Viktig information till mina kära läsare och följare! Intressanta saker är på gång!

Ni har kanske lagt märke till att jag inte har gjort så många inlägg på min blogg på senare tid. Det har sina förklaringar. Dels har jag under en längre tid lidit av skrivkramp, ett problem som jag aldrig har drabbats av i hela mitt liv.

Skrivkramp?
Bild: Funktionell marknadsföring

Snarare har jag med en sällan skådad frenesi låtit fingrarna glida över tangenterna på datorn. Att drabbas av skrivkramp är oroande för en person som älskar att skriva – och skriva mycket.

Skrivkramp – jag känner igen det
Bild: Midgårdsormen

Dels – och framförallt – håller jag på med ett journalistiskt projekt som kräver lång tids research och mycket förarbete, ett förarbete som i skrivande stund är långt ifrån avslutat.

Bild: Paleoteket

Jag ska avslöja lite grand om vad detta projekt handlar om och vars resultat jag kommer att publicera här på min blogg under de kommande veckorna.

WHO hjälper sjukvårdspersonal i Bangladesh att organisera covidvaccineringar
Bild: WHO

Det handlar om covid-19, ja inte om pandemin som sådan utan om de biverkningar som alldeles för många människor drabbades av av covidvaccinet, inte minst av svensk-brittiska AstraZenecas vaccin. Under flera månader har jag systematiskt gått igenom hundratals forskarrapporter, artiklar och utredningar kring covidvaccinernas olika biverkningar, producerade av forskare och experter från hela världen.

Blodprover
Bild: WHO

I Sverige finns det nästan inget skrivet om de allvarliga biverkningar som många människor världen över drabbades av efter vaccinationerna. Det har ju varit tabu att prata om att covidvaccinet skulle kunna ge biverkningar förutom lite ont i vaccinarmen, snuva, ont i muskler och leder och lite trötthet under någon dag eller två.

Covidvaccinet var ju enligt tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell Guds frälsning till människorna och fick inte ifrågasättas, än mindre Folkhälsomyndighetens enligt min mening egendomliga, förvirrande och motsägelsefulla politik.

Anders Tegnell
Bild: Wikipedia

Däremot har det skrivits och forskats vilt kring vaccinens biverkningar i andra länder, som inte har haft samma rigida och yttrandefrihetsfientliga inställning till vacciner och eventuella biverkningar  som har rått här i Sverige och som uppenbarligen fortfarande råder.

”Jag är en varm anhängare av vaccinationer”, tro inte annat

För att inte skapa missförstånd vill jag starkt understryka att jag alltid ha varit en varm anhängare av vaccineringar. Jag är med andra ord ingen anti-vaxxare, som dessa människor så föraktfullt benämns. I själva verket är jag en stark vaccinanhängare. Jag vaccinerade mig till och med för svininfluensan 2009 – trots att så många svenskar vägrade ta det vaccinet av rädsla för just biverkningar. Bara 60 procent av svenskarna vaccinerade sig mot svininfluensan under 2009 och 2010.

Vaccinet Pandemrix som visade sig vara så förödande
Bild: 9GAG

Det vaccin som då användes och som var godkänt av EU hette Pandemrix. Dessvärre triggade detta vaccin igång allvarliga biverkningar som inte upptäcktes förrän långt efter det att svininfluensapandemin var över. Många minns säkert hur ett stort antal barn och unga vuxna drabbades av den neurologiska sjukdomen narkolepsi som en direkt följd av svininfluensavaccinet.

Flicka med narkolepsi
Bild: tellmeGen

Fram till 2020 har 394 fall av narkolepsi som misstänkt biverkning efter vaccinationen med Pandemrix rapporterats till Läkemedelsverket.

Vaccinet Pandemrix
Bild: vaccinationer.se

 Narkolepsi är en så kallad autoimmun sjukdom. När vaccinet kommer in i kroppen aktiveras omedelbart immunförsvaret. Det är också så det ska gå till. Men i vissa olyckliga fall händer det att immunförsvaret skenar, slår vilt och angriper den egna kroppens celler och/eller vävnader istället för det virus som immunförsvaret istället borde bekämpa. Detta kan leda till allvarliga sjukdomar som inte alls har att göra med den sjukdom – i det här fallet svininfluensan – som immunförsvaret skulle oskadliggöra.

Covidvaccin
Bild: Brooking Institution

Trots de tragiska minnena av Pandemrix tvekade jag inte en sekund att låta vaccinera mig mot covid-19, helst så många gånger som möjligt. Så det är inte vaccinationerna som princip som jag är kritisk mot i de inlägg jag kommer att publicera utan att vissa vaccin helt enkelt kan vara farliga på grund av de biverkningar de förorsakar om de forskas fram för snabbt.

Coronavirus
Bild: Roche diagnostics

Det är enligt min mening angeläget att debatten hålls levande på den punkten. Det är ju A och O att läkemedelsföretagen forskar fram så bra och säkra vacciner som möjligt. Så var inte fallet under covidpandemin, när de första vaccinerna stressades fram alldeles för kort tid. Det gällde bland annat AstraZenecas vaccin, som sen stoppades i ett 20-tal länder, även i Sverige.

Coronavirus
Bild: doktorn.com

Problemet är att många biverkningar inte visar sig förrän efter lång tid. Och ju längre tid som går efter en vaccinering desto svårare är det att binda eventuella biverkningar till just det vaccinet.

Själv har jag lidit av djupa depressioner och panikångestsymptom ända sen jag fick min första dos (av fyra) av AstraZenecas vaccin den 6 april 2021. Jag förstod länge inte varför jag har varit deprimerad under flera år. Inte ens antidepressiv och ångestdämpande medicin har hjälpt mot mina depressioner.

I slutet av 2022 började jag därför fundera över om depressionerna och panikattackerna möjligen kunde ha ett samband med covidvaccinet. Jag vet fortfarande inte om det är så men jag har inte kunnat släppa tanken. Vi får se vad jag kommer fram till.

Vaccinering mot covid-19
Bild: Praktikertjänst

Jag stannar här för idag. I de kommande inläggen ska jag försöka klarlägga sambanden mellan olika biverkningar som har drabbat patienter efter vaccinationerna mot covid-19. Jag tror att många av er blir överraskade när ni ser hur lång listan över allvarliga biverkningar är. Och det är ju först nu – efter pandemin – som de många forskningsrapporterna om biverkningarna tickar in.

Det kommer säkert fler.

Läkare och sjuksköterskor i Kenya
Bild: WHO

Sist men inte minst vill jag klargöra att eventuella biverkningar av ett vaccin inte får betyda att man låter bli att vaccinera. När det gäller coronapandemin så räddade vaccinerna hundratusentals människoliv. Det ska också understrykas att antalet personer som drabbades av svåra biverkningar av covidvaccinet självklart var mycket litet i förhållande till alla de vaccindoser som delades ut – och framförallt i förhållande till alla dem som insjuknade – och avled – i covid-19.