Iskall taktik när Magdalena Andersson och talman Andreas Norlen i skón fórening pressar vansterpartiet mellan skoldarna!

Idag, mandag, klockan 12.00 gick den andra tidsfristen ut for Magdalena Andersson. Da skulle Andersson rapportera till talman Andreas Norlen i vilken man hon hade lyckats samla ett regeringsunderlag som snarast skulle kunna skapa fórutsattningar for en statsministeromróstning i riksdagen.

Magdalena Andersson
Pressbild fran socialdemokraternas partikongress

Men ordforande Andersson hade misslyckats. Att miljópartiet och centern slapper fram Magdalena Andersson som statsminister har varit klart en tid. Problemet har istallet funnits hos vansterpartiet och dess nya och hungriga ledare Nooshi Dadgostar. I over en vecka har Andersson och Dadgostar forhandlat om an det ena, an det andra.

Nooshi Dagostar
Bild: vansterpartiet.se

Framforallt har vansterpartiet kravt att Magdalena Andersson ska lova att hója pensionerna for de samst stallda pensionarerna for att vansterpartiet ska rósta ja eller lagga ner sina róster i samband med statsministeromrostningen i riksdagen.

Det var detta ganska nedslaende besked, det vill saga att hon fortfarande inte hade lyckats samla en majoritet bakom sitt namn, som Magdalena Andersson tvingades lamna till talmannen idag. Men trots att Andersson inte kunde visa att hon hade lyckats skapa ett regeringsunderlag som skulle gora henne till statsminister sa bestamde sig anda talmannen fór att statsministeromróstningen skulle hallas pa onsdag den 24 november.

Talman Andreas Norlén
Bild: riksdagen.se

Med tanke pa hur Andreas Norlen har uttryckt sig tidigare sa kan man se hans beslut idag som mycket overraskande. Egentligen ar det har ett avsteg fran grundlagen. Em talman ska ju veta att den statsministerkandidat som han eller hon lagger fram fór riksdagen och som riksdagen ska rosta om  ocksa kan samla en majoritet av ledamoterna. Det visste varken Norlen eller Magdalena Andersson idag eftersom forhandlingarna med vansterpartiet fortfarande pagar och sannolikt kommer att paga fram till deadline pa onsdag klockan 09.00, nar omróstningen ska hallas.

Det vi har skadat idag ar ett taktikspel i den hógre skolan fran talmannens och Magdalena Anderssons sida. Andersson och Norlen var naturligtvis helt óverens om att spela korten pa det har sattet. Sjalvklart hoppas bada pa att en uppgórelse mellan Andersson och vansterpartiet ska vara klar fram till onsdag morgon men saker kan ingen vara.

Nooshi Dagostar
bild: vänsterpartiet

Nooshi Dadgostar har sa sent som idag hotat att rosta nej till Magdalena Andersson pa onsdag om socialdemokraterna inte gar med pa hennes krav. Visst kan man forsta att Dadgostar vill utverka storsta mojliga politiska inflytande over en blivande socialdemokratisk regering. Samtidigt tycker jag att sandladestrategin fran hosten 2018 verkar ha vaknat till liv igen.

Vilken slags regering vill vansterpartiet ha? Ja, inte vill man ha en regering ledd av Ulf Kristersson med stod av Jimmie Akesson. Sjalvklart vill Nooshi Dadgostar ha en regering bestaende av socialdemokrater och miljopartister – men hon vill samtidigt utnyttja situationen for att tillskansa sig och sitt parti storsta mójliga inflytande óver regeringens fórslag och beslut.

Magdalena Andersson
Pressbild från socialdemokraternas kongress

Anda borjar det bli ett barnsligt spel vi star som askadare till. Vem ar Nooshi Dadgostar som kan bestamma vem som ska bli statsminister i Sverige? Magdalena Andersson har pa ett nastan pinsamt satt strukit Nooshi Dadgostar medhars under de senaste veckorna. Nooshi Dadgostar fick mer an en veckas extra tid till att forhandla med socialdemokraterna samtidigt som bade miljópartiet och centern nojde sig med mindre.

Det har ar alltsa ett iskallt taktikspel bade fran Magdalena Andersson, talmannens och vansterpartiets sida. Alla provar hur mycket kallt stal de andra tal. Magdalena Andersson verkade till och med oberord over den uppkomna situationen idag. Jag misstanker att hon kanner pa sig att hon till sist kommer att fa upp aven vansterpartiet pa baten, aven om det kan droja till klockan fem i nio pa onsdag morgon.

Min gissning ar darfor inte alltfor vàgad: Magdalena Andersson kommer att rostas fram som statsminister i samband med omrostningen pa onsdag. Nagot annat vore osannolikt. Rimligtvis kommer da Magdalena Andersson att ha gjort tillrackligt starka utfastelser till vansterpartiet for att fa deras stod i omrostningen.

”Politik ar inget att leka med”

Samtidigt ogillar jag taktikspel av det har slaget. Politik ar inget att leka med. Politik ar viktigt och allvarligt. Politik ar ingen lekstuga. Riksdagen ska heller inte var nagon lekstuga for personer vars enda mal ar att uppna sa mycket makt som mojligt. Sjalvklart vill varje parti fà sa mycket inflytande som mojligt men man behover nodvandigtvis inte tillgripa utpressningsmetoder for att uppna detta.