En hyllning till Charlotte Kalla

Charlotte Kalla
Bild: sportbibeln

På mitt sedvanligt höglitterära sätt har jag nu skrivit ännu en dikt som jag idag tillägnar vår allra käraste Charlotte Kalla. Så här lyder den:

Vår fina Charlotte Kalla

på din perfekta valla

besegrar du dem alla

därborta i Pyeongchang

 

 

Trots att du är så liten

så kör du alltid skiten

ur hela världseliten

en prestation av rang

 

I skejt och klassisk stil

du drar fram som en pil

var dag mil efter mil

då ropar Verdens gang:

 

 

Charlotte, nu har du farit

ifrån vår kära Marit

Det banne mig har varit

såsom en hel Big Bang

 

 

Och Heidi Weng och Falla

du bryter ner dom alla

Det får vi ändå kalla

en riktig lavemang

 

Men vi i Sverige ropar:

Fortsätt Charlotte, du sopar

banan med dom som dopar

sig borta i Pyeongchang.

Fritt ur hjärtat från

Elisabet