Igår anmälde jag den svenska intensivvården till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Jag misstänker att kvinnorna har prioriterats bort.

Som jag utlovade här på min blogg i början av förra veckan gjorde jag igår kväll slag i saken. Jag skrev och skickade en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gällande misstänkta prioriteringar inom intensivvården under covid-19-pandemin. Jag bad Ivo att noggrant granska de eventuella prioriteringar som har gjorts när det gäller vilka grupper som har fått intensivvård och vilka som inte har fått det.

Intensivvård
Bild: karolinska.se

I min Ivo-anmälan uttrycker jag starka misstankar om att kvinnor har diskriminerats inom intensivvården. Covidsjuka män har som det ser ut fått företräde till intensivvård framför covidsjuka kvinnor och skillnaderna är anmärkningsvärda.

Covidsjuka män verkar ha fått bättre sjukhusvård än covidsjuka kvinnor.
Bild: 1177.se

Jag har i och för sig inga klara bevis på att det skulle handla om diskriminering och lagvidriga prioriteringar men när jag tittar på statistiken över dem som har fått intensivvård för covid-19 ända sen pandemin började i mars slås jag av starka misstankar och obehagliga känslor. Se här:

Ända sen coronapandemin bröt ut i Sverige har totalt 2 504 personer fått vård på intensivvårdsavdelning (siffror från fredagen den 24 juli). Av dessa var 1 829 män (73 procent) och 675 kvinnor (27 procent). 

Hårresande skillnad mellan könen.
Grafik: Elisabet Höglund

Det är en iögonenfallande diskrepans mellan könen, en diskrepans som jag uppmärksammade redan på ett tidigt stadium av pandemin. Det märkliga är att skillnaderna mellan män och kvinnor inte alls är lika stora när det gäller antalet smittade i covid-19 och antalet avlidna. Det är inom intensivvården som de häpnadsväckande skillnaderna sticker ut. Detta vill jag nu att Inspektionen för vård och omsorg ska granska.

Här kan ni läsa den anmälan jag skickade in till Ivo igår kväll:

________________________________________________________________________

”Till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)

BEGÄRAN HOS IVO OM GRANSKNING AV FÖRDELNINGEN AV MÄN OCH KVINNOR SOM INTENSIVVÅRDATS VID COVID-19

Det stod tidigt klart att betydligt fler män än kvinnor som insjuknat i covid-19 fick intensivvård. Den bilden har också förstärkts under de senaste månaderna.

Fram till den 24 juli 2020 hade sammanlagt 78 997 personer i Sverige registrerats smittade av covid-19. Av dessa var 32 737 män och 46 260 kvinnor. Andelen män resp. kvinnor var alltså 59% kvinnor och 41% män.

När det gäller avlidna i covid-19 fram till den 24 juli 2020 var det totala antalet avlidna 5 697 personer. Av dessa var 2 585 kvinnor (45%) och 3 112 män (55%).

Skillnaden mellan män och kvinnor var med andra ord inte iögonenfallande stor varken när det gällde antalet insjuknade eller antalet avlidna.

När vi däremot tittar på antalet covidsjuka som har fått intensivvård på sjukhus ser bilden helt annorlunda ut. Fram till den 24 juli hade 2 504 personer intensivvårdats för covid-19. Av dessa var 675 kvinnor (27%) och 1 829 män (73%).

Av dem som intensivvårdades var alltså 3 av 4 män medan kvinnornas andel bara var drygt 1 av 4. Detta är iögonenfallande, särskilt när man jämför med de andra redovisade talen.

Jag har följt rapporteringen kring covid-19-pandemin i Sverige ända sen i början av mars och anser mig ha ganska goda kunskaper både om sjukdomen, hur denna har behandlats och vilka som har fått vård.

Eftersom skillnaderna mellan män och kvinnor när vi kommer till intensivvård är så enorma begär jag nu att Ivo granskar detta utifrån ett antal frågeställningar:

  1. Har männen varit sjukare än kvinnorna och därmed varit i större behov av intensivvård än kvinnorna?

  2. Eller är män prioriterade till intensivvård i högre grad än kvinnor?

  3. Har kvinnor varit diskriminerade och därmed fått mindre möjligheter till intensivvård än män?

  4. Har kvinnor prioriterats bort när det gäller intensivvård

  5. Finns det några åldersskillnader som kan förklara varför män i mycket högre än kvinnor har fått intensivvård för covid-19?

När jag tittar på de här siffrorna kan jag själv inte hitta någon annan förklaring till de stora könsskillnaderna än att kvinnorna har varit diskriminerade när det gällt möjligheten att få intensivvård.

Eftersom den bärande principen i Sverige är att alla människor oavsett ålder, kön, hudfärg och sexuell läggning ska ha rätt till samma vård så anser jag att Inspektionen för vård och omsorg bör granska vilka faktorer som ligger bakom det faktum att bara 27 procent av de som fått intensivvård har varit kvinnor medan 73 procent har varit män.

Tungelsta den 24 juli 2020

Elisabet Höglund

Journalist och författare”

_________________________________________________________________________

Nu hoppas jag att Ivo tar min anmälan på största allvar.

Nu hoppas jag att Ivo tar min anmälan på fullaste allvar.