Desperata människor är farliga människor. Därför kan Sergej Lavros hot om kärnvapenkrig förverkligas fortare än vi anar …

 

”Risken för ett tredje världskrig får inte underskattas. Riskerna är överhängande. Det vore önskvärt att ingen förvärrar situationen. Faran är allvarlig, reell.”

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov
Bild: shutterstock.com/köpt bild

Ja, så dundrade Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov häromdagen i en intervju i den statskontrollerade ryska TV-kanalen Kanal 1. Intervjun lades sedan ut på nätet av det ryska utrikesdepartementet för att så många rysktalande som möjligt skulle kunna se den. Intervjun gjordes av Dmitri Simes, en ryskfödd amerikansk analytiker och sovjetolog av den gamla skolan men det var Lavrov som bestämde vilka frågor som skulle ställas.

Sergej Lavrov
Bild: VPK.name

Lavrovs ord var skrämmande och mardrömslika. När en högt uppsatt rysk politiker och Putin-vän talar om att det tredje världskriget – som tveklöst kommer att bli ett kärnvapenkrig – kan vara nära förestående om omvärlden inte gör som Ryssland vill, ja då ska man ta honom på allvar. Samtidigt förstår de flesta varför Lavrov skrämmer med kärnvapenkrig: Han vill tvinga Ukraina till omedelbara och snabba eftergifter.

Sergej Lavrov tillsammans med Vladimir Putin
Bild. shutterstock.com/köpt bild

Eftersom Ryssland har misslyckats med sin ”specialoperation” i Ukraina håller den ryska ledningen på att gripas av panik och desperation. Att tilltvinga sig landområden i Ukraina genom att hota med ett tredje världskrig är alltså inte ett skämt. Det är blodigt allvar som inte går att vifta bort. Det gäller att rädda vad som räddas kan av den ryska prestigen.

Samtidigt ser Volodomyr Zelensky inte ut att vilja hjälpa Putin och Lavrov. Han kan samtidigt visa upp ett kompakt stöd från hela västvärlden, vilket har gjort den ryska statsledningen ursinnig. Situationen för Ryssland närmar sig självförnedring. Paniken fortsätter att växa. Till slut blir Putin så desperat att han griper tag i kärnvapenportföljen, öppnar den och trycker på startknappen enligt gängse regler.

Massförstörelsevapen
Bild: shutterstock.com/köpt bild
Rysk atom-ubåt
Bild: shutterstock.com/köpt bild

Ett ryskt kärnvapenfall skulle till att börja med sannolikt vara riktat mot Ukraina för att vrida alla vapen ur händerna på de bångstyriga ukrainarna. Men skulle den ryska ledningen trycka på kärnvapenknappen så har man sannolikt också startat det tredje världskriget.

Kärnvapenkrig
Bild: shutterstock.com/köpt bild
Kärnvapenkrig
Bild: shutterstock.com/köpt bild

USA och övriga Nato-länder vill absolut inte ha ett tredje världskrig som dessutom skulle föras med hjälp av kärnvapen. Det vore det mest förödande som skulle kunna hända. Samtidigt är ett konventionellt krig uteslutet om fienden redan har bombat ett grannland med kärnvapenmissiler. Väst har då att välja mellan två saker: 1) att förhålla sig passiva och inte göra något alls eller 2) att hjälpa Ukraina genom att skicka en långdistansrobot mot Moskva eller någon annan viktig stad i Ryssland.. Vad som sedan händer kan ni själva räkna ut.

Krig
Bild: shutterstock.com/köpt bild

Jag trodde aldrig att detta scenario ens skulle vara möjligt att måla upp. Jag och många med mig har uppfattat att kärnvapenhotet i sig är så starkt att mänskligheten väljer att aldrig använda sig av det. Så var det i alla fall under det kalla kriget. Ett kärnvapenkrig har alltså betraktats som orealistiskt. Vem skulle tjäna på ett kärnvapenkrig? Ingen, allra minst Ryssland.

Sergej Lavrov
Bild: Moskow Times

Men efter Sergej Lavrovs spektakulära hotelser i ryska Kanal 1 går det inte att skjuta frågan om ett tredje världskrig ifrån sig med orden: ”Det där kommer aldrig att hända.  De politiska ledare som styr över kärnvapnen kommer i sista minuten att ta sitt förnuft till fånga.” Ryssland måste kanske också tänka att ett stycke ukrainsk jordbruksmark och en hamn vid Svarta havet inte är tillräckligt väsentliga byten för att riskera att utplåna stora delar av jordklotet.

Bild: shutterstock.com/köpt bild

Ett kärnvapenkrig betyder inte per automatik att jorden utplånas totalt. Stora delar av världen kommer överhuvudtaget inte att märka av ett sådant krig, i varje fall inte till att börja med. Så vi går inte mot mänsklighetens totala och omedelbara undergång. Däremot kommer miljontals människor att dö, dels i samband med själva kärnvapendetonationerna, dels efteråt av dödliga brännskador, dels något senare av strålskador och ännu något senare av sjukdomar som direkt orsakas av joniserande radioaktiv strålning.

Kärnvapen har hittills använts en enda gång i krig. Det var i augusti 1945 när amerikanarna fällde bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Förödelsen där blev total. Beräkningar har visat att 78 000 människor avled omedelbart i Hiroshima och 24 000 i Nagasaki. Totalt beräknas bomben mot Hiroshima direkt och indirekt ha dödat 200 000 människor. Så vi vet vad vi har att vänta oss oss om Vladimir Putin trycker på kärnvapenknappen.

Kärnvapendetonation
Bild: shutterstock.com/köpt bild

Vid ett kärnvapenkrig skulle städer och byar läggas i aska. Stora delar av världens infrastruktur – flyg, järnväg, vägar och hamnar – skulle utplånas. Jordbruksmarken skulle kontamineras av radioaktivitet så till den grad att den inte skulle kunna användas för odling – om man inte gräver bort 5-10 cm av markytan där det radioaktiva nedfallet ligger kvar. Men det kommer att handla om så stora arealer att det nästan inte låter sig göra.

Vattnet i våra åar, älvar, sjöar och hav skulle bli förgiftat av radioaktivitet. Skogarna skulle antingen kontamineras av radioaktivitet eller brinna upp i de stora bränder som skulle följa i spåren av kärnvapenexplosionerna. Stora delar av världens kulturarv skulle också förintas – liksom all den kunskap och erfarenhet som generationer av människor har berikat mänskligheten med. Allt skulle vara borta.

Grafik: Elisabet Höglund

Dessutom skulle hela luftrummet fyllas av radioaktiv rök från alla bränderna. Det skulle i värsta fall kunna medföra en global temperatursänkning på 8 grader på bara fyra-fem år. Det skulle alltså handla om klimatförändringar på jorden i en omfattning som vi inte kan föreställa oss. Den så kallade atomvintern skulle komma som ett brev på posten. Den skulle under många år göra det omöjligt för de överlevande att odla grödor, hålla boskap och laga mat. De som inte avled av själva kärnvapenexplosionerna skulle på sikt riskera att dö av svält och kyla.

Detta är bara några hastigt nedtecknade exempel på vilka förödande konsekvenser ett kärnvapenkrig skulle få för mänskligheten.

Ryska kärnvapen visas upp vid militärparad i Moskva
Bild: shutterstock.com

I världen idag finns sammantaget en betydande kärnvapenarsenal. USA och Ryssland har den största arsenalen. De har ungefär 7 000 kärnstridsspetsar var. Andra länder som anses ha kärnvapen är Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Nordkorea och Israel.

Sergej Lavrov
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Jag vågar inte föreställa mig vad som skulle hända om Ryssland gör verklighet av Sergej Lavrovs hotelser. Detta får bara inte ske. Med det menar jag inte att Ukraina ska kapitulera och lägga sig platt för Vladimir Putin. Med det menar jag att den ryska statsledningen måste ta sitt förnuft till fånga och omedelbart sluta fred.

Om de nu har något förnuft kvar.

Förnuftet – finns det? undrar jag