Nu blir det utan tvivel en regeering Stefan Löfven 2 – men Löfvens politiska trixande gör att han själv inte behöva konfronteras med sina stödpartier i förhandlingar. Det får riksdagen sköta.

Idag, måndag, klockan 14.00 tågade riksdagens talman Andreas Norlén och den avsatte statsminister Stefan Löfven högtidligt in i riksdagens gamla vackra andrakammarsal för att tillkännage att  det nu på onsdag kommer att bli en omröstning i riksdagen om Stefan Löfven som ny statsminister. Det handlar med andra ord regeringen Stefan Löfven 2.

Andreas Norlén och Stefan Löfven
Bild: Riksdagens webbsändning/SVT2

Det faktum att talmannen och Stefan Löfven ställde upp gemensamt på samma presskonferens skulle kunna tolkas som om båda betraktade statsministeromröstningen på onsdag som en ren formalitet.

Ingen på podiet verkade tvivla om att omröstningen skulle utfalla till Stefan Löfvens fördel. Löfven själv berättade till och med att han på fredag kommer att tillkännage den nygamla regeringens statsråd samt att regeringen därefter ska uppsöka Kungen på slottet för en så kallad skifteskonselj, vilket är brukligt när Sverige byter regering. Det är ju kungen som formellt godkänner en ny statsminister.

Stefan Löfven
Bild: Riksdagens websändning/SVT2

Nu blir den nya regeringen väldigt lik den gamla eftersom den precis som förut kommer att konstitueras av de båda gamla parhästarna socialdemokraterna och miljöpartiet.

Det var en påtagligt nöjd talman som tog till orda idag. Han var glad över att hans sonderingar den här gången bara tog en dryg vecka och inte 134 dagar som 2018-2019. Lika nöjd tycktes Stefan Löfven vara som lyckats sparka undan alla stenar och alla snubbeltrådar på vägen för att återfå regeringsmakten.

Dagens presskonferens i riksdagens Andrakammarsal
Bild: Riksdagens webbsändning/SVT2

Inför dagens besked hade både centern och vänsterpartiet lovat att rösta gult till Löfven på onsdag medan miljöpartiet röstar grönt. Att rösta gult betyder att man lägger ner sina röster och att rösta grönt att man aktivt stöder Löfven. Det gör att Löfven inte kommer att få de fruktade 175 riksdagsmandaten emot sig vilket skulle omintetgöra hans möjligheter att återigen bli statsminister.

Den politiska vilden Amineh Kakabaveh kräver att få se Stefan Löfvens ekonomiska politik för att hon ska kunna släppa fram honom.
bild: youtube.com/riksdagens websändning

Men den politiska vilden Amineh Kakabaveh då? undrade en del journalister. Har ni sytt in henne i gemenskapen också så att också hon lägger ner sin röst på onsdag?  För skulle hon rösta mot Löfven, ja då skulle det bli den där förhatliga majoriteten av 175 ledamöter emot.

Stefan Löfven
Bild: Riksdagens webbsändning/SVT2

Men Löfven förklarade att man hade haft kontakt med Kakabaveh och att han utgick ifrån att deras meningskiljaktligheter hade röjts ur vägen. Knäckfrågan hade varit Kakabavehs krav att överenskommelsen om privatiseringar i välfärden som hade skrivits in i den s k januariöverenskommelsen 2019 skulle tas bort.

”Eftersom januariavtalet har fallit så finns inte det problemet kvar längre”, svarade Löfven som därmed hoppades att den politiska vilden och f d vänsterpartisten skulle låta sig nöja.

Talman Andreas Norlén och Stefan Löfven håller presskonferens.
Bild: Riksdagens webbsändning/SVT2

Löfven har använt sin sonderingstid till att på ett imponerande sätt värva stöd för en framgång i statsministeromröstningen utan att binda upp sig politiskt i en enda fråga. Både centern och vänsterpartiet – som vägrar att förhandla med varandra – har idag sagt att man kommer att lägga fram egna budgetförslag i riksdagen med regeringen (S + MP)  lägger fram sitt förslag.

Sen får det bli upp till finansutskottet i riksdagen att försöka kompromissa sig fram till en lösning så att en budget baserad på åtminstone delar av de här fyra partiernas politik kan vinna en budgetomröstning.

”Ingen kan få allt”, sa Stefan Löfven idag. ”Men alla kan få lite av vad de kräver. Det gäller att försöka komprimissera och ge och ta för alla.”

I samma andetag förklarade han dock att han var beredd att avgå som statsminister i höst om det inte går att få majoritet för en budget. Men den budgetomröstningen ska hållas i riksdagen först i december och då är det bara fem åtta månader kvar till 2022 års ordinarie val.

Andreas Norlén och Stefan Löfven
Bild: Riksdagens webbsändning/SVT2

Går Stefan Löfven helskinnad igenom omröstningen på onsdag så kommer han att få visa prov på en förmåga att hoppa över alla stenar i älven och komma över på andra sidan utan att ramla i vattnet. En akrobatik i den högre skolan, skulle man kanske kunna säga.

Akrobatik i den högre
skolan
Bild: skolbanken.unikum

Men det finns alltid en liten, liten risk att allt kan gå åt h-e för honom på onsdag. Det räcker att någon ledamot röstar ”fel” – avsiktligt eller oavsiktligt – så ligger han där. Snubbeltrådar kan rullas ut på hans väg så att det inte går som han hoppas.

Löfven kommer att klara den första ronden galant – men sen då …

Men såvitt jag kan bedöma idag så verkar den risken mikroskopisk liten. Så på fredag får vi se en återuppstånden Löfven. Mannen med nio liv skulle man kanske kunna kalla honom.