Jag ställer frågan igen: Vart har de 353 084 vaccindoser som hittills har levererats till Sverige men som ingen har vaccinerats med tagit vägen? Vad döljer sig bakom den stora mellanskillnaden?

Det är något som inte stämmer. Det handlar om vaccinationerna mot covid-19 som nu håller på att manifestera sig till en av de stora skandalerna när det gäller bekämpningen av covid-19.

Det handlar förstås om de många förseningarna i vaccinleveranserna från läkemedelsbolagen Pfizer-Biontech och Moderna men också från Astra Zeneca. Detta är allvarligt nog, för att inte säga skandal.

Grafik: Elisabet Höglund

Men det är bara en del av problemet. Det är något annat också. Jag har när jag har granskat statistiken från Folkhälsomyndigheten upptäckt att antalet vaccinationdoser som har getts till personer i Sverige inte på långa när stämmer överens med det antal vacciner som hittills har levererats till Sverige. Det är betydligt fler doser som enligt statistiken som har levereratas än som sedan har sprutats in i behövande svenskar. Nedanstående siffor gäller dels antalet levererade doser fram till idag, den 26 februari, dels antalet vaccinerade.

… det antal vaccindoser som har getts under samma period. Grafik: Elisabet Höglund
Källa: Folkhälsomyndigheten

Jag påpekade det redan häromdagen och gör det igen eftersom tendensen fortsätter. När jag dels granskar hur många vaccindoser som totalt har levererats till Sverige fram till och med idag, den 26 februari 2021 och jämför detta antal med hur många vaccindoser som fram till idag har getts i form av sprutor till människor så upptäcker jag än en gång en oförklarlig skillnad.

Titta på den här uppställningen!

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten
Grafik: Elisabet Höglund

Fram till idag har enmiljonsjuttiotretusensjuhundrafemton (1 073 715) vaccindoser levererats till Sverige. Siffran över antalet använda doser, alltså över antalet givna vaccinsprutor, var till och med idag 720 631. Båda sifferuppgifterna bekräftas dels av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), dels av Folkhälsomyndigheten. Siffrorna är alltså dagsfärska och helt aktuellla.

Det här betyder att det finns ett mycket stort antal levererade vaccindoser som inte har använts, närmare bestämt 353 084 doser. Den siffran utgör mellanskillnaden mellan antalet levererade och antalet använda doser.

Vart har dessa 353 084 doser tagit vägen? Varför har inte fler personer vaccinerats när det tydligen finns en betydligt större tillgång på vaccin i Sverige än vad som har påståtts?

Coronavaccin
Bild: Shutterstock/köpt bild

Eller är det så att dessa drygt 353 000 doser har eller ska användas på personer utanför prioriteringslistan, t ex regeringen, riksdagen, myndighetspersoner, poliser, militärer, dagispersonal, tunnelbaneförare, vaktmästare, affärsinnehavare och andra, alltså grupper som har handplockats ur den s k prioriteringslistan? Personer som alltså alla har gått eller kommer att gå före i vaccinationskön?

Fredrik Wikingsson erbjöds av en läkare att bli vaccinerad tillsammans med ett antal andra svenska kändisar.
Bild: sv.wikipedia.org

Det kom idag fram uppgifter om att komikern och programledaren Fredrik Wikingsson (Filip & Fredrik) av en läkare hade erbjudits coronavaccin tillsammans med ett antal andra svenska kändisar i samband med ett så kallat event. Fredrik hade tackat nej men det finns uppgifter om att kanske 1 miljon vaccindoser flyter omkring i Sverige, som inte redovisas i den officiella statistiken men som uppenbarligen ingår i de leveranser av vaccin som hittills har kommit till Sverige. Samtidigt klagar myndigheterna över alla förseningar i vaccinleveranserna.

”Redovisa omedelbart vart de över 350 000 vaccindoserna har tagit vägen.”

Förtroendet för hanteringen av coronapandemin är i botten hos de delar av svenska folket som bryr sig. Nu raseras snabbt även förtroendet för hur vaccinationerna och vaccinet hanteras.

Och än en gång är det de äldre som drabbas. Tusentals åldringar dog på sina äldreboenden i våras på grund av slarv och nonchalans från personalens och vårdgivarnas sida. Nu sviks de äldre även när det gäller det utlovade vaccinet. 70-plussarna skulle börja vaccineras i början av februari. Nu talas det om slutet av maj, kanske ännu senare.

Jag säger till berörda myndigheter: Om det flyter omkring vaccin i Sverige som inte används på föreskrivet sätt så se till att stoppa detta omedelbart.