88 procent av de avlidna i covid-19 var 70 år eller äldre. Hur har då Stefan Löfven mage att påstå att den svenska coronastrategin har fungerat bra?

Statsminister Stefan Löfven
Bild: Pressbild/flickr.
Har Stefan Löfven befunnit sig på månen de tre senaste månaderna eller har han inte läst tidningar och tittat på TV? Visserligen beklagar Löfven att så många gamla människor på äldreboenden har dött i coronasmittan men i övrigt tycker han att strategin har fungerat bra.
Bra? Det främsta svenska målet från allra första början var att skydda de äldre – eller äldre äldre som Anders Tegnell brukar kalla dem (oss?). De gamla fick absolut inte bli smittade eftersom behandlingen av deras sjukdom skulle stjäla sjukvårdsresurser från yngre människor som behövde vård och som kanske hade större chanser att leva längre.
Anders Tegnell
Bild: sv.wikipedia.org
”Vi måste skydda våra sköraste medborgare”, sa Tegnell. Det lät fint och humant. Men först den 31 mars kom lagen som totalförbjöd besök på alla äldreboenden. Då var en stor del av skadan redan skedd.
Gamla människor
Bild: liu.se
Sverige blev först världsberömt för att vi valde en helt egen strategi när det gällde att bekämpa pandemin. Vi valde att hålla samhället öppet i så stor utsträckning som möjligt. Det är det enda i den svenska strategi som jag tycker har varit bra men nödvändiga skyddsåtgärder vidtogs aldrig från början för att balansera strategin med det öppna samhället i syfte att förhindra smittspridning. Smittan spreds hejdlöst. Därför är strategin misslyckad. Man ska kalla saker vid deras rätta namn, inte försköna eller gömma undan.
Idag är Sverige världsberömt för sina höga dödstal räknat per capita. Så här ser siffrorna  just nu ut för de nordiska länderna exklusive Island:

ANTALET AVLIDNA I COVID-19
I DE NORDISKA LÄNDERNA PER 100 000 INVÅNARE

SVERIGE                     37
DANMARK                   10
FINLAND                       5
NORGE                         4

Källa: Johns Hopkins University

Sverige ligger fortfarande på sjätte plats i världen när det gäller dödlighet i covid-19, vilken inte är någon smickrande placering. Tabellen ger en tydlig hint om att Sveriges coronastrategi  i n t e  har fungerat – trots att statsminister påstår motsatsen. Det är våra nordiska grannländer som är föredömen, inte Sverige.

Det finns även en annan mätning av dödstalet som görs av Oxford University och som visar att Sverige just nu ligger högst i världen när det gäller dödstal. Men den studien mäter på ett annorlunda sätt. Därför så håller jag mig än så länge till rapporterna från Johns Hopkins University i USA för att inte skapa ytterligare förvirring.

Stefan Löfven
Bild: pressbild/flickr.

Stefan Löfven talar också om hur viktigt det är att ha ett ”starkt samhälle”. Är ett samhälle verkligen starkt när man låter sina gamla dö helt i onödan? ”Smittan har letat sig in på äldreboendena”, säger Anders Tegnell. Vad då ”letat sig in”? Den har kommit dit därför att någon har dragit med sig den dit. Coronaviruset letar inte ensamt upp åldringar och smittar dem. Det är ansvarslösa och ignoranta människor som tar smittan med sig!

88.1 procent av de avlidna i covid-19 är äldre människor över 70 år.
Bild: greenlane.com

Fram till och med idag Kristi Himmelsfärdsdag har 3 871 människor avlidit i sviterna av covid-19. Av dessa var inte mindre än 3 414 personer 70 år eller äldre! Det motsvarar 88 procent av antalet avlidna, alltså en bedövande stor majoritet!

Så kom inte och säg att Sverige har lyckats ”skydda sina äldre”!

Wolfgang Hansson
Bild: twitter.com

Idag beskrev Aftonbladets krönikör Wolfgang Hansson hur han såg på det som har hänt på landets äldreboenden. Han kallade det som ”En pågående massaker på äldre människor”. Så här skriver han vidare:

”När jag kallar det en massaker menar jag inte att de ansvariga nödvändigtvis med berått mod tar död på de äldre men många har blundat för de uppenbara bristerna inom äldreomsorgen och att man inte skulle klara av att stoppa smittspridningen utan extra hjälp. Ansvariga på olika nivåer har agerat vårdslöst och försöker nu skylla på varandra”.

Professor Yngve Gustafsson
Bild: swenurse.se

Och professorn i geriatrik Yngve Gustafsson vid Umeå universitet talar i kanske ännu mer brutala ordalag om det som har hänt de gamla i Sverige i en intervju i Aftonbladet. Så här säger han:

”De näst intill avlivar de gamla”.

Han har beskrivit vården av coronasmittade gamla för ”aktiv dödshjälp” och inte vård. De gamla har diskriminerats när det har gällt adekvat vård för en svår infektion. Istället för syrgas har många gamla dumpats till palliativ vård, alltså vård i livets slutskede.

 

Morfin
Bild: nordicapotek.over-blog.com
Midazolam
Bild: apotek7.com

På äldreboenden har man i princip bara ordinerat palliativ vård, vilket innebär att man får morfin mot smärtorna. Sen får man midazolam och haldol för att förhindra att man blir illamående av morfinet. Att ge både midazolam och morfin hämmar andningen. Har man svårt att andas drabbas man snabbt av en så allvarlig syrebrist att man dör. Yngve Gustafsson igen:

Yngve Gustafsson
Bild: jokkmokk.se

”De här människorna avlivas på det här sättet. Det här är ett hundraprocentigt säkert sätt att dö på, ungefär som elektriska stolen. ”

Det är hårda ord men jag antar att Yngve Gustafsson vet vad han talar om. Den svenska strategin är en tragedi, en oetisk och omoralisk strategi.

”En strategi full av brister”