Trettio år efter Tjernobyl – jag blev ett av canceroffren!

Idag den 26 april är det exakt 30 år sen som kärnkraftverket i Tjernobyl några mil utanför Kiev i dåvarande Sovjetunionen (Ukraina) drabbades av en härdsmälta och ödelade en hel landsdel. Det radioaktiva molnet spred sig under de följande dygnen över stora delar av Europa. Hårt drabbat av molnet (eller molnen) blev Sverige. Hela östra Sverige drabbades av det radioaktiva nedfallet i form av Cesium 137, ett gift som än idag finns kvar i mark, svamp, bär, i kött av rådjur, ren och älg.

Kärnkraftverket i Tjernobyl Copyright: Fotokon/Dreamstime.com
Kärnkraftverket i Tjernobyl
Copyright: Fotokon/Dreamstime.com

Halveringstiden för Cesium 137 är 30 år. Det betyder att hälften av radioaktiviteten från Tjernobyl fortfarande finns kvar.

De flesta har hävdat att det främst var Gävleområdet och Norrlandskusten som drabbades -men även över Stockholmsområdet föll det livsfarliga nedfallet ner. Jag tror att svenska myndigheter påhejade av kärnkraftsindustrin har mörklagt de verkliga konsekvenserna av Tjernobylkatastrofen för Sveriges del. Många av oss lider än idag av denna fasansfulla händelse. Jag själv är ett exempel på detta. Jag återkommer strax till varför.

Tjernobyl Copyright: Michal Mularczyk/Dreamstime.com
Tjernobyl
Copyright: Michal Mularczyk/Dreamstime.com

Jag minns exakt hur allt gick till. Jag jobbade på Aktuellt på den tiden. Jag som så många andra hörde de första rapporterna från Forsmark, där onormalt höga strålnivåer hade uppmätts. Alla trodde att utsläppet kom från Forsmark. Så var det inte. Sovjetunionen tvingades snabbt erkänna att en härdsmälta inträffat i kärnkraftverket i Tjernobyl.

Jag bevakade kärnkraftskatastrofen som reporter, en katastrof som inträffade bara två månader efter det att Olof Palme mördades. Svenska folket hade inte hunnit hämta sig från detta trauma förrän reaktor 4 i kärnkraftverket i Tjernobyl drabbades av en härdsmälta och havererade. Den sönderbrända reaktorn kastade ut tonvis med livsfarliga radioaktiva ämnen, framförallt Cesium 137, långt upp i atmosfären. Sedan spred sig cesiumet med vindarna, fram och tillbaka, fram och tillbaka.

Tjernobyl Copyright: Andlomakin/Dreamstime.com
Tjernobyl
Copyright: Andlomakin/Dreamstime.com

Kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl var världens dittills största kärnkraftsolycka. Den förorsakade 200 gånger så stora radioaktiva utsläpp som atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Ungefär 5 procent av nedfallet föll över Sverige. Dåvarande Sovjetunionen drabbades naturligtvis hårdast. Men även Finland drabbades. Vindarna de dagarna var ogynnsamma för oss som bodde väster och nordväst om Ukraina.

Efter Tjernobylkatastrofen talade myndigheterna i Sverige om att antalet fall av sköldkörtelcancer skulle komma att öka i Sverige. Bara i Vitryssland upptäcktes mellan 1992 och 2012 229 fall av sköldkörtelcancer bland barn och ungdomar.

Ett offer av Tjernobyl
Ett offer av Tjernobyl

Det enda som kan orsaka sköldkörtelcancer är radioaktiv strålning. Jag är en av dem i Sverige som fick sköldkörtelcancer. Den upptäcktes i slutet av 2011 – några månade efter det att jag opererats för en jättelik tumör på bukspottkörteln. Enligt läkarna fanns det inget samband mellan bukspottkörteltumören och sköldkörtelcancern. Det är möjligt att de har rätt. Jag vet inte. Ingen vet. Ingen har väl ens brytt sig om att ta reda på det.

Hålet i min hals efter den bortopererade sköldkörteln
Hålet i min hals efter den bortopererade sköldkörteln

 

En sak vet jag i alla fall: Jag drabbades av sköldkörtelcancer. Hela sköldkörteln opererades bort. Efteråt behandlades jag med radioaktivt jod som skulle döda kvarvarande tumörceller. Eftersom jag inte kan ha fått i mig radioaktiv strålning från någon annan källa så måste min sköldkörtelcancer ha förorsakats av det radioaktiva nedfallet från Tjernobyl. Jag ser ingen annan förklaring. Jag vet också att det finns fler fall i Sverige av sköldkörtelcancer än det som drabbade mig.

Idag hävdar etablissemanget i att det inte registrerats någon ökad frekvens av sköldkörtelcancer i Sverige efter Tjernobyl. Jag tror inte på detta. Har någon försökt ta reda på det? Hur ser det ut i Socialstyrelsens cancerregister? Socialstyrelsen, strålskyddsmyndigheterna, regeringen och kärnkraftsetablissemanget vill inte kännas vid att människor i Sverige drabbats av sköldkörtelcancer som en följd av Tjernobylkatastrofen. Jag vet att de i så fall har fel. Jag är själv är ett levande exempel på människor som drabbats.

En del av dem som läser detta kommer säkert att att säga jag kan ha fått min sköldkörtelcancer av någon annan orsak. Vilken då? Det är enbart radioaktiv strålning som kan förorsaka sköldkörtelcancer. Detta enligt uppgifter från mina egna cancerläkare.

selfies m m 023

Min sköldkörtelcancer var av typen papillär sköldkörtelcancer. Den är behandlingsbar. 95 procent av dem som drabbas av just den här cancerformen överlever. Jag kommer heller inte att dö av min sköldkörtelcancer.

Jag skriver det här för att vi inte får glömma Tjernobyl. Vi får inte glömma att denna katastrof drabbade oss svenskar mer än någon kunde ana. Människor i de drabbade områdena får fortfarande årligen i sig för stora doser av radioaktiva ämnen. En del av oss blir sjuka av de bär, den svamp och det kontaminerade kött vi äter.

Rennäringen drabbades kanske allra hårdast. Samerna har fått en betydande kompensation för detta. Men alla vi andra som har lidit och lider av sviterna av det radioaktiva nedfallet får ingenting. Vi ska helst inte ens prata om det.

Tjernobyl ska glömmas. Men vi som levde och verkade 1986 glömmer aldrig Tjernobyl. Vi som har drabbats av sköldkörtelcancer glömmer aldrig.