Hårdare krav på flyktingar i Sverige – nu vill till och med Stefan Löfven att flyktingar ska lära sig svenska!

 

Det fanns nog en och annan svensk som satte morgonkaffet – eller kanske förmiddagskaffet –  i vrångstrupen idag, när de fick veta att socialdemokraterna och Stefan Löfven vill införa språkplikt för nyanlända flyktingar.

Flyktingar
Bild: refugeewelcometosweden

Flyktingar som söker försörjningsstöd (socialbidrag) ska tvingas genomgå språkutbildning i svenska. Kravet att delta i svenskundervisning ska också gälla asylsökande. Den flykting som har kommit till Sverige men som vägrar att delta i svenskundervisningen kan därmed förlora sitt socialbidrag.

Finansminister Magdalena Andersson och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lade idag fram det kontroverisella förslage.t
Bild: socialdemokraterna

Dessa smått sensationella förslag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och finansminister Magdalena Andersson i samband med en pressträff i Stockholm idag, tisdag. Ylva Johansson ser dock inget sensationellt i förslagen, tvärtom. Hon menar att det är ett absolut måste att kunna tala svenska för att kunna komma in på arbetsmarknaden men också för att kunna klara sig i det svenska samhället.

Invandrare får språkundervisning
Bild: Svenska kyrkan

Detta är självklart något som gemene man har tyckt i många år, men från socialdemokratiskt håll har det hittills varit väldigt tyst med den här sortens krav på flyktingar och invandrare. Men verkligheten verkar nu ha hunnit ikapp även socialdemokraterna.

Flyktingar på språkkurs
bild: almoghtribon.net

I Sverige ropar arbetsgivarna efter utbildad arbetskraft. Det gäller både inom service, industri och inte minst inom vård och omsorg. Samtidigt utgör den stora gruppen flyktingar en enorm arbetskraftspotential som till stor del står outnyttjad idag, bland annat därför att flyktingarna inte kan tala och skriva svenska. Detta har gjort dem oattraktiva på arbetsmarknaden. Den saken ska nu rättas till.

Statsminister Stefan Löfven – omvänd under galgen?
Bild. hotpot.se

Det är utomordentligt bra att socialdemokratin har kommit till insikt om detta, även om det känns väldigt sent och även som en omvändelse under galgen. Socialdemokraterna – och regeringskoalitionen med miljöpartiet – har hittills haft en njugg, för att inte säga fientlig, inställning till att ställa krav på flyktingar och invandrare. Det har av någon anledning uppfattats som fult, rasistiskt och invandrarfientligt.

Flyktingar
Bild:duochjobbet.se

Jag har aldrig riktigt förstått varför. Det borde vara tvärtom. Att ge flyktingar språkutbildning är ju den bästa vägen för dessa att kunna integreras i det svenska samhället, komma ut på arbetsmarknaden och komma bort från isolering och utanförskap.

Statsminister Stefan Löfven
Bild: Socialdemokraterna i Örebro

Men om några månader är det val och socialdemokraterna vet att om man inte kommer med förslag även inom områden som hittills har ansetts politiskt känsliga, t ex flyktingfrågan, så finns risken att partiet förlorar valet. Moderaterna och sverigedemokraterna pressar på socialdemokraterna från höger och ser ut att ta hem alltfler sympatisörer samtidigt som socialdemokraterna faller tillbaka i opinionsmätning efter opinionsmätning.

Det är detta jag menar med ”omvändelse under galgen”. De förslag vi har sett presenteras idag är politisk taktik och valstrategi. Det är nog inte så att partiet i sitt hjärta har blivit tuffare. Det är motståndarna som har blivit tuffare och som vinner alltmer politisk mark tack vare detta. Vill socialdemokraterna kämpa om regeringsmakten även inför höstens val, så krävs vissa strategiska positionsförflyttningar. Det är detta vi har sett idag.

Dagens förslag skulle aldrig miljöpartiet ställa sig bakom. På bilden språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin
bild: politiskapartier.se

Dagens överraskande besked från socialdemokraterna är ett partiförslag inför valet, inte något förslag från regeringen. Det skulle nämligen vara politiskt omöjligt att få med regeringskamraterna i miljöpartiet på denna hårdare linje gentemot flyktingar och invandrare. Men snart är det val och nu står det partierna fritt att lägga fram sina egna partiförslag utan att behöva ta hänsyn till vad eventuella koalitionspartners i regeringen tycker.

Tiggare
Bild: kungpedro.blogg

Detsamma gäller den allt hårdare linje som socialdemokraterna på senare tid har visat när det gäller frågan om gatutiggeriet. Både socialdemokraterna och miljöpartiet har hittills varit helt avvisande till tanken på att förbjuda gatutiggeriet men i takt med att de andra partierna trycker på och i takt med att opinionen blir alltmer negativ till tiggeri så ser också socialdemokraterna ut att vilja vända på en femöring.

Det är inte någon vild gissning att det i god tid före valet kommer ett socialdemokratiskt förslag om att om inte förbjuda så i varje fall försvåra gatutiggeriet. Detta kommer också att vara ett renodlat partiförslag, där socialdemokraterna inte behöver ta hänsyn till vad miljöpartisterna tycker.

Tiggare
Bild: europauniversal.blogspot

Hur ett förslag mot tiggeriet ska kunna se ut är fortfarande oklart. Det finns flera vägar att gå, alltifrån att totalförbjuda allt tiggeri till att låta kommunerna själva bestämma om de vill tillåta tiggeri eller att helt enkelt föreslå en lag där det krävs tillstånd för att få tigga.

Många kan förledas att tro att socialdemokraterna är på väg mot en alltmer auktoritär politisk dagordning, med hårdare tag både mot kriminalitet, tiggeri och flyktingar. Men det är möjligt – för att inte säga troligt – att detta bara är en skenbild och en positionsförändring som enbart är avsedd att överleva valdagen. Det är något som återstår att se. En sak är dock klar: det socialdemokratiska partiet är djupt splittrat i de här frågorna.

Stefan Löfven
Bild: Europaportalen.se

Sen är frågan hur många sympatisörer som Stefan Löfven kan lyckas ta tillbaka med de här tuffare förslagen. Kanske är det redan för sent för honom.

När det gäller det nya kravet på språkundervisning för flyktingar så ställer jag mig till sist frågan: Hur ska Sverige få fram alla de lärare som ska sköta denna språkundervisning. Redan idag råder stor brist på språklärare. Hur stor blir inte den bristen om plötsligt flera hundra tusen flyktingar ska börja lära sig svenska.

Dagens regeringsförslag borde ha kombinerats med ett förslag att utbilda språklärare. För om det inte finns några språklärare, så lär förslaget bara bli ett kraftfullt slag i luften.

Ett förslag om obligatorisk svenskundervisning måste som jag ser det kombineras med en lag om utbildning av fler språklärare

PS: Jag befinner mig i Spanien och tror att jag håller på att bli förkyld. Jag har varit helt slut idag utan att har rört ett finger, bara rört de tangenter på datorn som jag måste för att kunna skriva det här blogginlägget. Håll tummarna för att jag bara är inbillningssjuk!