Israels armé i Gaza använder hundar för att spåra terrorister, vapen, ammunition, bomber och landminor.

Som jag har nämnt tidigare är de väpnade israeliska styrkor som krigar i Gaza osedvanligt öppna när det gäller att sprida information om sina egna krigiska insatser. På IDF:s hemsida (IDF = Israeli Defence Forces) kan man varje dag läsa utförliga rapporter om vad som har utspelat sig under natten och dagen.

Israeliska soldater i Gaza
Bild: IDF

Den här informationen, som publiceras på engelska, har naturligtvis som sitt huvudsakliga syfte att skapa PR och goodwill åt de israeliska trupperna. Israels armé, som hittills under kriget i Gaza har slaktat över 14 000 palestinier, känner naturligtvis ett starkt behov av att förbättra sin image. Hatet i omvärlden mot de israeliska bombningarna är stort. Jag tror dock inte att PR-kampanjer på en hemsida kan göra särskilt mycket för att förbättra de israeliska militära styrkornas anseende i omvärlden.

Öppenhet, ja. Jag har redan visat IDF:s egna bilder på det tunnelsystem som Hamas och andra terrorgrupper i Gaza, bland andra Islamiska Jihad, i hemlighet har byggt under stora delar av Gaza. I tunnlarna kan man gömma både sig själva och sina vapen.

Överstelöjtnant Richard Hecht
Bild: X

Sen några dagar tillbaka prenumererar jag på ett dagligt nyhetsbrev från IDF. Bakom nyhetsbrevet står Överstelöjtnant Richard Hecht, som gör allt han kan för att förbättra arméns och i förlängningen Israels dåliga anseende.

Överstelöjtnant Richard Hecht, IDF
Bild: facebook.com’

Det är samtidigt intressant att följa hans skildringar av hur IDF:s befälsgrupper nu under vapenvilan håller interna konferenser och informationsmöten för att analysera sina krigsinsatser hittills och försöka komma fram vilka misstag man kan ha gjort och hur befälen och soldaterna ska kunna undvika att misstagen upprepas.

Igår presenterade Hecht en riktig liten snyfthistoria när han berättade om de hundar som de israeliska specialstyrkorna har med sig under striderna i Gaza. ”Hundenheten” heter OKETZ UNIT och har en egen symbol:

Symbolen för OKETZ UNIT, den särskilda hundenheten inom Israels specialförband
En Israelisk soldat tillsammans med sin hund.
Bild: IDF

Richard Hecht talar om ”De fyrbenta krigarna vars uppgift är att skydda våra soldater i Gaza.” Och det är själ klart viktiga insatser som dessa hundar gör under kriget. Deras uppgift är att hjälpa soldaterna att lokalisera var i Gaza som terroristerna gömmer sig. Hundarna är specialtränade på att leta efter vapen, landminor och andra explosiva varor, t ex bomber.

Det är bland annat de här fyra hundarna som IDF stolt visar upp för världen. Hundarna heter fr.v. Mido, Tayga, Jack, och Gandhi
Bild: Israel Special Forces

Hittills har Oketz-enheten och deras hundar avslöjat dussintals försåtliga landminor i norra Gaza och därmed räddat livet på de israeliska soldaterna. I Rantisi-sjukhuset hittade till exempel en hund en bomb- och vapengömma tillhörande Hamas.

Hundpatrullerna har indelats i tre olika trupper. En s k offensiv trupp där soldater och hundar samarbetarför att hitta, identifiera och attackera terrorister. I en annan trupp ingår bombspecialister, där hundarna luktar sig till bomber och landminor.

Kvinnlig israelisk soldat och hundförare i tjänst i Gaza
Bild: IDF

En tredje trupp, en s k defensiv grupp har till uppgift att söka efter vapen eller spåra mänskliga offer på de platser där våldsamheter har ägt rum, till exempel jordbävningar eller missilattacker. I denna sista grupp tjänstgör även kvinnliga hundförare.

Men på samma sätt som soldater dödas i krig så dödas även soldaternas hundar i krig. Hittills under striderna i Gaza har fyra IDF-hundar dödats under sin ”tjänstgöring”. Hundenheten har därför inrättat en särskild hundkyrkogård på sin bas där dessa modiga ”soldater” får tillbringa sin sista vila.

”Inget öga är torrt förutom mitt”

Ja, inget öga är torrt när man läser detta. Jag visste faktiskt inte att man använder hundar i krig men tydligen gör man det, i varje fall i den israeliska armén. Med tanke på de svåra omständigheter som de israeliska soldaterna ska utföra sina krigsuppdrag i Gaza under så är naturligtvis hundar till stor hjälp. Hundar är ju överlägsna människor i väsentliga avseenden.

Israelisk soldat
Bild: IDF

Att föra krig mitt inne i bostadsområden där Hamas-krigare gömmer sig och använder civila palestinier som mänskliga sköldar medför stora risker som kräver en särskild kompetens för att förhindra. Kompetensen att leta efter terrorister, vapen, minor och bomber har inte ens den mest välutbildade soldat. Men en vältränad hund kan ha det. Hundens nos är överlägsen människans odugliga näsa. Hundens öron är också överlägsna  våra öron.

Israeliska soldater
Bild: IDF

Den tillfälliga vapenvilan mellan Israel och Hamas har nu varat i sex dagar. Men nu har Hamas begärt att vapenvilan förlängs i ytterligare fyra dagar. I skrivande stund (sen onsdagskväll) finns ingen färdig uppgörelse men Israel har idag svarat att man inte vill att vapenvilan ska förlängas längre än till söndag.

Under de sex dagar som det har rått eldupphör i Gaza berömmer sig den israeliska armén över att ha tagit ett stort ansvar för att hjälpa civilbefolkningen i Gaza. IDF:s talesman Richard Hecht skriver i sitt nyhetsbrev idag att Israel för krig med Hamas och andra terrorgrupper i Gaza – inte med den palestinska befolkningen.

Det är en sanning med modifikation.

IDF skryter i sitt nyhetsbrev riktat till omvärlden vilka stora mängder livsmedel man har försett palestinierna i Gaza med under vapenvilan
Bild: IDF

IDF vill nu under vapenvilan ”göra allt för att mildra effekterna av kriget för civilbefolkningen i Gaza”. Det låter kanske något magstarkt med tanke på att det är Israels bombningar som har skördat över 14 000 dödsoffer i Gaza och skadat mer än 30 000 palestinier.

Men nu ska det tydligen bli andra bullar. Richard Hecht säger att IDF har medverkat till att underlätta för den humanitära hjälpen att komma in i Gaza och även sett till att hjälpen kommer till de människor som behöver den. Denna hjälp har tre mål:

Tonvis med mat, vatten och andra förnödenheter har under vapenvilan transporterats in i Gaza via den södra infarten, Rafah Crossing
Bild: IDF

a) att mildra krigets humanitära konsekvenser

b) att ge hjälp åt civilbefolkningen i Gaza

c) att förhindra att civila används som mänskliga sköldar av terroristerna

Gaza under beskjutning av israelerna – kommer vi att få se dessa bilder igen efter vapenvilan?
Bild: Imago-images.com/köpt bild

Dessa tre punkter kanske Israels väpnade styrkor borde ha tänkt på innan de startade sin markinvasion i Gaza. Det är så dags att gråta krokodiltårar nu efteråt när allt redan är förstört.

Sannolikt återupptas kriget på måndag. Vi får se om IDF tänker på civilbefolkningen när man laddar sina vapen inför denna remobilisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.