Alla fyra männen från Eritrea överklagar nu gruppvåldtäktsdomen från Södertörns tingsrätt! De hävdar att de är oskyldiga.Brottsoffret: ”Varför tar det aldrig slut?”

 

Det var i början av januari i år som fyra män från Eritrea fick sina våldtäktsdomar av Södertörns tingsrätt i Huddinge. Straffen var höga. Tre av männen dömdes till vardera fem och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt på en 40-årig kvinna. Den fjärde mannen dömdes för våldtäkt till två år och tre månaders fängelse.

Det var de här fyra männen som utsatte den 40-åriga kvinnan för flera våldtäkter. Bild: Polisen
Utdrag ur domen från Södertörns tingsrätt

De fyra männen begick inte en utan två gruppvåldtäkter mot samma kvinna natten till den 26 juni 2022, alltså natten efter midsommardagen. Våldtäkterna var synnerliga råa och brutala, bland annat eftersom männen filmade dem med en mobilkamera under tiden de pågick. Åklagaren klassade brotten (dels själva våldtäkten, dels filmningen) som synnerligen ”hänsynslösa”. I sin sakframställan ansåg åklagaren att gruppvåldtäkterna präglades av ”särskild hänsynslöshet eller råhet”.

I ett skogsområde i Flemingsberg utsattes den 40-åriga kvinnan för mycket grova våldtäkter.
Bild: Bilder & Bakgrunder
Polisbil nattetid i Flemingsberg
Bild: facebook.com

Vid 03-tiden natten till den 26 juni i fjol förde de fyra männen, alla i 28-35-årsåldern och medborgare i Eritrea, ut kvinnan i ett skogsområde i utanför Flemingsberg i Huddinge kommun. Där sparkade en av männen kvinnan så våldsamt på benen att hon föll omkull. Efter det utsatte samtliga fyra männen kvinnan för en grov gruppvåldtäkt. De våldtog henne en i taget.

Den 40-åriga kvinnan var kraftigt berusad och befann sig i ett s k hjälplöst tillstånd. Berusningen tillsammans med det faktum att det var fyra starka män som förgrep sig på henne gjorde henne försvarslös.

Hiss på Flemingsbergs station
Bild: Wikimedia Commons
Flemingsbergs station
Bild: Flemingsberg

Kvinnan hade tidigare på natten utsatts för en gruppvåldtäkt av två av de eritreanska männen i en hiss på Flemingsbergs station. Männen hade före den våldtäkten ringt upp den tredje mannen och bett honom komma och ”hålla vakt” utanför hissdörren medan våldtäkten pågick. Övervakningsbilder från tågstationen har  bekräftat att männen var där.

Idag fick jag via brottsoffret veta att de fyra männens advokater nu har överklagat tingsrättens domar till Svea hovrätt. Den utsatta kvinnan beskrev för mig hur fasansfullt hon upplevde detta och att ”helvetet aldrig tog slut”. Men överklagandena var väntade. Det normala är att den här sortens tingsrättsdomar överklagas till hovrätterna i hopp om lägre straff.

De fyra männens advokater kräver att männen ska friges helt eftersom männen påstår sig vara oskyldiga. Alternativet är att straffen sänks kraftigt.

Gruppvåldtäkt
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Det finns dock inget som säger att Svea Hovrätt kommer att mildra straffen för de fyra våldtäktsmännen. Det har ju inte tillkommit någon ny bevisning och det filmmaterial som finns, alltså både filmer från en övervakningskamera och männens egna filmer av våldtäkterna, är starkt bevismaterial som tingsrätten redan hade beaktat när man tog ställning till hur stränga straff männen skulle dömas till.

Åklagaren hade före domen yrkat på att de fyra männen skulle utvisas till Eritrea omedelbart efter det att de hade avtjänat sina straff i fängelse i Sverige. Tingsrätten motsatte sig till det yrkandet med hänvisning till att männen, som hade rymt från Eritrea för att slippa värnplikten, skulle kunna utsättas för förföljelser om de kom tillbaka till sitt hemland.

Våldtäkt
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Vi får se om Svea hovrätt kommer fram till någon annan slutsats när det gäller utvisningen än vad tingsrätten gjorde – förutsatt att frågan om utvisningen kommer upp i hovrätten.

Jag har i flera veckor haft kontakt med den 40-åriga kvinnan, alltså brottsoffret. Hon är fortfarande i mycket dåligt skick, både fysiskt och psykiskt, efter det hon utsattes för i somras. Kontakten började när hon ringde upp mig och tackade för det inlägg jag lade ut på mig blogg några dagar innan och där jag berättade om de råa våldtäkterna.

Våldtäkt
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

”Äntligen är det någon som bryr sig om brottsoffret”, sa hon till mig. Sedan dess har vi regelbunden kontakt med varandra för att tillsammans följa det fortsatta händelseförloppet.

De fyra männen, som är födda mellan 1987 och 1995, bodde före våldtäktern på flyktingförläggningar på fyra olika platser i Sverige, nämligen i Huddinge, Vallentuna, Motala och Sandviken. Sen dess har de suttit på olika häkten.

De fyra våldtäktsmännen
Bild: Polisen

Eftersom männen redan är dömda i en instans och därtill för mycket grova våldtäktsbrott väljer jag idag att gå ut med deras namn. Männen heter Haileab Weldemichael, född 1989, Mihretab Gebrehiwt, född 1987, Seare Measho Redae, född 1993, samt Huluf Kindeya Gebremariam, född 1995. Männen kom till Sverige under pandemin 2020 har beviljats uppehållstillstånd i Sverige