Thomas Mattsson erkänner själv: ”Jag fick sparken av familjen Bonnier”.

För en dryg vecka sen skrev jag har på min blogg att jag misstänkte att Expressens nyligen avgångne chefredaktör Thomas Mattsson hade fått sparken av ägarfamiljen Bonnier. Men jag sa det utan att egentligen ha känt till om det verkligen förhöll sig.

Thomas Mattsson
Bild: Anna-Karin Nilsson

Idag, exakt en månad efter Thomas Mattssons avgång, erkänner han själv i en intervju med Dagens Media att han fick sparken av familjen Bonnier. Bakom beslutet att sparka Thomas Mattsson låg ett missnöje hos ägarna med det sätt på vilket Thomas Mattsson fullföljde sitt uppdrag som chefredaktör för flaggskeppet Expressen.

Enligt familjen Bonnier hade Thomas Mattsson satsat alldeles för mycket pengar på Expressens digitala TV-kanal. Det förelåg också samarbetssvårigheter mellan Mattsson och Bonniers dotterbolag Bonnier News. Thomas Mattsson var under sin tid som chefredaktör för Nordens största dagstidning angelägen om att bibehålla tidningens självständighet gentemot ägarna. Det kostade honom till slut jobbet som chefredaktör.

Thomas Mattsson
Bild: Anna-Karin Nilsson

Det var utmärkt att Thomas Mattsson till sist själv erkände orsaken till att han lämnade tidningen den 12 juli utan att tidigare ha lämnat en enda förklaring.

Chefredaktörer kommer och går. Om det var bra för Expressen och familjen Bonnier att Thomas Mattsson fick lämna tidningen står skrivet i stjärnorna. Kvällstidningarna har idag stora svårigheter att bibehålla sin tidigare givna plats på mediemarknaden. Av det skälet ägnar sig Expressen – liksom Aftonbladet – numrera nästan enbart åt skvallernyheter från kändis- och artistvärlden.

Sådant ointressant strunt behöver vi inte. Dock befarar jag att kvällstidningarna kommrt att fortsätta med denna dödsdömda form av journalistik i tron att det är detta som genererar pengar.

.