Läkarnas latinska fikonspråk är ett hot mot patientsäkerheten. Inte ens en erfaren distriktsläkare förstår ett vanligt röntgenutlåtande!

Den 15 februari i år genomgick jag en magnetkameraundersökning av buken hos det privata vårdbolaget Evidia (f d Aleris), som har en klinik på Nacka sjukhus. I torsdags i förra veckan fick jag ta del av röntgensvaret när jag besökte min husläkare på Hälsocentralen Akka i Västerhaninge.

Grafik: Elisabet Höglund

Läkaren hade redan någon vecka tidigare i ett brev till mig meddelat att röntgenutlåtandet ”generellt sett” inte visade på att jag skulle ha fått tillbaka cancern men att det ändå rådde stor osäkerhet kring detta.

Kvinna på väg in i en magnetröntgenkamera
Bild: shutterstock.com/köpt bild. Personerna på bilden har inget med sammanhanget att göra.

Denna osäkerhet var så allvarlig att min läkare bad röntgenläkaren på Evidia att gå igenom röntgenbilderna en gång till och lämna ett tydligare svar på frågan om jag har cancermetastaser i levern eller ej.

Vid besöket hos min husläkare bad jag om att få ta del av röntgenutlåtandet för att se vad det egentligen stod. Men varken läkaren eller jag förstod någonting av vad röntgenläkaren hade skrivit. Allt var nämligen skrivet på det latinska fikonspråk som varje läkare med självaktning använder, både när de skriver till patienter, skriver in rapporter i patientjournaler eller skriver artiklar Läkartidningen eller i den ”ansedda medicinska tidskriften The Lancet”,  för att ta några exempel.

Läkare granskar röntgenbilder
Bild: shutterstock.com/köpt bild. Personen på bilden har inget med sammanhanget att göra.

Jag misstänker att läkare använder sig av detta latinska fikonspråk i två syften: Det ena är att patienten inte ska förstå vad det står i journalen eller i röntgenutlåtandet. För det andra är läkarlatinet ett internt språk läkare emellan i syfte att utestänga andra icke medicinskt utbildade människor. En slags elitjargong.

När jag på internet försöker hitta en förklaring till varför läkarna alltid måste använda detta obegripliga fikonspråk får jag ett lika konstigt svar tillbaka:

Läkare går igenom ett utlåtande
Bild: shutterstock.com/köpt bild. Personen på bilden har inget med sammanhanget att göra.

”Fackspråket fungerar både för att effektivisera kommunikation om vissa ämnen och för att skapa och upprätthålla fackexperterna som grupp.”

Just det. Där satt den! ”Upprätthålla fackexperterna som grupp”! Jag förstod väl det.

En människas buk
Bild: Magnetlabbet

Min läkare och jag läste tillsammans igenom röntgenutlåtandet över min buk. Vi stavade oss igenom obegripligheterna. Inte ens han förstod vad det stod!!! Ändå är han utbildad läkare och har jobbat i yrket i hela sitt vuxna liv.

Läkare granskar bilder från en magnetkameraundersökning
Bild: shutterstock.com/köpt bild

Uppenbarligen är det så att det inte bara är patienter och andra enkla människor som inte ska förstå det medicinska språket. Inte heller de egna läkarkollegorna ska tydligen förstå fikonspråket. Nu lyckades min läkare och jag ändå dechiffrera de latinska obegripligheterna och skaffade oss ett visst hum om hur det står till med min hälsa. (Inom parentes kan jag nämna att jag själv hade stort A i latin i mitt studentbetyg, även om det inte hjälpte mig särskilt mycket den här gången.)

Här kan ni se hela röntgenutlåtandet. De som förstår vad de står i texten räcker upp en hand.

Jaså, det var ingen som fattade? Förstod ni verkligen inte vad ”kontrastutjämning i senare perfusionsfaser” betyder eller ”väsentligen gracila intrahepatiska gallvägar” eller ”pankreasgången i kvarvarande caput och processus uncinatur är nära papillen lätt ektatisk”? Förstod ni inte heller vad ”oförändrat antages i första hand benign genes- små spridda shuntareal? Nähä, inte det heller.

Läkare studerar röntgenbilder
Bild: shutterstock.com/köppt bild. Läkaren på bilden har inget med sammanhanget att göra.

På grund av de obegripliga latinska fraserna och begreppen i röntgenutlåtandet har alltså min husläkare skrivit ett brev till den aktuelle röntgenläkaren på Evidia och begärt en noggrannare genomgång av mina röntgenbilder, så att han kan ge ett mer rättvisande och tydligt svar till mig. En mening i utlåtandet som både jag själv och han ser som djupt oroande och som kräver en förklaring är följande. Meningen är understruken med rött:

Grafik: Elisabet Höglund

Har cancern kommit tillbaka? Eller har den inte kommit tillbaka? ”Metastasering kan oförändrat inte kategoriskt uteslutas” står det i röntgenutlåtandet. Varför skriver han så när han sen inte själv rekommenderar ytterligare undersökningar av min lever för att fastställa hur det verkligen ligger till? Metastaser är inget att leka med. Sitter de dessutom i levern betyder de en säker död.

Men förmodligen tycker läkarna att jag är så gammal att det inte spelar någon större roll om jag har fått cancermetastaser eller ej. Jag ska ju ändå snart dö.

Magnetröntgenbilder av lever
Läkare visar upp röntgenbilder för en patient
Bild: shutterstock.com/köpt bild

Detta är djupt cyniskt och fullkomligt oacceptabelt, ansvarslöst och oprofessionellt. Om en läkare efter en magnetkameraundersökning eller en datortomografi misstänker att en patient har metastaser i levern, ja då ska han väl för sjutton se till att detta blir klart fastställt och inte bara strunta i det! Något annat är ett brott mot läkaretiken.

Överhuvudtaget är det läkarutlåtande ni kunde läsa ovan mycket oklart och vagt formulerat med många frågetecken  – bortsett ifrån att det är i stort sett omöjligt att förstå.

Läkare
Bild: Study abroad

Även om läkarna själva tycker att det är praktiskt att använda ett formelspråk som bara läkarexpertisen förstår, så är detta latinska och obegripliga fikonspråk ett hot mot patientsäkerheten. Socialstyrelsen kräver att läkare och sjuksköterskor ska använda ett sådant språk i t ex sjukjournalerna att patienterna själva förstår vad det står. Det gäller självklart även röntgenutlåtanden och annan medicinsk korrespondens.

Läkare granskar röntgenbilder
Bild:Shutterstock.com/köpt bild. Bilden har inget med sammanhanget att göra

Och vad värre är: När inte ens en erfaren distriktsläkare kan tolka hieroglyferna så är det vara å färde.

Jag tycker att man ska ta upp läkarspråket till allmän diskussion. Även om läkarna skulle förlora ett privilegium genom att inte längre få skriva obegripliga texter till varandra så kan man bortse från det. Det är nämligen i grunden ALLTID patienterna det handlar om. Läkarnas uppgift är att bota eller lindra sjukdomar – inte att bygga upp språkliga murar mot patienterna.

Bygg inte upp murar mot patienterna!