Idag kan jag visa den ”kärnvapenportfölj” Vladimir Putin alltid bär med sig och där han när han så önskar kan trycka på kärnvapenknappen!

De våldsamma ryska krigshandlingarna i Ukraina har idag, tisdag, trappats upp på ett oroande sätt. I förmiddags dödades 10 människor och minst 35 skadades när två missiler sköts ner på en parkeringsplats strax intill en viktig administrationsbyggnad i staden Chakiv i norra Ukraina. De ryska raketerna syftade sannolikt till att förstöra administrationsbyggnaden men missade sitt mål. Även en intilliggande byggnad liksom flera bostadshus ska ha skadats vid raketattacken.

Attackerna i eftermiddags mot TV-tornet i Kiev
Bild: playcrazygames.com

Och i eftermiddags besköt ryska trupper TV-tornet i Ukrainas huvudstad Kiev. Ett jättelikt mörkt moln tornade upp ovanför tornet och fem människor ska enligt uppgift ha dödats och fem skadats vid attacken. Attacken mot TV-tornet ledde till att alla ukrainska TV-sändningar avbröts. Syftet med attacken var sannolikt att Ryssland genom att stoppa alla ukrainska TV-sändningar ville hindra ukrainska medborgare från att ta del av de bilder av kriget som TV-kanalerna sänder ut, TV-bilder som sannolikt kommer att bli betydligt obehagligare och blodigare när striderna nu ser ut att trappas upp.

Samtidigt närmar sig en 6.4 mil lång enorm rysk militärkolonn Ukraina och Kiev. Hur många stridsvagnar och pansarfordon som ingår i kolonnen har inte gått att säga. Kolonnen har hittills förflyttat sig mycket långsamt. På satellitbilder har världen sen igår kunnat se den väldiga kolonnen. Att den har förflyttat sig så långsamt tros bero på problem på vägen, bland annat brist på mat till soldaterna och brist på drivmedel. Soppatorsk helt enkelt.

Skärmavbild av statsminister Magdalena Anderssons TV-tal ikväll

Upptrappningen av kriget i Ukraina föranledde ikväll Sveriges statsminister Magdalena Andersson att vända sig direkt till svenska folket ett direktsänt tal i SVT, en mycket ovanlig företeelse i Sverige. Att hon höll detta tal visar att Rysslands invasion i Ukraina på ett katastrofalt sätt har förändrat det säkerhetspolitiska läget för Sverige. Statsministern upprepade än en gång att Rysslands angrepp på Ukraina var ”oprovocerat, oförsvarligt och olagligt”.  Hon menade också att Rysslands attack mot Ukraina inte bara var ett angrepp mot Ukraina utan också en attack mot varje lands rätt att bestämma över sin framtid.

Hon ansåg inte att kriget i Ukraina just nu innebär något direkt hot mot Sverige men underströk att det säkerhetspolitiska läget har förvärrats på ett oroväckande sätt. Överbefälhavaren sa tidigare idag till TT att hotet mot Sverige har ökat kraftigt bara under de senaste dagarna. Som ett direkt svar på detta utlovade statsministern i sitt TV-tal ikväll att anslaget till försvaret skulle höjas kraftigt framöver. Sveriges försvar måste rustas upp på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget, menade hon.

Statsminister Magdalena Andersson
Bild: Ninni Andersson/statsrådsberedningen

Däremot sa Magdalena Andersson inte ett ord om Nato eller ett eventuellt framtida medlemskap i Nato. Hon gick inte heller inte på Sveriges säkerhetspolitiska doktrin och om den nu måste formuleras om. Detta kommer dock sannolikt att ske inom en nära framtid inom ramen för den parlamentariska försvarsberedningen.

Rysslands angrepp på Ukraina innebär nämligen att ett helt nytt kapitel skrivs i europeisk historia.

Något som förvånade många var att Magdalena Andersson varnade svenska folket (och även svenska medier) för att offentliggöra detaljer om det svenska försvaret, om försvarsövningar, materielförflyttningar och annat. Det finns säkert de som tycker att dessa varningar innebär en inskränkning av yttrandefriheten. Statsministern varnade också folk för att sprida desinformation.

I övrigt innehöll talet inga nyheter utan ska istället ses som ett sätt för statsministern att inskärpa allvaret i den situation som har uppstått efter Rysslands chockartade invasion av Ukraina.

Vladimir Putin
Bild: Shutterstock.com/köppt bild

Det som under de senaste dagarna har oroat människor mest, inte bara i Sverige och Europa utan även utanför Europa, är Vladimir Putins hot i söndags om att ta Rysslands kärnvapenarsenal i bruk. Han meddelade att han hade beordrat ryska förband med kärnvapenkapacitet att höja sin beredskap. Hotet var i första hand riktat mot ledande Natoländer som enligt Putin har gjort ”aggressiva uttalanden mot Ryssland”.

Som jag har skrivit tidigare här på min blogg så kan detta kärnvapenhot inte vara något annat än ett tecken på den desperation som uppenbarligen finns hos Putin, inte bara på grund av att Rysslands inledningsvis bristande framgångar i kriget mot Ukraina utan också de ekonomiska sanktioner som omvärlden nu har riktat mot Ryssland och som på sikt kan äventyra hela den ryska ekonomin.

Andra bedömare menar att kärnvapenhotet från Putin och den övriga ryska ledningen bara är munväder. Syftet är att skrämma omvärlden. Det kan mycket väl vara så men Vladimir Putin är en så oberäknelig person att han plötsligt kan få för sig att han ska  trycka på kärnvapenknappen.

Rysk kärnvapenmissil
Bild: Wikimedia.commons/gratisbild
Kärnvapenmanifestation på Röda Torget i Moskva
Bild: Wikimedia.commons/gratisbild

Ryssland förfogar över en jättearsenal av kärnvapen. Landet har mer än 6 000 kärnstridsspetsar. De flesta är förvarade ”i förråd” men ungefär 1 600 kärnstridsspetsar är aktiva och kan användas både på land, till sjöss och i luften. Bara dessa 1 600 kärnstridsspetsar räcker till för att spränga hela världen i bitar. Redan tidigare har Vladimir Putin förklarat sig vara beredd att använda sina kärnvapen i ett ”desperat läge om landet är hotat” – även om detta skulle innebära en katastrof för mänskligheten och världen.

Så här ser den ut, den svarta kärnvapenportföljen
Bild: Wikimedia.commons/gratisbild
Vladimir Putin bär alltid med sig den svarta kärnvapenportföljen
Bild: m.facebook.com

Det som kanske symboliserar Rysslands kärnvapeninnehav mest är den svarta portfölj som Vladimir Putin alltid bär med sig vart han än beger sig. Portföljen bärs oftast inte av Putin själv utan av någon annan i hans entourage. Denna kärnvapenväska, som i Ryssland har fått namnet ”Cheget”, är uppkallad efter berget Cheget i ryska Kaukasus. Portföljen kom till under 80-talet men har fortsatt att användas av ryska presidenten även efter Sovjetunionens fall.

Så här ser den ut inuti, den svarta kärnvapenportföljen
Bild: Wikimedia.commons/gratisbild
Den svarta kärnvapenportföljen som den ser ut när man lyfter på locket
Bild. Wikimedia.commons/gratisbild

Kärnvapenportföljen ska betraktas som en symbol för makten i Ryssland.

Den svarta kärnvapenportföljen
Bild: Wikimedia.commons/gratisbild

När man öppnad portföljen hittar man den tekniska utrustning med vilken kärnvapnen kan aktiveras genom en särskilt ”atomknapp”. Denna knapp kan Rysslands president, tillika överbefälhavare, trycka på när han vill avfyra kärnvapenmissilerna. Som överbefälhavare är det Vladimir Putin som ensam tar beslutet om att trycka på knappen men hans knapptryck räcker inte ensamt för att kärnvapnen ska avlossas. Det finns nämligen ett säkerhetssystem inbyggt i väskan. Det krävs att ytterligare två högt uppsatta militärer trycker in var sin kod för att kärnvapnen ska aktiveras.

Även USA:s presidenter har en liknande kärnvapenväska. Kärnvapenmakterna är alltid redo att trycka på knappen.

Kärnvapenmakterna är alltid redo