Hur länge ska republikanerna stå ut med Donald Trump? Nu hotas han av riksrätt.

 

Donald Trump har idag varit USA:s president i 117 dagar, alltså i knappt fyra månader. Under denna korta tid har han chockat världen med strömmar av aldrig sinande skandaler, oöverlagda diktat, lögner, märkliga utspel men också av politiska misstag och nederlag.

Donald Trump
Copyright: Chicintron/Dreamstime.com

Under de senaste dagarna har Trump kanske dragit på sig sin värsta kris hittills, en kris som gör att han nu hotas av riksrätt, en högst ovanlig situation i amerikansk presidenthistoria.

Den sparkade FBI-chefen James Comey
Bild: www.pbs.org

Orsaken till att riksrätt nu kan hota är att Trump ska ha krävt av den nyligen sparkade FBI-chefen James Comey att denne skulle lägga ner en utredning inom FBI mot Trumps förre säkerhetspolitiske rådgivare, general Michael Flynn. Michael Flynn fick sparken av Trump redan efter en månad sen det avslöjats att Flynn hade diskuterat amerikanska sanktioner med en rysk diplomat innan Donald Trump ens hade hunnit bli installerad i Vita Huset.

Den förre säkerhetspolitiske rådgivaren Michael Flynn
Bild: YouTube

Det är för detta klavertramp som Michael Flynn blev föremål för en utredning inom FBI, en utredning som Donald Trump alltså bad FBI-chefen James Comey att lägga ner.

James Comey
Bild: The Hill

I förra veckan fick Comey själv sparken av Donald Trump, något som väckte stor bestörtning både i USA och i omvärlden. FBI är en opolitisk organisation. USA:s president har inga som helst befogenheter att sparka en FBI-chef, vilket i sig är ett rättsövergrepp.

Donald Trump och Michael Flynn
Bild: Politico

Nu talar alltfler amerikanska toppolitiker i kongressen om att klockan kanske är slagen för att ställa presidenten inför riksrätt. Jag tror dock inte att riksrättshotet mot Trump är särskilt överhängande, i varje fall inte just nu, om det inte kommer fram ytterligare skandaler. Anklagelserna mot Donald Trump är fortfarande oprecisa. Även om Trump har gjort sig skyldig till en lång rad omdömeslösheter så är frågan om han har gjort något brottsligt enligt amerikansk rättskipning.

Donald Trump
Copyright: americanspirit/dreamstime.com

Det Trump har gjort när han krävde att FBI skulle lägga ner utredningen mot Michael Flynn kallas ”Obstruction of Justice”, d v s ”Förhindrande av rättvisan”. Detta kan i och för sig kvalificera Trump för att ställas inför riksrätt. Men för det krävs att en majoritet av kongressens ledamöter åtalar och dömer honom. Minst två tredjedelar av senatens ledamöter måste döma Donald Trump för att han ska kunna bli avskedad.

Den amerikanska kongressen
Bild: Wikipedia

Fortfarande har Donald Trump starkt stöd av sina republikanska väljare. Han har också (sannolikt) stöd av en stor majoritet av republikanerna i kongressen. Både i senaten och i representanthuset har republikanerna majoritet. Detta talar just nu emot att Trump ställs inför riksrätt. Men frågan är hur länge republikanerna ska hålla Trump om ryggen och ha överseende med presidentens många konstiga snedsteg. Tålamodet kan snart vara på väg att rinna ut.

Tidigare presidenten Richard Nixon
Bild: WhiteHousegov.

Ingen amerikansk president har hittills avsatts efter att ha ställts inför riksrätt. Richard Nixon valde efter Watergate-skandalen på 70-talet att avgå frivilligt innan kongressen hann åtala honom för att ha ”förhindrat rättvisan”. Demokraten Bill Clinton ställdes inför riksrätt sen han förnekat att han haft sex med Monica Lewinsky, vilket var en lögn. Clinton blev dock friad och kunde sitta kvar som president.

Donald och Melania Trump
Copyright:Dwong19/dreamstime.com

Avgörande är alltså nu hur länge republikanerna tolererar Donald Trump, som inte direkt har skapat något förtroende för sin förmåga att leda landet.