Vladimir Putin är ta mig f-n inte riktigt klok! Nej, det visste ni nog innan men i fredags manifesterade han återigen att han drivs av förföljelsemani och vanföreställningar.

Självklart slår jag in öppna dörrar när jag hävdar att Vladimir Putin är spritt språngande galen. Detta har många tyckt under en stor del av Putins långa tid vid makten. Ändå har han fått hållas. Ingen i den ryska makthierarkin tycks ha haft något som helst inflytande över Putin. Han har helt oemotsagt kunnat spotta ur sig de värsta grodor och dessutom fatta de mest vansinniga, odemokratiska och människoföraktande beslut.

Invasionskriget i Ukraina, som inleddes i slutet av februari i år,  var naturligtvis redan det ett bevis på Putins machiavellianism och galenskap. Med machiavellianism menas ett personlighetsdrag som präglas av  manipulativitet, känslolöshet och likgiltighet inför allt vad mänsklig moral handlar om.

Grafik: Elisabet Höglund

Under stora delar av 1930- och 1940-talet styrdes Tyskland av en man av ungefär samma kaliber som Putin, nämligen Adolf Hitler. Hitlers inhumana och verklighetsfrämmande drömmar om Det Tredje Riket, om Stortyskland och om Tysklands behov av ”Lebensraum” (”livsrum” eller ”levnadsutrymme”) skiljer sig inte särskilt mycket från Vladimir Putins drömmar om ett Storryssland som han anser sig kunna åstadkomma med vilka metoder som helst. Invasionen av Ukraina och annekteringarna av fem regioner där visar på samma slags stormaktsdrömmar, på samma behov av ”Lebensraum” som Hitler hade.

Vladimir Putin i talarstolen i fredags
Bild: Pravda

I fredags höll Vladimir Putin ett långt tal till den ryska nationen, ett tal vars innehåll inte bara var förvirrande för många ryssar i Ryssland utan också för många bedömare i väst. I sitt tal visade Putin allvarliga tecken på någon slags mental galenskap och kognitiva rubbninga. Framförallt var det få som förstod vad Putin menade i sitt osammanhängande anförande. Jag ska återkomma till innehållet i talet men först vill jag ställa några medicinska diagnoser på den ryske presidenten, diagnoser som inte är särskilt smickrande för honom.

Vladimir Putin
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Om man skulle ställa en psykiatrisk diagnos på Vladimir Putin så lider han antingen av långt framskriden demens eller också befinner han sig i den 3:e och sista fasen av Alzheimers sjukdom. Vissa delar av hans tal har uppfattats som totalt förvirrade.Han kan också lida av en allvarlig form av schizofreni,

Ett av de vanligaste symtomen vid schizofreni är nämligen vanföreställningar. Dessa yttrar sig i en känsla hos den sjuke att han är förföljd eller också att han är styrd av utifrån kommande krafter. Andra symptom på schizofreni är bland annat tankestörningar, ett desorganiserat tal och ett desorganiserat beteende. Andra symptom är att den sjuke är försjunken i sig själv. Han lider av känslomässiga störningar, apati och oföretagsamhet.

Vladimir Putin
Shutterstock.com/köpt bild

En schizofren person har nedsatt förmåga att planera och att lösa problem. De har dåligt arbetsminne och svårt att anpassa sitt beteende till omvärldens krav. Personer med schizofreni lever inneslutna i sin egen värld. De isolerar sig från andra och uppfattas som inaktiva. Andra symptom är olika former av tankestörningar. Grava tankestörningar kan göra att en person med schizofreni är svår att förstå för den som pratar med honom.

En person som har drabbats av schizofreni kan också lida av ångest och drabbas av långa perioder av nedstämdhet. Det kan i sin tur leda till svårigheter att upprätthålla normala sociala relationer till andra människor.

Men Vladmir Putin kan också lida av bipolär sjukdom, tidigare kallad manodepressiv sjukdom. Symptom på bipolär sjukdom kan vara att hans tankar rusar iväg. Han har svårt att hålla tråden. Han beter sig omdömeslöst och visar ofta irritation och aggressivitet. Han lider också – liksom en schizofren person – av olika slags vanföreställningar.

Putin håller sitt fredagstal till den ryska nationen
Bild: Pravda

Vad som får mig att just idag spekulera i olika psykiska sjukdomstillstånd hos Vladimir Putin är alltså det tal som han höll till det ryska folket från Moskva i fredags i samband med att han utropade att fyra regioner i Ukraina nu var annekterade av Ryssland, nämligen Luhansk, Donetsk, Cherson och Zaporizjzja. Detta efter riggade och påtvingade s k folkomröstningar i de fyra regionerna. Till dessa fyra kommer Krim-halvön som Ryssland annekterade redan 2014.

Grafik: Elisabet Höglund

Bortsett från att talet i fredags var osammanhängande så var det också ett tal fullt av motsägelser och självmotsägelser. SVT:s Moska-korrespondent Bert Sundström kallar talet ”en verklighetsförfalskning av stora mått”. Putin hänvisar till att det är folket i de fyra nu annekterade regionerna som själva har velat bli en del av Ryssland, vilket ju inte alls är sant. Människorna där tvingades istället att delta i skenomröstningar riggade av den ryska härskarmakten. Det fanns inte alls någon spontan och frivillig vilja att bli ryska medborgare.

Den andra stora lögnen som Putin levererade är att han anser att väst är ute för att ”tillintetgöra Ryssland”. Det är USA:s, EU:s och Natos fel att det pågår ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Ryssland är den svaga parten, västmakterna den starka. Han sade också att väst vill styra och ställa över Ryssland.

Vladimir Putin år 2022
Bild: en.kremlin.ru

Ingenting kan vara mera fel. Hade inte Vladimir Putin invaderat Ukraina i februari så hade det aldrig blivit något krig. Då hade allt varit som förut. Det var inte USA eller Nato som provocerade fram kriget. Det gjorde Putin helt på egen hand. Att påstå att väst vill tillintetgöra Ryssland är rent ut sagt barnsligt. Detta tyder på vanföreställningar hos Putin, förföljelsemani och att han anser att Ryssands öde bestäms av krafter i väst. Så är det naturligtvis inte.

Även tidigare har Putin visat personlighetsdrag som kan tyda på psykiska störningar. Under långa perioder före kriget i Ukraina levde han helt isolerad. Under pandemin var han länge helt osynlig. Han visade tecken på starkt paranoida drag och en överdriven rädsla för att konfronteras med politiker från väst. Alla minns väl det jättelånga sammanträdesbordet som Putin plockade fram när han hade besök av t ex Frankrikes president Emmanuel Macron.

Putins jättelånga bord där han sitter vid den ena ändan och gästen vid den andra
Bild: aa.com.tr

Många av de symptom som jag tidigare i det här inlägget radade upp hos personer med misstänkt schizofreni har Vladimir Putin faktiskt visat upp i flera sammanhang. Just hans paranoia och hans verklighetsfrämmande anklagelser och slutsatser är några av exemplen.

I sitt tal i fredags sa han också att han var beredd att förhandla med väst. Om vadå? undrar jag. Han bestämmer ju allt själv. Vad vill han då förhandla om?

Vad vill han förhandla med väst om?