Nedläggningen av den tyska kärnkraften – det mest omdömeslösa och populistiska beslut som en europeisk regering har fattat på länge. Nu kommer den smutsiga brunkolen med full kraft och höjer de redan höga svenska elpriserna!

Igår, lördagen den 15 april, 2023, inträffade en historisk händelse som kanske inte överallt i världen uppfattades som historisk men som kommer att få stor påverkan på hela den europeiska energipolitiken och knappast kommer att ge svenska elkonsumenter lägre elpriser under överskådlig tid. Istället bör vi räkna med högre elpriser.
Igår stängde nämligen Tysklands regering de tre återstående kärnkraftsreaktorerna i landet. Det var kärnkraftverket Emsland i delstaten Niedersachsen, reaktorn Isar 2 i Bayern och reaktorn Neckarwestheim 2 i delstaten Baden-Wurtemberg.
Kärnkraftsreaktorn Emsland 2 stängdes på lördagen tillsammans med två andra tyska reaktorer
Bild: FAZ
Kärnkraftreaktorn Isar 2 stängdes på lördagen för gott
Bild: Bundesamt
Kärnkraftsreaktorn Isar 2 som stängdes i Tyskland idag
Bild: Energie und Management
Kärnkraftsreaktorn Neckarwestheim 2 i Baden-Wurtemberg stängdes på lördagen den 15 april.
Bild: Imago-images.com/köpt bild

Därmed var den tyska kärnkraftproduktionen ett avslutat kapitel. Det var en era som inleddes redan 1957 med reaktorer för både elproduktion och forskning. Nu är alla stängda.

Och ingen av dem ska startas igen. De ansvariga ministrarna har heligt lovat att de tre reaktorer som stängdes igår, lördag, inte bara ska kopplas bort från nätet. De ska också demonteras för att aldrig mer kunna användas.
Steffi Lemke, De gröna, miljö- och naturvårdsminister
Bild: Bundesregierung Deutschlands
Den tyska miljöministern Steffi Lemke strålade av glädje, något som hon dock var ganska ensam om i det övriga Europa och även bland stora delar av det tyska folket. Så här sa hon när de tre reaktorerna kopplades bort från elnätet:

”Med nedläggningen av de tre sista kärnkraftverken går vi in i en ny era av energiproduktion. Utfasningen av kärnkraften gör vårt land säkrare. Riskerna med kärnkraften kommer till slut att bli okontrollerbara.”

Kärnkraftskatastrofen i Fukushima i Japan 2011, då tre härdsmältor inträffade
Bild: SSB

Lemke sa också så här vid ett besök i Japan nyligen:

”Jag ser det som min uppgift att påminna om katastrofen vid kärnkraftverket i Fukushima.”

Detta säger en minister från Tyskland, ett land som såvitt jag vet aldrig har drabbats av några kärnkraftsincidenter och där kärnkraften har varit mycket säker. Det skulle aldrig falla mig in att påstå att kärnkraften är en hundraprocentigt säker energikälla. Det kan hända olyckor, allvarliga olyckor, som den i japanska Fukushima 2011, där en jordbävning och en tsunami i skön förening ledde till tre härdsmältor i ett kärnkraftverk. Det var en naturkatastrof som naturligtvis riktade strålkastarna mot kärnkraftens säkerhet. Trots Fukushima har dock Japan fortsatt att bygga ut kärnkraften.

Angela Merkel – Tysklands egen ”Mutti”
Bild. Yahoo News Singapore

Det var härdsmältorna i Fukushima som fick förra förbundskanslern Angela Merkel, CDU, att 2011 vända på klacken och gå med på att all kärnkraft i Tyskland skulle vara avvecklad senast 2022. Men det var inte Merkel som var först med att kräva att kärnkraften skulle bort.

Grafik: Elisabet Höglund

Redan 2002 beslutade den tidigare socialdemokratiske förbundskanslern Gerhard Schröder tillsammans med sin röd-gröna regering att all kärnkraft skulle vara avvecklad senast till år 2021. Men Fukushima-katastrofen tvingade Schröders efterträdare, den kristdemokratiska Angela Merkel, att gå emot sig egen kärnkraftsvänliga politik och besluta om en total nedläggning. Det gjorde ”Mutti” oerhört populär hos det tyska folket. Då.

Stora glädjedemonstrationer hölls bland annat här i Berlin på lördagenför att fira att all tysk kärnkraft nu är nedlagd.
Bild: Imago-Images.com/köpt bild

Men det senaste/sista tyska röd-gröna beslutet att lägga ner all kärnkraft grundar sig inte i första hand på någon risk för olyckor, även om de ansvariga ministrarna hävdar detta och hänvisar till kriget i Ukraina och ryssarnas beskjutning av kärnkraftverket i Zaporizjzja. Det tyska beslutet är istället ett rent politiskt och ideologiskt beslut. Kärnkraften ska bort oavsett. Därmed basta.

Beslutet grundar sig på en folkopinion som rådde för över tjugo år sen. I avvaktan på att de tre sista reaktorerna skulle stängas gjorde tidningen Der Spiegel nyligen en opinionsundersökning bland det tyska folket. De tillfrågades om de ville att de tre sista reaktorerna skulle drivas vidare. Över 60 procent svarade ja. 41 procent ville till och med att Tyskland skulle bygga ny kärnkraft.

Robert Habeck (De gröna), närings- och klimatminister
Bild: Bundesregierung Deutschlands

Men ingen kommer att lyssna på folket den här gången. Närings- och klimatminister Robert Habeck (De gröna) sa nyligen så här:

”År 2030 ska 80 procent av den tyska energin vara förnybar. Fram till 2030 ska all kolkraft ha fasats ut.”

Brytning av brunkoli Erkelenz, Nordrhein-Westfalen
Bild: Imago-images.com/köpt bild
Risken är att Robert Habecks vidlyftiga löften inte kommer att hålla. Det första tyskarna gjorde inför den gångna vintern sen gasleveranserna från Ryssland via Nordstream upphörde, var att återstarta ett antal gamla kolkraftverk som hade lagts i malpåse. I olika promemorior som den tyska regeringen har skrivit framgår att ytterligare el kommer att produceras av gas- eller kolkraftverk. Man kommer antingen att utnyttja stenkolkraftverken eller förlänga den s k säkerhetsberedskapen för brunkol – även om detta innebär högre koldioxidutsläpp.
Under fjolåret stod kolkraften för 32 procent av den tyska elproduktionen. Den näst största kraftkällan, vindkraften, kom bara upp till 21.7 procent trots en rekordhög vindkraftsutbyggnad. Därför är det kolkraft och flytande fossil gas från tankfartyg som kommer att gälla under lång tid framöver som ersättning för den nedlagda kärnkraften och för de uteblivna gasleveranserna från Ryssland.
Bagger-maskin för kolbrytning
Bild: Facebook.com
Enligt den tyske energiexperten Staffan Reveman är det ingen hemlighet vad som kommer att ersätta de 33 terawattimmar el som de tre nu stängda kärnkraftverken har producerat per år:
”Det blir ännu mer kolkraft”, säger han. ”Men att elda 13 000 ton brunkol i timman som Tyskland redan gör för att undvika strömavbrott är ingen hållbar lösning.”
Kolbrytning med Bagger288-maskin
Bild: Facebook.com
Samtidigt finns det fortfarande gott om brunkol i Tyskland, ja så mycket att det skulle räcka i hundra år till. Så energiråvaror råder det ingen brist på men den här sortens energi är katastrofal för klimatet.
Som ytterligare bevis för det tyska energihyckleriet kan jag idag berätta att Tyskland trots landets egna stora kolreserver importerar stenkol från Colombia i Sydamerika!
Den hårt kritiserade kolbrytning i Colombia i Sydamerika
Bild: naturskyddsforeningen.se
Under perioden januari-september ifjol importerade Tyskland tre gånger så mycket stenkol från Colombia som året innan. Detta trots att det i regionen Santander sen lång tid tillbaka hörts kraftfulla protester från lokalbefolkningen mot den här kolbrytningen. Därmed trampar Tyskland på de mänskliga rättigheterna i Colombia, något som har väckt hård kritik bland miljökämpar i flera länder.
Mindre känt är kanske att svenska statliga Vattenfall trots hård kritik sen många år tillbaka också köper stenkol från Colombia och därmed också trampar både på de mänskliga rättigheterna och på kampen för en bättre miljö där.
Stopp för all kärnkraft i Tyskland från och med den 15 april 2023
Bild: Imago-images.com/köpt bild

Men det är inte bara stenkol från Colombia som Tyskland importerar. I brist på tillräcklig inhemsk el importerar Tyskland el från fransk kärnkraft och från de skandinaviska länderna, däribland Sverige. Här kan det handla om bland annat kärnkraftsel. Kärnkraftsel går tydligen bra att köpa utifrån bara den inte produceras i Tyskland.

Vilket hyckleri. Om kärnkraften är så farlig som de tyska ministrarna hävdar så innebär Tysklands agerande att man vältrar över riskerna med kärnkraften på sina grannländer. Juste, va?

När nu den smutsiga och nedsmutsande brunkolen kommer att bli ännu vanligare i den tyska elproduktionen så vet vi hur det kommer att drabba svenska elkonsumenter. El från kolkraftverk är i och för sig inte dyrare att producera än annan el men den bestraffas med avgifter av EU:s system med utsläppsrätter och blir i praktiken den dyraste elen på marknaden.

Radioaktivt material

Och det är den dyraste el som sätter priserna. När en hög andel kolkraft används kommer höga elpriser som ett brev på posten. I praktiken kommer svenska elkonsumenter tvingas vara med och betala för den tyska kärnkraftsavvecklingen.

Dessutom finns det en oro på Svenska Kraftnät för att Tyskland framöver inte kommer att kunna eller vilja exportera någon el till exempelvis Sverige. När belastningen på elnätet är som störst  behöver även Sverige ibland importera el. Om Tyskland inte kan ställa upp när det behövs så betraktas det som en osolidarisk handling. Detta kan komma att skapa stora motsättningar på den internationella elmarknaden.

Kärnkraftverket I Leibstadt nedlagt sen lång tid tillbaka

I ett läge där de flesta länder kämpar för att få bort nedsmutsande energikällor, så går alltså Tyskland åt rakt motsatt håll. Man har nu avvecklat all kärnkraft (som faktiskt är en ren energikälla) för att under överskådlig tid producera el av det smutsigaste av allt, nämligen brunkol. Tyskland har blivit en främmande fågel i det europeiska energisystemet.

”Flera länder i Europa håller som bäst på att bygga ut kärnkraften.”

I många andra EU-länder är det istället kärnkraft som gäller. Frankrike har redan 70 kärnkraftverk men planerar att bygga fler. Belgien har beslutat att fortsätta att driva två kärnkraftsreaktorer i tio år till. I Polen, där 70 procent av elen idag produceras i kolkraftverk, ska nu fasa ut kolet och satsa på kärnkraft. Och här i Sverige har man börjat tala om att bygga ut kärnkraften, men i en mera småskalig form.

 

.