Vi kan tacka den svenska grundlagen för att det svenska samhället inte är totalt nedstängt. De mänskliga fri- och rättigheterna hindrade staten från en total lock down.

Vidkun Quisling, norsk landsförrädare och nazistkollaboratör.
Bild: famousbio.net
I många länder har den svenska coronastrategin både upprört och förvånat. Många har undrat om de svenska myndigheterna är skvatt galna som låter svenska folket strosa fritt omkring och trängas i städer och byar trots att en livshotande pandemi är över oss.
Sverige – idag!
Bild: gekas.se
Jag tycker själv att det är lite konstigt varför inte Sverige, både regeringen och myndigheterna, tydligare har förklarat för framförallt de utländska kritikerna varför det svenska samhället inte har stängts ner under pandemin. Man har visserligen sagt att man har valt frivilliglinjen därför att man har hoppats att svenskarna ska följa råden och anvisningarna från myndigheterna och inte medverka till att sprida smittan.
Rörelsefriheten står inskriven i den svenska grundlagen
Bild: riksdagen.se
Men den verkliga anledningen till den svenska strategin är att det faktiskt står inskrivet i den svenska grundlagen att man inte kan stänga in sitt folk. Nåja, exakt står det inte men andemeningen är densamma.
Regleras i regeringsformen
Detta regleras i en av de svenska grundlagarna, nämligen regeringsformens 2:a kapitel, 6:e, 7:e och 8:e paragrafer. I 6:e paragrafen står bland annat följande:
”Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning a en enskildes personliga förhållanden.”
Lagbok
Bild: riksdagen.se
I samma kapitel, §7, står det så här:

”Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.”

… och i §8 så här:

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).”

Regeringen kan inte gå emot grundlagen och införa utegångsförbud
Bild:mullsjo.se

Regeringen kan alltså inte gå emot grundlagen och införa till exempel utegångsförbud i Sverige. Folk har enligt grundlagen rätt att röra sig fritt i landet och även lämna landet eller resa in i landet eller ut ur landet om man är svensk medborgare.

Grundlagsskyddad rörelsefrihet

Det betyder helt enkelt att den svenska rörelsefriheten är grundlagsskyddad. Ett allmänt utegångsförbud är med andra ord inte förenligt med grundlagen, i varje fall inte i fredstid. Och att ändra grundlagen är inte det lättaste.

En grundlagsändring kräver två riksdagsbeslut med riksdagsval emellan.
Bild. riksdagen.se

För att ändra grundlagen krävs två separata riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan. Så om regeringen i samband med coronapandemin vårvintern 2020 hade funderingar på att stänga ner samhället och få riksdagen med på detta, så skulle en sådan förändring inte kunna träda i kraft förrän tidigast 1 januari 2023, möjligen den 1 december 2022. Och då har förmodligen pandemin redan för längesen lämnat Sverige. Förhoppningsvis, i alla fall.

Statsminister Stefan Löfven
Bild: regeringen.se
Nej, denna möjlighet kunde Stefan Löfven och hans regering inte ens fundera på. Visserligen har regeringen och myndigheterna gjort inskränkningar i samhället genom att stänga ner gymnasieskolor och högskolor, förbjuda besök på äldreboenden och förbjuda alla sammankomster med mer än 50 deltagare. Men dessa inskränkningar kan inte jämföras med den totala lock down som de flesta länder i Europa har tillämpat.

Jo, men smittskyddslagen då, kan man inte använda sig av den för att stänga ner Sverige? Nej, det kan man inte. Folkhälsomyndighetens jurister har utrett detta och kommit fram till att smittskyddslagen bara ger möjlighet att spärra av mindre områden i landet. Lagen tillåter också att enskilda individer försätts i karantän – men någon landsomfattande nedstängning är inte lagligt möjlig.

Riksgräns mellan Sverige och Norge
Bild: sv.wikipedia.org
En regering som vill tumma på fri- och rättigheterna blir inte långlivad
Jag tycker att det är bra att svenska medborgares rörelsefrihet är grundlagsskyddad. Den regering som skulle vilja börja tumma på grundlagen, framförallt vad gäller våra mänskliga fri- och rättigheter, den regeringen skulle inte bli långlivad.
Tom motorväg i spanska Andalusien
Bild: Elisabet Höglund
Men varför kan man i andra länder stänga ner allt? Jo, därför att man i andra länder har en annan lagstiftning. En stor skillnad mellan Sverige och de flesta länder i Europa är att Sverige inte har befunnit sig i krig sen början av 1800-talet medan nästan alla europeiska stater under stora delar av 1900-talet deltog i olika krig eller var militärdiktaturer (Spanien, Portugal och Grekland).
Sverige har heller aldrig varit ockuperat.
Vidkun Quisling, norsk landsförrädare och nazistkollaboratör.
Bild: famousbio.net
Därför är det av särskild vikt att påpeka att när den svenska regeringsformen skrevs 1974 så inspirerades lagstiftarna i mycket hög grad av det som hände i Norge under andra värlskriget. 1940 avsatte nazistsympatisören och landsförrädaren Vidkun Quisling, ledare för det pronazistiska partiet Nasjonal Samling, den legitima norska regeringen och styrde Norge under nazisternas ockupation mellan 1940 och 1945. Quisling tvingade den norska regeringen och den norske kungen att fly till Storbritannien.
Något sådant fick inte inträffa i Sverige. Därför beslutades om hårda skrivningar om statsskicket och om fri- och rättigheter i den svenska grundlagen.
Tom flygplats
Bild: krisinformation.se
Detta har satt sin prägel på lagstiftningen. I länder med mera krigisk eller diktatorisk bakgrund är det av tradition lättare att styra sin befolkning med lagar och dekret.
Friheten präglar lagstiftningen
I Sverige har vi av hävd en frihet som de flesta av oss vill slåss för och bevara på alla sätt. Det präglar också vår lagstiftning, där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter har varit hörnstenar.
Krav på att minska rörelsefriheten i Sverige har varit på tapeten flera gånger men aldrig fått gehör.
Bild: yogube.com
Den svenska regeringsformens regler för kroppslig integritet och rörelsefrihet har faktiskt varit upp till diskussion flera gånger under de senaste åren. Redan 2006 var frågan på tapeten. Då ville vänsterpartiet i Växjö införa utegångsförbud på kvällar och nätter för ungdomar under 15 år. Redan då möttes förslaget av kalla handen. Det var inte förenligt med den svenska grundlagen att införa sådana utegångsförbud.
Tio år senare, 2016, föreslog en moderat politiker, Arin Karapet, att det borde införas allmänt utegångsförbud efter klockan 21.00 på kvällen i landets femton mest utsatta områden. Förslaget möttes omedelbart av tummen ner både av polisen och av andra politiker. Även den gången hänvisade man till regeringsformens regler.
Folk i rörelse
Bild: sll.se
Grundlagarna har inte tillkommit av en slump
Så det är viktigt att vi slår vakt om våra grundlagar. Dessa har inte tillkommit av en slump. Att andra lagar kan gälla om det skulle bli krig är en helt annan sak.
Sen vill jag bara tillägga en viktig sak: Trots att det svenska samhället inte har stängts ner, trots att vi fortfarande har en viss rörelsefrihet, så kan man inte med bästa vilja i världen påstå att det råder någon slags släpphänthet och låt-gå-mentalitet, i varje fall inte när det gäller råden från myndigheterna.
Öresundsbron är tom
Bild: transportnet.se
Vi svenskar kan inte alls röra oss fritt. Allt är inställt.
Sanningen är den att vi egentligen inte alls kan röra oss särskilt fritt. Vi avråds från resor inom landet och avråds från resor till utlandet. Vi avråds från att spela fotbollsmatcher och anordna friidrottstävlingar, orienteringstävlingar, cykeltävlingar, maratonlopp och halvmaror.  Alla mässor, events, stämmor, konferenser, kurser, konserter med publik, operaföreställningar, spelmansstämmor, partikongresser, teaterföreställningar, biografföreställningar, festivaler, ja allt är inställt eller framskjutet.
Skillnaden mellan den svenska strategin och strategin i andra länder är inte längre särskilt stor.
Bild: Elisabet Höglund
Så kom inte och säg att vi svenskar kan göra vad vi vill. Det kan vi inte. Skillnaden mellan Sverige och våra vänner i Europa är för närvarande ganska marginell.

 

 

 

.

 

.