Statyrevolten i världen är en sund reaktion i länder som har glömt eller förträngt sin blodiga och mörka historia!

Överallt i världen har under århundradenas lopp pampiga och dyra statyer rests över inkompetenta kungar, hänsynslösa envåldshärskare och blodtörstiga diktatorer. Vi ser dem överallt – så även i Sverige. Hittills har alldeles för få människor funderat över varför dessa ofta vidriga män, nästan alltid poserande på hästryggen, ska få fortsätta att stå där på de finaste platserna i världens största städer.

Därför är den pågående statyrevolten i världen en mycket sund revolt.

Karl XII i Kungsträdgården i Stockholm
Bild: sv.m.wikipedia.org

Många av de här potentaterna, avbildade i guld och brons, har sagts representera sitt lands framgångar, ära och makt. De sägs ha skapat rikedomar och välfärd för sin befolkning. I nio fall av tio är detta inte sant. I själva verket har det handlat om makthungriga djävlar som plågat sitt folk, lemlästat och halshuggit meningsmotståndare, våldtagit kvinnor och misshandlat barn – allt för att berika sig själva och genom sin grymhet tvinga sina meningsmotståndare – eller sina slavar – till underkastelse.

Kung Leopold II av Belgien
Bild: Tripadvisor.se

Eftervärlden har glömt dessa illdåd – eller också har man inte ens känt till dem. Statyerna  fortsätter att stå där som symboler över landets ärorika historia – trots att verkligheten har varit den motsatta. I Sverige har under århundraden omdömeslösa, fåfänga och omogna kungar hyllats av historieskrivarna.

En av de verkligt stora i Sverige var Karl XII, ”hjältekonungen”, som står staty i Kungsträdgården i Stockholm och som under de senaste decennierna har varit föremål för idoldyrkan av nynazister och rasister.

Karl XII
Bild:kungkarl.se

Ändå får statyn av Karl XII stå kvar. Kanske beror det på att vi svenskar är plågsamt okunniga om vår egen historia. Jag själv tvingades under skolans historietimmar läsa skönmålningarna av de svenska kungarna. Sveriges historia var ju länge de svenska kungarnas historia, inte det svenska folket historia. Nu läser eleverna nästan ingen historia alls så de får inte ens lära sig att omvärdera de svenska ”hjältekonungarnas” ofta blygsamma insatser.

Karl XII till häst
Bild: so-rummet.se

Karl XII var en mångfacetterad och gåtfull personlighet, beundrad av sin samtid. Men sentida historiker har omvärderat honom. Karl XII var knappast någon hjälte. Han var omogen och ansvarslös. Han var nyckfull och struntade i andra människor. Han var krigsgalen. På slagfältet red ha oftast först och högg vilt omkring sig med sin värja – med undantag för slaget vid Poltava då han inte deltog alls i striderna. Han var nämligen svårt sårad i vänsterbenet efter en tidigare sammandrabbning.

Karl XII
Bild: trevl.eu

Karl XII struntade i sina soldater som dog av kyla, svält och umbäranden. Han struntade också i sitt land, sitt eget folk. Under tio års tid var han borta från Sverige. Han krigade i Ryssland och bodde länge i Moldavien och Turkiet. Han slösade pengar och mänskliga resurser på meningslösa fälttåg samtidigt som Sverige under hans bortovaro förlorade flera av sina erövrade provinser. När Karl XII var ute på sina härjningsståg i Europa svalt folket hemma. Själv lade han inte två strån i kors för att förbättra situationen för sina undersåtar.

Fredrikstens fästning i Norge
Bild: fornguiden.se

Han blev med tiden också alltmer impopulär även bland sina egna soldater. Att Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning i Norge den 30 november 1718 inte förorsakades av en fientlig kula utan av en uniformsknapp tillhörande en av hans egna soldater är en teori som har klistrat sig fast i historieskrivningen men teorin har aldrig riktigt kunnat bevisas.

Karl XII:s död
Bild: popularhistoria.se

Det var Karl XII som låg bakom den svenska stormaktsväldet fall. Ändå beskrevs han som en hjältekonung. Den 30 november 1868 avtäcktes statyn av honom i Kungsträdgården i Stockholm, en bronsstaty med en vikt på två och ett halvt ton, som fortfarande står orubbad kvar.

På andra håll  – förutom i Sverige – rasar idag debatten om statyerna över maktgalna och blodtörstiga kungar och andra ledare. Hårdast är debatten I Belgien. I spåren av mordet på George Floyd i Minneapolis har den belgiska grenen av Black Lives Matter börjat riva statyer över den hatade belgiske kolonialkungen Leopold II.

Staty av kung Leopold II av Belgien
Bild: tripadvisor.se

”Ned med alla rasistiska monument” står det på sockeln till en staty av kung Leopold II i parken Jardin du Roi i Bryssel. Den är en av dussintalet statyer av Leopold II som finns i Belgien. Alltför länge har det belgiska folket accepterat dessa pampiga monument över en av landets mest blodtörstiga och giriga kungar. Men Black Lives Matter-rörelsen vill göra upp med det förflutna och riva statyerna. Man får hoppas att de lyckas.

Kongofristaten i Centralafrika
Bild:globalhistory.de

Kung Leopold II styrde Belgien mellan 1865 fram till sin död 1909. Mellan 1885 och 1908 styrde han också över den belgiska kolonin Kongofristaten i Centralafrika (nuvarande Kongo-Kinshasa). Kongofristaten var kungens privata egendom. Under sina år som kolonialherre och envåldshärskare i Kongofristaten bar han ansvaret för ett folkmord på kongoleser utan motstycke.

Kung Leopold II
Bild: documentarytube.com

Ingen vet hur många kongolesiska människoliv som offrades under Leopols II:s hänsynslösa styre. Det har talats om att befolkningen halverades. Andra har sagt att han lät döda mellan en och fem miljoner människor samtidigt som ett oräkneligt antal kongoleser lemlästades av belgiska soldater. Inget vet exakt eftersom kung Leopold II lät bränna alla papper som hade med folkbokföring och folkräkning att göra.

Bilder från Kongofristaten
Bild: docplayer.se

Den belgiske kungen tilldelades Kongofristaten när ett antal europeiska kolonialstater 1884 delade upp Afrika mellan sig. Löftet från Leopold II var att ”civilisera” Afrika. Han lovade att göra en humanitär insats där och förbättra kongolesernas liv. Det blev tvärtom.

Fattiga kongoleser gjordes till slavarbetare
Bild: docplayer.se

Leopolds styre var så blodigt att till och med andra kolonialmakter protesterade. Leopold II själv satte aldrig sin fot i Kongofristaten. Det var hans armé som så brutalt behandlade kongoleserna att det till slut urartade till regelrätt folkmord. Fattiga kongoleser gjordes till slavarbetare och sattes att samla in gummi på gummiplantager och döda elefanter för att få fram det värdefulla elfenbenet som kungen sedan kunde bli rik på.

Unga kongoleser lemlästades av soldaterna
Bild: derwaechter.org

När kongolesiska slavarna inte ansågs arbeta tillräckligt hårt blev de dödade eller lemlästade av den belgiska armén. Soldaterna varnade slavarna om vad som väntade dem om de inte arbetade hårdare. Soldaterna visade upp bilder på kongoleser med stympade händer och ben. Att bli lemlästad var det straff som en kongoles utsattes för om han inte arbetade tillräckligt hårt. Det finns många bildbevis på detta.

Lemlästade män i Kongofristaten
Bild: sv.wikipedia.org

Samtidigt våldtog de belgiska soldaterna kvinnor och kidnappade barn. Barnen fördes till barnkolonier där de tvingades till slavarbete. Under tiden tickade pengarna in i fickorna på kung Leopold II.

När sanningen om vad som hände i Kongofristaten kom fram utbröt vilda protester. Till slut tvingades kung Leopold 1908 lämna över kolonin till den belgiska staten, som döpte om landet till Belgiska Kongo.

Den hänsynslöse kung Leopold II av Belgien
Bild: svart historia

Belgiens koloniala förflutna i Afrika är inte någon smickrande historia. Många belgare har aldrig fått veta vilka brutaliteter som utspelade sig i Kongofristaten. Belgiska skolbarn har aldrig fått läsa om landets koloniala historia men nu, efter massprotesterna i Belgien, har landets utbildningsminister gått med att landets koloniala historia i fortsättningen ska ingå i skolornas läroplan. Kanske går regeringen också med på att ta ner vissa av statyerna på ”folkmordskungen”.

Josef Stalin (till höger)
Bild: wikimedia.commons

Josef Stalin var en av Sovjetunionens värsta bödlar. Under hans tid avrättades eller svältes 30-40 miljoner människor ihjäl i forna Sovjetunionen. Hela folkgrupper utrotades, förflyttades och/eller förslavades. Ändå restes för några år en en ny staty över Stalin i Moskva för att fira freden 1945. Har ryssarna inte lärt sig något av historien?

Staty av Karl IX i Göteborg
Bild: youtube.com

Låt mig återvända till Sverige. Det var inte bara Karl XII som var en usel och despotisk kung och som fortfarande står staty i Kungsträdgården. Karl IX var Gustav Vasas yngste son. Hans staty står vid Kungsportsavenyn i Göteborg. Den är tillverkad i ren brons och kallas ”Kopparmärra” på ett typiskt göteborgskt sätt.

Borde den statyn få stå kvar? Nej, den borde rivas på samma sätt som statyn av Karl XII i Kungsträdgården borde rivas. Karl IX har av somliga kallats ”en psykopatisk slaktare”.

Karl IX i Göteborg
Bild: wikiwand.com

Han erövrade kungatronen i Sverige genom att besegra och avsätta brorsonen Sigismund, son till Johan III. Sigismund var kung både i Sverige, Polen och Litauen. Genom att besegra Sigismund blev Karl IX kung över Sverige. Karl IX säkrade sedan makten genom ett veritabelt blodbad i Kalmar, Viborg och Åbo i Finland. Han avrättade också militära ledare som hade stått på Sigismunds sida i maktkampen, ofta på de mest ohyggliga sätt.

Karl IX:s eftermäle var allt annat än smickrande. Han beskrevs som en hämndgirig, hänsynslös och maktgalen person med starka psykopatiska drag. Han förstod inte andra människors synpunkter. Han var grym och saknade empati. Alla motståndare skulle förnedras och dödas. Men när man läser minnesbladet från invigningen av Karl IX:s staty (Kopparmärra) i Göteborg 1904 ser man följande:

“Måtte denna stad … hugfästa minnet af en af vårt folks största konungar och mana efterföljande släkten att vårda hans verk genom lika uppoffrande arbete i fosterlandets tjänst.”

Jo, jag tackar jag.

Staty av Karl XI i Karlskona
Bild:mapio.net

Sen till Karl XI, far till Karl XII och son till Karl X Gustav. Karl XI var en hänsynslös ”danskkrossare”. Han räddade visserligen kvar Skåne i Sverige men han införde samtidigt enväldet i landet. Karl XI var en av Sveriges mest hyllade regenter. Men han var samtidigt blodtörstig. Under Skånska kriget på 1670-talet beordrade kungen att alla män i vapenför ålder i Örknereds socken i Skåne skulle dödas. Detta misslyckades  eftersom folk hann fly i tid.

Karl XI var svårtolkad och komplicerad. Han blev kung redan vid 4 års ålder men kom att avsky politik och hovliv. Även om han stod för flera banbrytande reformer i Sverige ansågs han obegåvad och osjälvständig. Han var klent utrustad å huvudets vägnar och intellektuellt svag. Han led av stora läs- och skrivsvårigheter och hade problem att klara skolundervisningen.

Karl XI:s staty i Karlskrona
Bild: sv.wikipedia.org

Karl XI står staty på Stortorget i Karlskrona sen 1897. Förtjänar han det? Knappast.

Även om Karl XI inte var någon katastrof som kung skulle en annan Karl bli det, nämligen Karl XV, son till Oscar I. Han blev kung av Sverige och Norge 1859 men är mest känd för sina kvinnoaffärer. Han betraktades om ”en kvinnojägande festprisse” som spred sin säd över landet och avlade oäkta barn med kvinnor lite varstans i stugorna. Han blev enligt ryktet far till så många barn att det blev ett mode att kalla sig ättling till Karl XV.

Målning av Karl XV
Bild: sv.wikipedia.org

När han som barn uppfostrades till kung hade han stora problem. Han stammade svårt och grät hela tiden. För att få slut på gråten låste modern in honom mellan dubbeldörrarna i salongerna på Stockholms slott. Det påstås att hans stora kvinnointresse berodde på att han sökte tröst hos andra kvinnor för att kompensera  mammans hårda regim och kärlekslöshet.

Under Karls tid på tronen genomdrevs många liberala reformer. Den gamla ståndsriksdagen avskaffades och Sverige fick en tvåkammarriksdag. Religionsfriheten och näringsfriheten ökade. Husagan begränsades och ogifta kvinnor fick bli myndiga. Men dessa reformer var ingalunda Karl XV:s förtjänst. Istället gjorde han allt för att motarbeta dem. Dock drevs de igenom av ett antal skickliga och framsynta politiker – mot kungens vilja.

Statyn av Karl XV i Stockholm
Bild: sv.wikipedia.org

När Karl XV avled sörjdes han djupt i de breda folklagren. Detta trots att hans egna insatser på tronen var bleka. Han förtjänade inte den beundran han åtnjöt av folket.

Karl XV står staty på Lejonslätten framför Biologiska museet på Djurgården i Stockholm. Statyn avtäcktes den 3 maj 1909. Även här handlar det om en kung som utan att på något sätt förtjäna det fick ett monument över sig själv.

Karl XV:s staty
Bild: custossuecia.wordpress

De svenska kungarna kan i form av grymhet och brutalitet inte jämföras med kung Leopold II av Belgien men de förtjänar definitivt inte att hedras med statyer, allra minst Karl XII.

Jag – en uppviglare?
Nej, knappast

Jag vill naturligtvis inte agera uppviglare men jag skulle inte ha något emot att ett antal statyer över medelmåttiga eller undermåliga svenska regenter försvinner från våra torg och parker. Jag skulle som historiker och revisionist (dvs omvärderare) till och med bli ganska uppmuntrad.

Karl XII och Leopold II av Belgien (infälld)

För övrigt anser jag att statyer bara ska resas över personer som har gjort något gott för mänskligheter, till exempel författare, kompositörer, konstnärer, sångare, vetenskapmän och -kvinnor m m. Man ska akta sig för att resa statyer över regenter och politiker. Dessa riskerar att bli omvärderade när deras lik ramlar ut ur garderoben och då står statyerna bara där som ömkliga symboler över kortsynthet och dåligt omdöme.