Moderaterna JA – Sverigedemokraterna NEJ! Så tycker väljarna idag.

 

Idag presenterades en av de mer intressanta och trovärdiga opinionsmätningarna. Det var Statistiska Centralbyråns novembermätning av svenska folkets partisympatier som publicerades. Under perioden 27 oktober-28 november intervjuade Statistiska Centralbyrån 8 919 personer om vilket politiskt parti de skulle rösta på om det var val i Sverige idag. Det är betydligt fler intervjuer än vad de ”vanliga” opinionsinstituten gör. Därför anses SCB:s partisympatiundersökningar vara mer tillförlitliga än andra.

Ulf Kristersson
Bild: Fristad

Och än en gång står det klart att moderaternas byte av partiledare från Anna Kinberg Batra till Ulf Kristersson snabbt har gett effekt. I SCB:s mätning får moderaterna hela 22.2 procent av partisympatierna. Det innebär en uppgång med 4.1 procentenheter jämfört med den förra mätningen i maj. Detta är anslående och tyder på en tydlig omsvängning av väljaropinionen i Sverige till moderaternas favör. Fortsätter trenden kan moderaterna åter bli ett 25-procentsparti.

Jimmie Åkesson
Bild: Samnytt

Men minst lika intressant är att sympatierna för Sverigedemokraterna minskar nästa lika mycket som moderaterna ökar. Jimmie Åkessons parti noterade i SCB:s novembermätning ”bara” 14.8 procent. Det innebär en minskning från maj månad med hela 3.6 procentenheter. Den enda slutsats man kan dra av detta är att de väljare som moderaterna de senaste åren har tappat till SD nu är på väg att strömma tillbaka.

Ulf Kristersson
Bild: Sveriges Natur

Delvis beror det på att moderaterna under Ulf Kristerssons korta tid vid makten har gått tillbaka till en mera restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. Detta har uppenbarligen redan gett politisk utdelning.

Men om Ulf Kristersson har anledning att känna sig nöjd med livet idag, så är läget desto dystrare för kompispartiet kristdemokraterna och Ebba Busch Thor.

Ebba Busch Thor
Bild: DagensPS

Än en gång ser (KD) inte ut att komma in i riksdagen om det skulle vara val idag. I SCB:s mätning får (KD) bara 3.1 procent av väljarsympatierna, en nedgång med 0.1 procentenhet. Självfallet ska man inte dra alltför vittgående slutsatser av detta. ”Kamrat 4 procent” kan se till att kristdemokraterna ändå kommer in i riksdagen om valet i september nästa år – men osvuret är bäst.

Ebba Busch Thor
Bild: Youtube.com

Lika illa ställt är det med regeringspartiet miljöpartiet, vars kräftgång i väljaropinionen fortsätter. I SCB:s undersökning gav bara 3,8 procent av väljarna sitt stöd till miljöpartiet. Det betyder en nedgång med 0.7 procentenhet sen den förra mätningen i maj.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin
Bild: DagensPS
Bild: 8sidor

Redan ikväll har det kommit krav från miljöpartiet att de båda språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin byts ut. Men detta låter sig inte göra så lätt, eftersom de båda blev omvalda som språkrör för bara några månader sen. Man ska heller inte vara övertygad om att det bara är språkrören som är orsaken till väljartappet. Det kan också bero på det faktum att miljöpartiet ingår i en koalitionsregering med socialdemokraterna och där har stora svårigheter att profilera sina hjärtefrågor.

Stefan Löfven
Bild: Politism

Regeringsmakten tycks däremot inte ha skadat socialdemokraterna och Stefan Löfven. Partiet får i SCB:s novembermätning hela 32.6 procent, en uppgång med 1.5 procentenhet sen i maj. Stefan Löfven kan därför se tiden an med tillförsikt. Men om miljöpartiet försvinner ur riksdagen så kanske det inte blir lika enkelt för Löfven att bilda en ny regering efter valet, även om (S) skulle klara sig bra i valet. Utan miljöpartiet klarar sig inte socialdemokraterna.

Stefan Löfven
Bild: Youtube.com

Det är alltså mycket som står på spel inför nästa års val. Försvinner både kristdemokraterna och miljöpartiet ur riksdagen så blir det inte enkelt vare sig för alliansen eller socialdemokraterna att bilda regering. Samtidigt är det viktigt att tillägga att centerpartiet och Annie Lööf inte längre verkar samma dragningskraft hos väljarna.

Annie Lööf
Bild: Europaportalen

Annie Lööf kunde inhösta stora framgångar i väljaropinionen under de år som Anna Kinberg Batra var partiledare för moderaterna. En del väljare såg Annie Lööf som ett alternativ till moderaterna. Nu när moderaterna är på väg att kamma hem de förlorade väljarna igen, sjunker stödet för Annie Lööf. I SCBs mätning noterade centern 9.5 procent av väljarsympatierna, en nedgång på 1,8 procentenheter,

Illavarslande nog för det borgerliga blocket är att Liberalerna i SCB:s mätning visar rekordlåga siffror, bara 4.2 procent för Jan Björklund. Han befinner sig nu farligt nära  riksdagsspärren, en situation som de liberala inte har befunnit sig i på många många år. Så här handlar det om ännu ett parti som riskerar att ramla ur riksdagen. Och då blir det riktigt illa.

Mycket tyder på att den politiska spelplanen i Sverige håller på att förändras dramatiskt. Sverige är på väg mot ett tvåpartisystem. Vad som skiljer det nya svenska politiska opinionsläget mot t ex det amerikanska är sverigedemokraterna, som ser ut att bilda ett tredje politiskt block i riksdagen. Kanske kommer det att tvinga fram ett helt annat samarbete över blockgränserna än vad vi hittills har sett.

Mycket kan dock hända fram till valdagen i september 2018.