Nya Karolinska sjukhuset är Sveriges största ekonomiska katastrof någonsin! Och det blir bara värre.

Byggandet och förvaltningen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är inget mindre än en gigantisk skandal, en skandal som kommer att kosta skattebetalarna så mycket pengar under de närmaste tjugo åren att man kan oroa sig för att det nästan inte kommer att finnas några pengar kvar till själva vården.

Nya Karolinska
Bild: Stockholms Läns Landsting

Det är ingen nyhet att Nya Karolinska redan under själva byggstadiet blev en jättelik ekonomisk svindel. När Stockholms läns landsting för några år sen kom överens med byggbolaget Skanska om byggandet av Nya Karolinska skulle priset enligt Skanska stanna vid 14.5 miljarder.

Istället kommer byggkostnaderna att bli de dubbla, minst 29 miljarder kronor!

Nya Karolinska
Bild: Wikipedia

Till detta kommer alla tilläggsavtal om förvaltning och skötsel som binder upp skattebetalarna fram till 2040 med gigantiska kostnader. Stockholms Läns Landsting har tecknat avtal med konsortiet Skanska Innesfree som är värt 61.4 miljarder kronor för att låna pengar, bygga, utrusta, sköta och driva Nya Karolinska (NKS) fram till år 2040. Dessa pengar ska landstinget betala till Skanska i form av årliga avbetalningar.

Trappa i Nya Karolinska
Bild: Norbergstrappan AB

Till dessa kostnader kommer tilläggsbeställningar på hiskliga 1.64 miljarder kronor. Dessa pengar ligger alltså utanför själva grundavtalet. Tilläggsbeställningarna är idag 170 till antalet och handlar om förändringar, justeringar och ombyggnader av sjukhuset, bland annat efter kritik från myndigheterna om att NKS in sin ursprungliga form inte kommer att uppfylla patientsäkerhetskraven.

Nya Karolinska
Bild: Skanska.se

Exempel på tilläggsbeställningar är att flytta en dörr och bygga en ramp till sjukhusets entré. Bara dessa till synes små förändringar kommer att kosta nästan 1 miljon kronor eller mera exakt 954 000 kronor!

Det kostar dessutom 701 000 kronor att riva tre väggar på sjukhusets vårdavdelningar för att skapa fler vårdplatser.

Till detta kommer 125 000  kronor i finansiella kostnader och besiktning. Med mera, med mera.

Nya Karolinska
Bild: en.white.se

Politikerna i Stockholms läns landsting ojar sig idag över dessa oförutsedda merkostnader. Ingen i verksamhetsledningen hade en a-a-a-ning om att det skulle krävas så stora ombyggnader och justeringar efter den hårda kritik som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade mot NKS i mars i år – när sjukhuset var i det närmaste färdigbyggt.

Nya Karolinska
Bild: elrond.se

Dessutom äger inte landstinget sjukhuset ännu. Det gör byggkonsortiet fram till december i år. Det innebär att landstingspolitikerna genom sina egna märkliga avtal med Skanska har avhänt sig det ekonomiska ansvaret för bygget och driften av Nya Karolinska.

Moderata finanslandstingsrådet Irène Svenonius är orolig över de skenande kostnaderna.
Bild: twitter.com

Det är ett år kvar till valet och de styrande moderaterna i Stockholms läns landsting har nu fått kalla fötter över den ekonomiska svindeln i Nya Karolinska. Det moderata finanslandstingsrådet Irène Svenonius sade igår, onsdag, att landstinget ska försöka omförhandla det här avtalet med Skanska för att stoppa de skenande kostnaderna.

Nya Karolinska
Bild: spaceinterior.se

Avtalet med byggkonsortiet Skanska Innesfree är ett s k OPS-avtal. Det betyder ett avtal inom ramen för Offentlig Privat Samverkan. Men denna sorts ”samverkan” har hittills bara gynnat den ena parten, nämligen byggkonsortiet Skanska medan kostnaderna för skattebetalarna i Stockholms län skenar okontrollerat.

Förra sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M)
Bild: postquare

Det är en annan känd moderat stockholmspolitiker som är ansvarig för själva NKS-bygget och det märkliga avtalet med Skanska, nämligen förra sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt, tidigare hustru till f d statsminister Fredrik Reinfeldt. Det var Filippa Reinfeldt – denna ständigt skrattande kvinna – som bar ansvaret när byggandet av Nya Karolinska planerades och avtalet träffades. Nu har Filippa Reinfeldt lämnat politiken. Efter sig har hon också lämnat ett ständigt stigande hav av kostnader för skattebetalarna, när lyxbygget Nya Karolinska så småningom ska betalas.

Irène Svenonius (M)
Bild: brukarkoll.se

Nuvarande finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M) lovar nu bättring. Men vem tror att hon och hennes kollegor ska kunna riva upp ett avtal som tecknades med Skanska för flera år sen? Avtal är till för att hållas, heter det ju.

Igår tydliggjorde Irène Svenonius att hon inte önskar att det uppstår en avtalsstrid mellan landstinget och Skanska, en strid som riskerar att gå till domstol. Någon domstolsprövning vill hon naturligtvis inte ha. En sådan prövning skulle både juridiskt och ekonomiskt bara gynna Skanska.

Robot på Nya Karolinska
Bild: vardfokus.se
Operationssal på Nya Karolinska
Bild: Karolinska Sjukhuset

Nej, istället tänker landstinget försöka på frivillig basis komma överens med Skanska om lite finjusteringar här och var i avtalet för att stoppa blodflödet, som bara ökar och ökar. Detta tror jag inte ett dugg på.

Risken är istället uppenbar att skandalprojektet och skrytbygget Nya Karolinska blir så dyrt att Stockholms läns landsting inte kommer att ha råd att bedriva någon sjukvård värd namnet på NKS. Karolinska Universitetssjukhuset har ju redan i flera år dragit ner på bemanningen till det omöjligas gräns. Nu när kostnaderna för Nya Karolinska skenar blir det inte fler nya tjänster inom sjukhuset utan färre.

Så de som får betala notan i form av sämre sjukvård och högre kostnader blir vårdtagarna/skattebetalarna, inte de omdömeslösa politiker och tjänstemän som ligger bakom avtalen om NKS. Skanska kommer fram till 2040 att ha monopol på drift och skötsel av Nya Karolinska, ett monopol som innebär årliga slukhål för landstinget med färre vårdplatser och sämre vård som följd.

Nya Karolinska
Bild: Youtube.com
Nya Karolinska blöder ekonomiskt
Bild: moment.se

Det var ett litet kotteri, en hemlig klubb, av landstingspolitiker i Stockholm, höga tjänstemän och privata konsulter som hanterade hela planläggningen av Nya Karolinska. Allt skedde i största hemlighet. Upphandlingen kringgärdades av totalt mörker.

När landstingsfullmäktige en gång i tiden skulle fatta det slutgiltiga beslutet av NKS-projektet, ansågs detta vara så hemligt att högtalaranläggningen i landstingshuset stängdes av – allt för att förhindra att information om beslut och detaljer skulle läcka ut till obehöriga.

Operation Nya Karolinska
Bild: youtube.com

Bara detta borde ha fått ansvarsfulla politiker och tjänstemän att reagera. Nya Karolinska är inte ett sjukhus, det är Ett Sjukt Hus, som många andra redan har påpekat.