Oansvarigt och partiegoistiskt när Ulf Kristersson gör partipolitik av Natofrågan inför valet! Ett svenskt Natomedlemskap kräver om något en total politisk enighet.

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag tillkännager moderatledaren Ulf Kristersson att han kommer att skicka in en ansökan om medlemskap i Nato om han får bilda regering efter valet i höst:

”En regering som jag leder kommer att lämna in en ansökan om medlemskap i försvarsalliansen om det finns en riksdagsmajoritet för detta”, skriver Ulf Kristersson – nu kaxigare än någonsin.

Ulf Kristersson
Pressbild: Moderaterna

Kristersson menar att socialdemokraterna fortsätter att blockera ett Natomedlemskap och förhåller sig alldeles för passivt till ett framtida medlemskap:

”Statsminister Magdalena Anderssons tal om ett Natomedlemskap som ”destabiliserande” riskerar att på ett olyckligt sätt begränsa både Sveriges och Finlands handlingsfrihet. Det kan också ge Finland det felaktiga intrycket att Sverige inte är en partner att räkna med.

Ett skäl för Kristerssons uttalande är att den ryska invasionen i Ukraina visar hur sårbart Sverige är så länge Sverige står utanför Natos säkerhetsgarantier. Enligt Kristersson behöver Sverige Natos skydd.

Nato-medlemmar i Europa
Karta: Nato

Rysslands invasion i Ukraina för snart en månad sen har som jag ser det på ett historiskt sätt förändrat det säkerhetspolitiska läget i Norden och Baltikum – och kanske i hela västvärlen. Ryssland har också riktat skarpa varningar till Sverige och Finland när det gäller att gå med i Nato, något som Ryssland självklart inte har vare sig mandat eller rätt att göra. Ett beslut om medlemskap i Nato fattar Sverige och Finland själva som suveräna stater. Det ska inte Ryssland lägga sig i.

Vladimir Putin
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Samtidigt har hotet från Vladimir Putin upplevts som både obehagligt och oroande både i Finland och Sverige. Kriget i Ukraina har därför på ett avgörande sätt satt ett svenskt och ett finländskt medlemskap i Nato i blixtbelysning. Särskilt i Finland har den folkliga opinionen för ett finskt medlemskap i Nato ökat kraftigt. Idag säger över 60 procent av det finska folket ja till att Finland ansöker om medlemskap i försvarsalliansen. Det – tillsammans med det ryska agerandet i Ukraina – har också fått finska politiker att byta fot i Natofrågan. Debatten i Finland idag talar entydigt till förmån för ett finskt Natomedlemskap. Det handlar egentligen bara om vilken tidpunkt man ska välja. Samtidigt är det en fördel att Sverige och Finland agerar tillsammans.

Natohögkvarteret i Bryssel
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Även I Sverige har Natoopinionen förändrats efter den ryska invasionen. Från att ha legat runt 30 procent för ett svenskt Natomedlemskap är nu ungefär hälften av det svenska folket positivt inställt till ett Natomedlemskap, en betydande höjning om än inte lika kraftig som i Finland. Men så ligger ju Finland geografiskt närmare Ryssland än Sverige och kan därför uppleva det ryska hotet som ännu mera påtagligt än för oss som ligger på andra sidan Östersjön.

Grafik Elisabet Höglund

Jag håller med Ulf Kristersson om att både statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist har varit onödigt återhållsamma när det gäller att tala klartext om ett framtida svenskt Natomedlemskap. Samtidigt har både Andersson och Hultqvist rest som skottspolar mellan Stockholm och Natohögkvarteret i Bryssel, mellan Stockholm och Helsingfors, mellan Stockholm och Köpenhamn och mellan Stockholm och Norge för att på alla sätt fördjupa och bygga ut det svenska engagemanget i Nato.

Magdalena Andersson besökte nyligen Finlands premiärminister Sanna Marin i Helsingfors för att bland annat diskutera Natofrågan
Bild: twitter.com

Sverige och Finland får nu delta i de flesta överläggningar inom Nato på ett helt annat sätt än tidigare. Bara på några veckor har Sverige och Finland närmat sig Nato på ett dramatiskt sätt och med en hastighet som vi aldrig tidigare har   sett. Sedan upplever både jag själv och andra att finska politiker har varit mer outspoken i frågan om ett finskt medlemskap i Nato medan den svenska regeringen ännu inte har velat närma sig frågan på samma uttalade sätt.

30 länder är medlemmar i Nato, vara 28 ligger i Europa. Därtill kommer USA och Kanada. På den här kartan har jag färgat de länder i Europa, som inte är medlemmar i Nato. Det är Sverige, Finland, Irland, Schweiz, Österrike, Bosnien-Herzegovina och Serbien. Till och med gamla kommunistiska Albanien är numera medlem av Nato
Grafik: Elisabet Höglund
Karta. Nato

Personligen tycker jag att det är självklart att både Sverige och Finland ska tillhöra Natos innersta kärna, skriva under artikel 5 och förbinda sig att acceptera de gemensamma försvarsförpliktelserna, med andra ord bli fullvärdiga medlemmar av Nato. Nato har idag 30 medlemsländer i Europa. Det är bara Sverige, Finland, Irland, Schweiz, Österrike, Bosnien-Herzegovina, Serbien och Kosovo som står utanför. Kosovo är ju inte ens erkänd av alla som en suverän stat. Till och med den gamla kommuniststaten Albanien är idag medlem i Nato.

Hela Natos utbredningsområde från USA och Kanada i väst till Bulgarien och Rumänien i öst
Karta: Nato

Det betyder att Sverige och Finland blir alltmer isolerade i Europa vad beträffar ett Natomedlemskap. När Sverige hävdar den gamla neutraliteten och alliansfriheten så skrattar folk idag. Alliansfriheten mellan de två stormakterna USA och Ryssland är idag helt överspelad. Bara en av dessa stormakter finns kvar idag, nämligen USA. Istället har Kina seglat upp som en större ekonomisk stormakt än Ryssland.

Vladimir Putin – en loser
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Ryssland och Vladimir Putin framstår alltmer som losers i kampen om inflytandet i världen. Kriget i Ukraina har fått Ryssland att moraliskt och på sikt kanske även ekonomiskt krympa till en lilleputtestat. Nåja, man ska inte överdriva. Ryssland är till ytan ett stort land. Dessutom förfogar Kreml över en betydande kärnvapenarsenal. Så ofarligt är inte Ryssland.

Och det är just denna osäkerhet som gör det så angeläget för Sverige att överge alliansfriheten och ta steget fullt ut in i Nato. Därför skulle man kunna hylla Ulf Kristersson som idag dristade sig att deklarera att han tänkte ansöka om medlemskap när han blir statsminister och har en majoritet av riksdagen bakom sig.

Ulf Kristersson
Pressbild: moderaterna

’Ändå var utspelet så korkat att man häpnar. En oppositionsledare som har mage att på egen hand utropa sig till Natomedlem är inte värd att ta på allvar. Ett medlemskap i Nato är en fråga som ligger i hela Sveriges intresse, inte bara i moderaternas intresse. Att ansöka om medlemskap är en handling som måste ske i totalt samförstånd mellan riksdagens alla partier. Ett Natomedlemskap är den viktigaste brickan i det säkerhetspolitiska spelet. Därför måste alla krafter i Sverige stå eniga bakom en sådan ansökan.

När en enskild partiledare som Kristersson gör ett solonummer av Natomedlemskapet i tron att han vinner röster på detta är han ute på hal is. Ett medlemskap i Nato är inte en fråga för ett enskilt politiskt parti, än mindre för en enskild partiledare. Det är en fråga för Sveriges alla partier och för hela svenska folket.

Försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Magdalena Andersson
Bild: regeringskanslietNinni Andersson

Sverige kan aldrig bli medlem i Nato om inte socialdemokraterna är med på båten. Det kan just nu se ut som om regeringen tvekar om ett sådant medlemskap. I själva verket är jag övertygad om att både Magdalena Andersson och Peter Hultqvist i högsta grad ser ett fullvärdigt Natomedlemskap som en framtida realitet. Det är som jag ser det bara en tidsfråga när regeringen och socialdemokraterna bestämmer sig och talar ur skägget.

Statsminister Magdalena Andersson
Bild. regeringskansliet

Men jag har förståelse för att Magdalena Andersson vill skynda långsamt. Dels måste en stor majoritet av väljarna i Sverige stå bakom ett Natomedlemskap. Dels är det rimligt att regeringen avvaktar utgången av kriget i Ukraina och vad Ryssland kommer att göra hädanefter innan regeringen bestämmer sig. När regeringen tidigare har sagt att man inte vill provocera Ryssland genom att kasta sig i armarna på Nato så har jag full respekt för detta. Ryssland är en farlig granne. Samtidigt inser både Magdalena Andersson och Peter Hultqvist att Sverige i längden inte har något att vinna på att krypa för Ryssland. Det är dessutom förnedrande.

Ett politiskt och ekonomiskt, kanske också militärt, försvagat Ryssland är den bästa förutsättningen för att Sverige ska byta fot i Natofrågan. Men det är regeringen som måste få bestämma tidsplanen och den tidpunkt då en ansökan om Natomedlemskap är strategiskt mest gynnsam. Tillfället är ansöka om Nato just nu är förmodligen inte särskilt väl valt – särskilt inte med tanke på att Ryssland krigar i Ukraina.

Jens Stoltenberg
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sa häromdagen att både Sverige och Finland är varmt välkomna som fullvärdiga medlemmar i Nato. Han sa också att Nato skulle kunna arrangera ett snabbspår in i Nato för Sverige och Finland. Natos samtliga medlemsstater hälsar de två nordiska länderna välkomna in i försvarsalliansen och det är ett välkomnade som är guld värt.

Ändå anser jag att Natofrågan måste drivas framåt av samtliga riksdagspartier tillsammans. Ett eller två partier (liberalernas Nyamko Sabuni anslöt sig ikväll, lördag, till Ulf Kristerssons ståndpunkt) kan inte driva fram ett svenskt medlemskap. Det kan bara partierna göra tillsammans och i total enighet.

Att göra ett medlemskap i Nato till en valfråga ger en dålig eftersmak i munnen. Den frågan är för stor och för viktig för att vissa partiledare ska utnyttja den för att vinna kortsiktiga politiska vinster. Det är cyniskt, egoistiskt och politiskt ansvarslöst.

Politiskt ansvarslöst, anser jag