Greta Thunbergs seglats till New York skapar mer koldioxidutsläpp än om hon valt att flyga.

Klockan är snart 21.00 på söndagkvällen här i Tungelsta i östra Svealand. Jag kollar på datorn var Greta Thunberg just nu befinner sig på sin seglats över Atlanten från Plymouth i Storbritannien till New York i USA. Man kan följa seglatsen online på nätet.

Malizia II
Bild: Boris Herrmann racing team

Just nu befinner sig båten i ungefär en fjärdedels resa till resmålet New York med ungefär 2 242 nautiska mil kvar att segla. Det motsvarar ,om man räknar om nautiska mil till meter, ungefär 416 mil. Det betyder att Greta har mer än tre fjärdedelar kvar av sin två veckor långa resa till New York.

Klockan 21 00 ikväll, söndag, höll Malizia II en hastighet på bara 9,2 knop, vilket är långt ifrån maxhastigheten på 25 knop.

Just när befinner sig Malizia II ikväll med Greta Thunberg ombord.
Bild: borisherrman.com

Det har hittills varit blåsigt under hela resan, som startade i Plymouth i sydvästra England  i onsdags, men just nu verkar segelbåten ha medvind. Den som är intresserad av att följa Gretas seglats till New York kan gå in på www.borisherrmann.com. Där uppdateras seglatsen hela tiden. Där kan man följa segelbåtens långsamma färd över Atlanten.

Boris Herrmann
Bild: Youtube.com

Boris Herrmann är seglare och har arbetat länge på Malizia II, den segelbåt som han och besättningen just nu transporterar Greta Thunberg och hennes pappa Svante med över Atlanten.

Malizia II
Bild: Youtube.com

Greta Thunberg har sagt att hon valt att ta segelbåten över Atlanten eftersom hon inte ville att hon själv eller hennes pappa skulle medverka till ökade koldioxidutsläpp under sin resa till USA. Det skulle de ha gjort om de hade valt att ta flyget.

Men nu avslöjar den tyska tidningen Die Tageszeitung att Greta Thunbergs segeläventyr över Atlanten förorsakar långt mer koldioxidutsläpp än om Greta och Svante Thunberg hade tagit flyget till New York. Det beror på följande faktorer:

Den tyska tidningen Die Tageszeitung

När besättningen på Malizia II så småningom ankommer till New York måste de ta flyget tillbaka till Europa eftersom de inte ska tvingas segla samma väg tillbaka över Atlanten igen. Samtidigt flygs därför fem eller sex nya besättningsmän från Europa till New York för att segla hem båten. Det innebär att mer än tio personer måste flyga fram och tillbaka över Atlanten för att kunna ta båten fram och tillbaka. Allt för att Greta Thunberg ska slippa medverka till några egna koldioxidutsläpp under sin resa över Atlanten.

Visst kan Greta säga att hon och hennes pappa som individer inte kommer att förorsaka några utsläpp. Men detta gäller enbart om man ser till dessa två personer som enskilda individer. Verkligheten är istället att betydligt fler mängder koldioxid per person nu släpps ut för att kunna göra det möjligt för Greta att segla koldioxidfritt över Atlanten.

Malizia II
Bild. Boris Herrmann racing team

När jag konstaterar detta slås jag av två saker: Dels hur jippobetonad Greta Thunbergs Amerikaresa verkligen är. Allt handlar om henne själv – men för att hon ska kunna komma dit hon vill så måste ett antal andra personer måste lämna betydande koldioxidavtryck efter sig.

”Ingen kan fixa det ensam”, konstaterar den tyska tidningen

Det andra som slår mig är att ingen enda människa ensam kan ta på sig ansvaret för att minska koldioxidutsläppen. Vad varje enskild person gör för att minska sina egna kolldioxidutsläpp betyder inte ett dugg så länge andra personer måste gå in och öka sina koldioxidutsläpp istället.

Att göra något åt klimatfrågan är inte den enskilde personens sak att ta på sig. Det är ett globalt åtagande. Ingenting åstadkoms så länge inte alla är med på båten, om jag får uttrycka mig så just nu.

Det betyder inte att den enskildes insatser helt saknar betydelse. De har ett symboliskt värde i den utsträckning den enskilde kan påverka  h e l a  samhället till att gå i samma riktning.

Det kanske Greta Thunberg kan men det ligger i farans riktning att hennes miljökamp blir ett kommersiellt jippo för att öka hennes egen popularitet men att utsläppen runtomkring henne fortsätter att öka.