Hur kan Stefan Löfven påstå att döden på äldreboendena inte har med den svenska coronastrategin att göra? Vad beror den annars på?

Statsminister Stefan Löfven anser inte att det stora antalet dödsfall på Sveriges äldreboenden har med den svenska coronastrategin att göra. Istället hävdar han att de många dödsfallen beror på andra brister i samhället.

Statsminister Stefan Löfven
Bild: pressbild/flickr.

Det förklarade han i en intervju i SVT:s Agenda igår kväll, söndag. Jag häpnade när jag såg hans uttalande och undrar vilka andra faktorer han menar kan ligga bakom de höga dödstalen på äldreboendena om det inte handlar om oförmågan att stoppa smittspridningen där.

Visst är det sant att den svenska äldrevården är och har varit behäftad med stora kvalitetsbrister, brister som blev uppenbara för alla under coronapandemin. Men att blanda bort korten och skylla dödsfallen på andra saker än den svenska strategin som Stefan Löfven nu gör är inte trovärdigt.

Statsministr Stefan Löfven möter vårdpersonal
Bild: pressbild/flickr.

Den svenska coronastrategin har gått ut på att förhindra smittspridning i samhället. Hela tiden, särskilt under de första månaderna, betonade Folkhälsomyndigheten hur angeläget det var att ”skydda de svagaste, de sköraste i samhället”, det vill säga de äldre på våra äldreboenden. Detta har varit ett väsentligt inslag i den svenska strategin – i varje fall på papperet.

Äldreboende
Bild: motala.se
OBS: Bilderna har inget med innehållet i artikeln att göra

Samtidigt överlät regeringen ansvaret på kommunerna att se till att tillräcklig skyddsutrustning fanns tillgänglig för att skydda både personal och boende inom äldreomsorgen. Kommunerna – med Malmö stad som ett lysande undantag – misslyckades med detta. När skyddsutrustningen behövdes som mest fanns den inte där och det tog oerhört lång tid för att få fram den. Då hade redan hundratals gamla på äldreboendena avlidit av smittan.

Äldreboende
Bild: norrtalje.se
OBS: Bilderna har inget med innehållet i artikeln att göra

Strategin mot coronasmittan gick alltså ut på att överlåta ansvaret åt andra att stoppa smittan. Dessa ”andra” var alla först och främst vi invånare och medborgare som bor i Sverige, alla kommuner, alla regioner och alla länsstyrelser. Regeringen hade inget eget ansvar. Det kommunala självstyret och regionernas frihet var något regeringen baserade sin strategi på. Men kommunerna och regionerna var inte kapabla att ta detta ansvar. Detta förstod inte regeringen förrän det redan var för sent.

Skyddsutrustning
Bild: swedac.se
Skyddsutrustning inom vården
Bild: 1177.se

Det här ledde till att personal som arbetade med de gamla på äldreboendena inte fick den skyddsutrustning de behövde för ”att skydda de svagaste”. Smittan löpte amok bland de gamla eftersom de som hade ansvaret inte tog det.

Så att påstå att misslyckandet att skydda de äldre från smitta inte hade med den svenska coronastrategin att göra är fullkomligt uppåt väggarna – och dessutom djupt ohederligt.

Den svenska strategin byggde på en delegering av ansvaret kombinerad med en frihet att göra som man ville eller som man tyckte var bäst. Resultatet av detta ser vi nu. Spåren förskräcker.

Statsminister Stefan Löfven tillsammans med socialminister Lena Hallengren
Bild: pressbild/flickr.

Socialminister Lena Hallengren meddelade idag att besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs fram till den 31 augusti. Förbudet har varit i kraft sen den sista mars i år.

Statsminister Stefan Löfven gjorde även ett annat häpnadsväckande uttalande i Agenda igår kväll. Det handlade om den ökande smittspridning som  nu pågår i Sverige. Så här sa han:

”I en period när vi har en hög andel testade personer ser det ut som att vi plötsligt fått ett ökat antal fall. Men antalet människor som ligger på sjukhus för covid-19 minskar och antalet döda minskar. Därför måste myndigheter börja jämföra siffror så att man jämför äpplen med äpplen och päron med päron.”

Statsminister Stefan Löfven
Bild: pressbild/flickr.

Stefan Löfven förnekar alltså att den smittspridning som nu ökar i Sverige egentligen inte är någon smittspridning! ”… det ser ut som att vi plötsligt fått ett ökat antal fall”, säger han.

Det inte bara ”ser ut” så, bäste statsministern. Det ÄR också så. Vi har en fortsatt ökad smittspridning och den visar sig när man testar alltfler människor. Det går inte att förneka. Sen den 1 juni är antalet smittade av coronaviruset 13 132 personer. Idag rapporterade Folkhälsomyndigheten att totalt 52 383 personer hittills har smittats under pandemin. De som har bekräftats smittade sen den 1 juni utgör 25 procent av det totala antalet smittade. Det är en mycket hög andel med tanke på att det handlar om en så kort tidsperiod.

Som synes skenar kurvan för antalet bekräftat smittade i Sverige.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Det har redan kommit oroande rapporter från flera håll i landet om människor som har blivit smittade som inte borde ha blivit smittade om de hade hållit avstånd till varandra. Ett exempel är ett nytt smittkluster som upptäcks på Vrångö i Göteborg södra skärgård. En fjärdedel – 100 personer – av de boende på Vrångö har fått symptom på covid.19. Smittspridningen tog fart sen körmedlemmar från flera kyrkliga församlingar tidigare i sommar deltog i en ekumenisk sammankomst på Vrångö.

Vrångö hamn
Bild: styrso.info

Ett annat smittkluster har avslöjats i Skåne. Ett 30-tal ungdomar i åldern 18-20 år har insjuknat under de senaste veckorna. Smittskyddsexperter i Skåne misstänker att smittspridningen har skett i samband med studentfirandet.

Studentfirande i Skåne
bild: studentflaksyd.se

Snart är antalet avlidna i covid-19 uppe i 5 000. Idag, måndag, rapporterades att antalet avlidna nu är 4 891. Det finns uppgifter om att Sverige nu har världens näst högsta dödlighet per dag i covid-19. Brasilien har den högsta dödligheten.

Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig när man jämför dödligheten i Sverige med dödligheten i andra länder. Sverige har en mycket god statistik över dödligheten i covid-19 medan många länder har en undermålig eller direkt usel statistik, som inte fångar upp dödstalen på samma sätt som sker i Sverige. I Spanien har man till och med slutat att räkna dödstalen, vilket är märkligt, för att inte säga på gränsen till brottsligt. Man vill väl inte skrämma bort turisterna.

Sverige bör inte jämföras med andra länder utanför Norden när det gäller dödstal och smittspridning, anser jag.

Sverige kan mycket väl jämföras med de övriga nordiska länderna, eftersom förhållandena är likartade i hela Norden, men man ska akta sig för att jämföra Sverige med länder som har usel statistik både när det gäller antalet dödsfall och antalet nya smittade.

Helst bör vi bara jämföra Sverige med Sverige, det vill säga titta på hur vår egen utveckling av smittspridningen är idag i jämförelse med hur den såg ut tidigare i år. Det räcker och blir över.