Det är inte Folkhälsomyndighetens fel att smittan spreds så kraftigt på äldreboenena. Det är givetvis personal och andra som tagit med sig smittan även om de nu spelar oskyldiga.

Under dessa dagar pågår som bäst pajkastningen mellan regeringen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, kommunerna, regionerna och många fler aktörer om vilka som är mest eller minst skyldiga till den massaker på gamla människor på äldreboendena, framförallt i Stockholmsområdet, som följde i spåren av coronapandemin.

Äldreboende
Bild: falun.se

Ingen anser att det är deras fel eller deras ansvar att så många gamla på äldreboendena smittades och avled. Det var någon annans fel. Vems då? undrar jag. Ja, inte var det mitt fel i alla fall, blir kanske svaret.

Kanske handlar det ett så kallat strukturellt problem. Strukturella problem är det ju aldrig någon enda människa som kan ställas till svars för. Strukturella problem är bara något som uppstår – liksom av sig självt.

Förnekelsens tid är inne.

Finansborgarrådet i Stockholm Anna König Jerlmyr (M) berättade i en debatt i SVT i söndags att medarbetarna på äldreboendena i Stockholm är ledsna idag. De känner sig utpekade och uthängda och får skulden för massdöden bland de gamla på äldreboendena. Detta efter uttalanden som har gjorts från Folkhälsomyndigheten om kvalitetsbrister inom äldrevården.

Anders Tegnell
Bild: twitter.com

Det stämmer att Folkhälsomyndigheten i allmänhet och Anders Tegnell i synnerhet med rätta har påpekat stora brister inom äldrevården. Det har han gjort många gånger. Han har sagt sig vara förvånad över de brister som har kommit i dagen i samband med pandemin.

Så sent som i Sveriges Radios söndagsintervju för några dagar sen pekade Anders Tegnell på just på svagheterna i kvaliteten inom äldrevården:

”Jag tror inte att någon hade kunnat förstå hur fruktansvärt uppenbar den skulle bli”, sa han.

Intensivvård
Bild: liu.se

Jo, det var nog några som förstod, nämligen de som redan kände till att den svenska äldreomsorgen har mycket övrigt att önska. Men sådant pratar man inte högt om.

När Anders Tegnell igår fick höra att de anställda var ledsna tyckte ha att ”det var extrem olyckligt om anställda i äldrevården kände sig utpekade.”

Äldreboende
Bild: motala.se

Det går naturligtvis inte att peka ut enskilda medarbetare på äldreboendena som ansvariga för den enorma sprittspridning som startade där i mitten av mars och som ledde till de höga dödstalen i mitten av april. Men någon är ju skyldig. Vill inte medarbetarna ta något personligt ansvar för misslyckandena så får man ta ett kollektivt ansvar. Det är ju inte så att viruset av egen kraft bara har promenerat in på äldreboendena och på pint kiv smittat de gamla.

Anders Tegnell
Bild: svtplay.se

Anders Tegnell har naturligtvis rätt. Och idag tänker jag ge honom en stor eloge. Han är verkligen den som dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad tjurskalligt har tjatat om samma sak: Skydda de äldre. Se till att smittan inte kommer in på äldreboendena. Gå inte till jobbet om du känner dig det minsta sjuk. Stanna hemma tills du blir frisk, helst ett par dagar till. Detta mantra har han upprepat tills många säkert har börjat tycka att han har varit tjatig.

Anders Tegnell 
Bild: Skärmavbild

Jag har gått igenom Anders Tegnells presskonferenser under några dagar i mars och jag tänker citera några uttalanden av honom som visar att varken han själv eller Folkhälsomyndigheten kan lastas för döden på äldreboendena. Så här har Tegnell sagt vid några utvalda tillfällen:

Den 13 mars: ”Nu är det verkligen tid att skydda de äldre.”

Den 17 mars: ”Sist men absolut inte minst: Det måste jobbas på att skydda de äldre, att skydda de äldre äldre. Det är det viktigaste av alltihop. Vi måste fortsätta jobbas åt med att skydda de mest sårbara i vårt samhälle. Och personalen som jobbar där måste veta att man måste vara frisk när man går till jobbet. För det här kommer att betyda allting för hur den här epidemin kommer att utvecklas. Kan vi hålla den här gruppen frisk så länge som möjligt så kommer det att betyda enormt mycket för sjukvården och för samhället i övrigt.

Det här är det absolut viktigaste som vi kan göra tillsammans nu.”

Den 18 mars:Vi måste få de äldre att inte ha så många sociala kotakter. Det gäller också dem som kommer för att hjälpa dem att de också håller sig friska”.

Den 19 mars: ”Vi måste skydda de sårbara. Vi måste skydda de äldre. Det är de äldre som drabbas. Dödligheten är störst bland de äldre.”

Den 24 mars: ”Vi måste hålla borta smittan från de äldre, för deras egen skull, för deras anhörigas skull och inte minst för sjukvårdens skull.”

Den 26 mars: ”Sist men inte minst är att vi måste skydda de äldre. Kan vi skydda dem ordentligt så kommer vi att ha betydligt färre som dör och framförallt får vi en sjukvård som kommer att fungera mycket bättre.”

Förkyld vårdpersonal
Bild: who.int

Detta sade han alltså redan i mars och det här är bara några få axplock ur en stor flora av predikningar signerade Anders Tegnell. Men det verkar inte som om alla lyssnade under de veckor då smittan spreds som mest på äldreboendena. Anders Tegnell talade för döva öron, i varje fall för deras öron som var ansvariga för att de gamla skulle skyddas från smitta.

Jag menar att Anders Tegnell inte har kunnat vara tydligare. Ingen skugga får falla över honom. Ingen kan anklaga honom för att inte ha försökt få ut sitt budskap. De som ska anklagas är istället de som inte lyssnade, de som inte såg till att det fanns skyddsutrustning på äldreboendena, de anställda som gick till jobbet på äldreboendet trots att de hade hosta. Det som hade krävts var bara: skyddsrock eller skyddsförkläde, skyddshandskar, munskydd eller ansiktsskydd.

Stockholm
Bild: sll.se

Men denna utrustning fanns inte överallt när den verkligen behövdes. Det är inte Anders Tegnells fel. Ytterst ansvarig är regeringen Löfven men också region Stockholm som inte i tid såg till att upphandla skyddsutrustning i tid så att även äldreboendena fick del av denna.

Antalet dödsfall sen i mars
Källa: Folkhälsomyndigheten

Sen får de anställda på äldreboendena gnälla hur mycket de vill över att de känner sig utpekade. Någon eller några av dem har – och hade – ett ansvar under de där förfärliga veckorna i mars. Men de tog det inte.

Enligt dagens rapport från Folkhälsomyndigheten (tisdag den 26 maj) uppgår antalet bekräftat smittade av covid-19 till 34 440 fall. Antalet avlidna är idag uppe i 4 125 fall. Även om vissa kurvor har blivit något flackare så har vi fortfarande ett kraftig smittspridning i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten Antalet avlidna per dag

Och antalet dödsfall fortsätter att vara högt. Sen igår har 96 nya dödsfall redovisats. Det är en ovanligt hög siffra. Om den är oroande hög får vi se om några dagar. Risken är stor att smittspridningen ökar när folk nu i sommarvärmen börjar leva mera normalt.

Folk på stan i sommarvärmen
Bild: affarslivgotland.se