Stefan Löfvens glädjeskutt kan komma av sig. Hans senaste rekordsiffror kan visa sig redan vara överspelade!

När Statistiska Centralbyrån idag presenterade sin partisympatiundersökning för maj månad visade sig socialdemokraterna ha tagit ett jättekliv uppåt i opinionen. Jämfört med den förra undersökningen från november 2019 har Socialdemokraterna och Stefan Löfven ökat sina sympatier med inte mindre än 5.4 procentheter till rekordhöga 33.7 procent. Undersökningen gjordes under perioden  29 april–27 maj. Totalt ingick 9 208 slumpmässigt utvalda personer i Sverige.

Diagram

Källa: Statistiska Centralbyrån

Eftersom SCB till skillnad från andra opinionsinstitut tillfrågar ett mycket stort antal personer i sina undersökningar brukar SCB:s siffror ha hög trovärdighet och hög träffsäkerhet. Dessa brukar säga mer om de politiska sympatierna än vad andra undersökningar gör. Men eftersom SCB bara gör sina undersökningar två gånger om året (november resp. maj) fångar de samtidigt inte upp de mera kortsiktiga svängningarna i opinionen. Detta kan vara både på gott och ont.

Bild: socialdemokraterna.se

SCB:s undersökning visar att Socialdemokraterna är det enda parti som har ökat sina sympatier i väljaropinionen. De andra partierna ligger kvar på de gamla nivåerna eller tappar sympatier. Moderaterna ligger stabilt runt 20 procent av väljarna bakom sig och noterar bara en liten ökning på tre tiondels procentenhet till 20.1 procent.

Samtidigt backar Sverigedemokraterna något, från i november 17.5 till nu 17.1 procent av sympatierna. Liberalerna hamnar icke överraskande under riksdagsspärren samtidigt som Stefan Löfvens regeringspartner Miljöpartiet ligger och kvalpar riksdagsspärren. Socialdemokraterna verkar ha tagit röster från alla partier utom möjligen från moderaterna.

Stefan Löfven
Pressbild/flickr.

Men hur sann är egentligen SCB:s bild av partisympatierna idag? Jag skrev ovan att SCB inte fångar in tillfälliga opinionssvängningar i sina mätningar, vilket ibland kan vara bra. Men i just det här fallet är det rejält illa. Om SCB skulle göra om den här mätningen idag så skulle situationen för Socialdemokraterna förmodligen se helt annorlunda ut.

För fram till den 27 maj rådde det fortfarande politisk borgfred i Sverige. Oppositionen stödde regeringen och stod fortfarande bakom den svenska strategin när det gällde coronabekämpningen.

Bild:s.vaxjö.se

Men sen hände plötsligt något. Den höga dödligheten i covid-19 på äldreboendena avslöjades. Det blev en chock för många och en insikt hos ännu fler att den svenska strategin mot pandemin inte alls hade fungerat särskilt bra. Alldeles för många människor hade dött helt i onödan.

Strategin hade varit uppåt väggarna på vissa områden.  Det framkom nu hur skriande bristen på skyddsutrustning bland vårdpersonal hade varit ända sen pandemin bröt ut, inte minst på äldreboendena. Personal på äldreboendena utan skyddsutrustning behandlade på samma  friska äldre och covid-sjuka äldre, vilket ledde till massmittning och alldeles för höga dödstal.

Bild: aarg.org

Det visade sig också att testningen av covid-19 inte alls hade kommit igång trots löften om masstestning bland sjukvårdspersonal och andra. Regionerna hade släpat benen efter sig och därmed också tappat greppet om smittspridningen.

Samtidigt fortsatte den utländska kritiken mot den svenska strategin, en kritik som Stefan Löfven ständigt fick försvara. Oavsett om den svenska strategin i grunden är bra eller dålig så började förtroendet för Stefan Löfven att svikta bland väljarna.

Stefan Löfven
Pressbild/flickr.

Eftersom SCB avslutade sin partisympatiundersökning den 27 maj så har SCB inte fångat in denna kraftiga omsvängning i synen på den svenska pandemistrategin i allmänhet och på regeringen och Stefan Löfven i synnerhet.

Detta faktum är Socialdemokraterna naturligtvis medvetna om. Ändå tror jag att statsministern tog ett glädjeskutt under frukostkaffet i morse när han såg resultatet av SCB-undersökningen.

Stefan Löfven
Pressbild/flickr.

Men man får aldrig vara riktigt glad länge. Stefan Löfvens nattsömn efter gårdagens för honom misslyckade partiledardebatt kan heller inte ha varit särskilt god. Stefan Löfven lyckades inte bra. Han var svag. Men det är heller inte riktigt hans grej att så ensam i målet och utan understöd från någon annan försöka fånga alla de puckar om skjuts på honom från alla håll. Det är ingen lätt situation för Löfven, särskilt inte just nu när marken redan gungar under hans fötter.

Löfven är säkert glad över att det här var den sista partiledardebatten för det här riksdagsåret. Till hösten kommer allt förhoppningsvis att bli mycket bättre

Ebba Busch
Bild: kristdemokraterna.se

Även om Stefan Löfven inte direkt gjorde bort sig i debatten så var det flera andra partiledare som gjorde det. Detta gäller framförallt KD-ledaren Ebba Busch, som tog i så att hon kräktes när hon påstod att regeringen ”med berott mod” hade låtit smittspridningen skena iväg i Sverige. Detta uttalande var förstås inte bara korkat utan direkt kränkande, för att inte säga omdömeslöst. Busch fick också omedelbart kritik av flera partiledare

Ebba Busch
Bild: kristdemokraterna.se

Ebba Busch kände uppenbarligen att hon behövde höras och synas efter flera månader av politisk tystnad och borgfred. Det kan man förstå men då borde hon ha förberett ett betydligt intelligentare och konstruktivare sätt att fånga uppmärksamhet på än det här. Nu var hon bara plump.

I och för sig tycker jag att det är bra att borgfreden inte varar för evigt. Sverige behöver en politisk debatt även om det pågår en pandemi. Många svenskar är kritiska till den svenska strategin och har förlorat mycket av tilltron till äldreomsorgen och till de myndigheter som har till uppgift att bekämpa pandemin. Detta missnöje bör kanaliseras även genom de politiska partierna. Annars blir det väldigt konstigt. Att inte ha någon politisk debatt alls under en av den moderna politiska historiens största kriser är egendomligt.

Socialminister Lena Hallengren och statsminister Stefan Löfven
Bild: Flickr./pressbild

Men då ska debatten ske på ett sätt som inte är ärekränkande utan konstruktivt och framåtsyftande. Ingen vinner på att politiker, som till exempel Ebba Busch, gör dumma uttalanden. Möjligen skulle Stefan Löfven tjäna någon tiondel på det.

Stefan Löfven, hans regering och hans parti bör sätta sig ner och fundera över vad som gick fel under pandemin. De misstag som gjordes inledningsvis kan inte repareras men pandemin är inte över och det krävs fortfarande kraftfulla insatser.

”Socialdemokraternas opinionssiffra på 33.7 procent är redan överspelad.”

Löfven kan nog i alla fall utgå ifrån att de 33.7 procenten i SCB-mätningen inte har stått sig fram till idag. Opinionsmätningens resultat är redan överspelat.