Nästan vart fjärde coronafall har inträffat efter den 1 juni i år – trots att pandemin började i februari.

Fram till idag, den 14 juni, har 51 614 personer i Sverige smittats av covornaviruset. Men sen den 1 juni är det inte mindre än 12 464 personer som har smittats. Det betyder att inte mindre än 24 procent av alla smittade har upptäckts under de två senaste veckorna. Det tyder på en omfattande smittspridning i Sverige.

Coronatest
Bild: norden.org

Förklaringen är att alltfler personer utanför sjukvården idag testas för covid-19. Därmed upptäcks fler fall. Ändå verkar inte denna kraftiga ökning bekymra någon annan än mig. Folkhälsomyndigheten konstaterar bara att de nya faller beror på testerna. Att de nya fallen också beror på att smittspridningen i landet ökar, verkar de flesta ta lätt på.

Coronatest
Bild: youtube.com

Det känns som om riskerna med att ha blivit smittad av coronaviruset inte uppfattas som särskilt allvarliga längre. Ändå pläderar Folkhälsomyndigheten och regeringen för att alla ska fortsätta att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk.

Coronaviruset
Bild: Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

Jag får en stark känsla av att en mörkläggning pågår i Sverige när det gäller den ökande smittspridningen. Ingen verkar vilja tala om den eller ens oroas över. Min misstanke är att en ökad smittspridning som avslöjas genom tester inte uppfattas som särskilt önskvärd att prata om eftersom regeringen och myndigheterna nu har lättat så kraftigt på restriktionerna. Därmed kan man uppleva att myndigheterna har blåst faran över.

Coronatest
Bild: unionen.se

Alla inrikes resor är inte längre belagda med restriktioner. Mycket talar för att Utrikesdepartementet snart kommer att lätta även på restriktionerna när det gäller utrikes resor.

Är det bara jag som bryr mig om det ökande antalet smittfall?

Det finns dock ingen anledning att ropa att faran är över, eftersom den inte är över.