som en följd av de gigantiska flyktingströmmarna en ännu större politisk fråga för svenska väljare än den är idag. Ju mer konkret en fråga tränger sig på, desto mer påverkar den opinionen.

På tredje plats bland de viktigaste frågorna kommer – inte heller det särskilt överraskande – frågan om lag och ordning, brott och straff. Det är idag till och med fler svenskar som anser att frågan om lag och ordning är viktigast om man jämför med opinionen under de senaste åren. I augusti 2016 var det till exempel ”bara” 43 procent som satte denna fråga på första plats.

bild: polisen.se

Men de ständigt accelererande gängvåldet, dödsskjutningarna, sprängningarna och bilbränderna har fått människor i Sverige att bli djupt oroade. Folk har också kunnat konstatera att det dödliga våldet successivt har spridit sig över landet och inte längre bara är koncentrerat till vissa bostadsområden i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Som den fjärde viktigaste politiska frågan anses skola och utbildning vara. I Novus´ septembermätning tycker 48 procent av de tillfrågade att skola och utbildning är den viktigaste frågan. Här har det dock skett en viss nedgång på senare tid.

Klimatet först på femte plats

Först på femte plats kommer klimat- och miljöfrågan. Här har opinionen överraskande nog rasat kraftigt sen i våras. I september i år ansåg 36 procent av de tillfrågade att klimat och miljö var viktigast. I våras var den siffran upp i 45 procent men föll sedan kraftigt tillbaka i betydelse igen. Klimatintresset har alltså minskat i Sverige under de senaste månaderna – detta trots att klimatdebatten har varit mer intensiv och mer katastrofinriktad än någonsin tidigare.

Klimat och miljö
Bild: Tranås energi

Under tidigare år har opinionen i klimat- och miljöfrågan legat tämligen stabilt på mellan 30 och 35 procent av väljarna som anser att den frågan är viktigast.. Varför siffran var så hög i maj månad har det inte gått att få något svar på. Kanske handlar det om ett mätfel.

Efter klimat och miljö rangordnar sig de övriga politiska frågorna äldreomsorg, landets ekonomi, pensionsfrågan och jobben allt längre ner på listan.

Så här ser resultatet av Novus opinionsmätning ut när det gäller vilka frågor som svenska folket anser vara viktigast idag:

VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGAN

Sep -19 jun -19 jan -19 nov -18 sep -18 juni-18 april-18 dec-17 sep -17 jan -17 aug-16
Sjukvården 57% (-6) 63 % 61 % 64 % 63 % 64 % 66 % 65 % 58 % 64 % 60 %
Invandring/ integration 51% (-2) 53 % 51 % 51 % 56 % 57 % 54 % 61 % 49 % 55 % 61 %
Lag och ordning 50% (0) 50 % 48 % 45 % 50 % 49 % 47 % 52 % 41 % 42 % 43 %
Skola och utbildning 48% (-4) 52 % 48 % 50 % 52 % 53 % 53 % 56 % 55 % 57 % 57 %
Miljö och klimat 36% (-9%) 45 % 33 % 34 % 37 % 30 % 33 % 35 % 31 % 33 % 32 %
Äldreomsorg 35% (-10) 45 % 38 % 35 % 38 % 37 % 42 % 43 % 35 % 45 % 38 %
Landets ekonomi 31% (-1) 32 % 30 % 34 % 30 % 30 % 27 % 38 % 30 % 35 % 40 %
Pensioner 27% (-5) 32 % 27 % 23 % 26 % 29 % 30 % 36 % 26 % 32 % 27 %
Jobb/ Sysselsättning 26% (-3) 28 % 27 % 27 % 27 % 25 % 35 % 37 % 33 % 39 % 43 %
Skatter 19% (+1) 18% 24% 21% 25% 21% 19% 27% 19% 18% 21%

Källa: Novus

Det är dessutom intressant att konstatera att synen på klimatfrågan sammanfaller med attraktionskraften hos miljöpartiet i Sverige. I en mätning från Novus gjord under perioden 26 augusti – 22 september låg Miljöpartiet bara på 4.9 procent. Bara Liberalerna låg lägre med 3,5 procent – trots att partiet har fått en ny partiledare. Men Nyamko Sabuni har visat sig vara ett sänke för liberalerna. Sen hon tillträdde på försommaren har partiet stadigt sjunkit i opinionsmätningarna.

Greta Thunbergs tal i FN
Bild:UN News

Trots allt ståhej kring klimatfrågan, trots Greta Thunbergs envisa klimatkampanj världen över och trots att nya katastrofrapporter om klimatet duggar var och varannan dag så verkar detta inte ha påverkat den svenska opinionen det minsta.

Vad beror då detta på? Ja, jag tror inte att det beror på att svenskarna är korkade eller inte förstår sitt eget bästa. Det beror inte heller på några bristande insikter i politiska frågor. Det beror inte heller på bristande politiskt intresse.

Det beror istället sannolikt på att en överväldigande majoritet av svenskarna idag inte upplever att vi har någon klimatkris. Vädret är ganska normalt. Den gångna sommaren var OK men inte särskilt varm. Hösten kom tidigt. Snön föll redan i mitten av september och snö väntas under resten av den här veckan. Vintern är på väg med stormsteg – och det ovanligt tidigt.

Regn och oväder
Bild: Elisabet Höglund

Det är kallt och ruggit. Någon global uppvärmning känner man alltså inte av i Sverige. Även om man inte ska blanda ihop väder med klimat, vilket många gör, så handlar klimatfrågan ofta mer om känslor och rädsla än om verklig kunskap.

Dessutom tror jag att de ständiga larmrapporterna om alla de katastrofer som väntar oss om klimatet blir varmare tröttar ut folk. Man kan inte ropa att ”Vargen kommer” när man aldrig ser skymten av någon varg. Det går en gång. Det går kanske två gånger men det går inte den tredje gången.

Snö i september i Idre
Bild: youtube.com

Många svenskar tycker att klimatdebatten är överdriven och kännetecknas av bristande trovärdighet. Eftersom de flesta klimatrapporter som publiceras nästan alltid grundar sig på hypotetiska antaganden (t ex om temperaturen stiger med si eller så många grader, så händer följande hemska saker osv.). Folk litar helt enkelt inte på sanningshalten i dessa hypoteser.

Och det är inte så konstigt. Att oroa sig för världens undergång har människor gjort i alla tider. Idag är det ett allt varmare klimat som skulle få jorden att brinna upp och gå under.

Svenska folket vill istället ha bättre besked och tydligare bevis. Greta har inte lyckats frälsa sitt folk. Men så är alltid fallet. ”Ingen bli profet i sitt  fädernesland” är ett gammalt ordspråk. Det går att plocka fram det den här gången också.

Bild: Elisabet Höglund

Fördensskull betyder inte detta att Greta Thunberg har fel i det hon säger. Hon har sagt många kloka och tänkvärda saker i sina många tal, saker som är väl värda att fundera över. Det gäller till exempel hennes kritik mot makthavarna som lovar att agera men som aldrig uppfyller sina löften.

Men när det kommer till de rena undergångsprofetiorna och de panikartade utspelen så hänger inte svenska folket med.

Vi bor i ett kallt och regnigt land
Bild: youtube.com

Sen är det faktiskt så att varmt väder är en önskedröm för alla som lever i ett kallt och ogästvänligt klimat. Det är helt enkelt inte kul att gå omkring och frysa.

Jag fortsätter i kommande inlägg att granska andra aspekter av klimatfrågan.

 

 

 

 

 

 


.