Regeringens coronarestriktioner är alldeles för svaga. Stäng alla skolor och förbjud folksamlingar på mer än 10 personer!

När man tittar på Europakartan över hur många länder som har stängt sina skolor under coronapandemin så upptäcker man att det bara är Sverige som bara delvis har stängt sina utbildningsanstalter. Regeringen har bestämt att universitet, högskolor och gymnasieskolor ska hållas stängda och att undervisningen ska ske på distans.

Grundskoleelever
Bild: malung-salen.se

Men fortfarande ska alla grundskoleelever och förskoleelever gå till skolan. Detta är fundamentalt fel! Varför stänger inte regeringen alla skolor? Varför ska grundskolans elever utsättas för coronasmitta medan gymnasieeleverna inte behöver göra det? Jo, polisen har varnat för att om skolorna stängs så blir det mer att göra för polisen.

Grundskolelever
Bild: svalov.se

Det är inget hållbart argument. Alla länder i Europa har stängt sina skolor. Bara Sverige låter fortfarande elever i grundskolan gå till skolan varje dag  – med risk för att bli smittade av coronaviruset. Det påstås att barn och ungdomar inte smittas av coronan. Och om de skulle smittas så blir de bara lindrigt sjuka.

Det är kanske så just nu. Men ett virus som redan har fått en så enorm spridning som covid-19 kan muteras och bli ännu farligare. Den risken måste alltid beaktas.

Grundskoleelever
Bild: leksand.se

Därför tycker jag att regeringen från och med måndag den 23 mars ska stänga alla skolor i landet.

En annan alldeles för ”snäll” regel som regeringen har infört är att det bara är förbjudet med folksamlingar på mer än 500 personer. Varför just 500? 500 människor på en och samma plats är väldigt mycket!

Stor folksamling
Bild: jonkoping.se

Tillåt bara folksamlingar på högst 10 – 15 personer. Till och med det kan ur smittspridningssynvinkel vara för mycket. Men 500 – nej, det är vansinne. Med tanke på att covid-19 nu sprider sig med blixtens hastighet måste regeringen se över redan fattade beslut. Alla vet att det är när många människor vistas tillsammans på en mycket liten yta  som smittorisken är som allra störst.

Bild: krisinformation.se

Eftersom redan de flesta idrottstävlingar och matcher har stoppats eller skjutits framåt i tiden behöver regeringen inte ta hänsyn till idrotten. Den har redan fattat de nödvändiga besluten.

Däremot tycker jag att det är bra att regeringen inte har infört något idiotstopp för all vistelse utomhus. Sex dagar tillbringade jag i husarrest i Spanien. Det får räcka. Det finns ingen anledning att införa någon totalkarantän. Folk ska kunna röra sig fritt utomhus. De ska kunna träna och promenera. De ska kunna promenera i parken och gå i skogen. Det är skadligt att vistas inomhus under alltför lång tid.

Nyttig träning i skogen
Bild: marathon.se

Jag har redan kritiserat de karantänsregler som den spanska regeringen införde för exakt en vecka sen. Folk tvingades hålla sig inomhus. De fick inte träna utomhus eller promenera. Det var totalstopp för alla rörelser utanför hemmet. Däremot var det tillåtet att handla mat, köpa bensin, lämna bilen på verkstan, gå till frissan, gå till en optiker, gå till apoteket, gå till banken och försäkringsbolaget, gå ut med hunden mm. Dessutom skulle de som hade ett arbete gå till detta arbete varje dag. Kollektivtrafiken skulle hållas igång med cirka 50 procents kapacitet.

Bild: Elisabet Höglund

I övrigt fick ingen röra sig utomhus i Spanien. Alla förstår att med regler med så många kryphål som de spanska så är risken för smittspridning stor. Varför ska man tillåtas gå till frissan men inte jogga ensam i motionsspåret?

De hårda spanska karantänsreglerna verkar inte ha hjälpt. Coronapandemin fullkomligt exploderar i Spanien. Enligt de senaste noteringarna på lördagskvällen har nästan 20 500 spanjorer smittats av viruset och 1 043 har avlidit. Siffran 25 000 smittade har också nämnts. Spanien är det land i Europa efter Italien som har den kraftigaste smittspridningen – trots de hårda spanska karantänsreglerna.

Covid-19-viruset
Bild: eda.se

Sverige har i skrivande stund 20 människor avlidit på grund av coronasmittan. 1 746 har hittills smittats men det är en siffra som kommer att öka för varje timma.

Därför anser jag att regeringen måste skärpa reglerna för den fria rörligheten för medborgarna. Alla skolelever måste hållas hemma under ett antal veckor framöver och inga stora folksamlingar borde längre få tillåtas.

Folksamling
Bild: timra.se

Det vore också önskvärt om Folkhälsomyndigheten förbjöd alla barer och nattklubbar att hålla öppet. Fortfarande sprids smitta den vägen, inte minst i Stockholm. På skidsportorterna har vissa företag stoppat After ski-sammankomster och annat. Alla borde göra detta.

After ski
Bild: vemdalen.se

I övrigt uppskattar jag att regeringen inte inför några idiotstopp eller inkonsekventa karantänsregler.