Jag tycker att AstraZenecas vaccin ska fortsätta att pausas i Sverige. Det krävs en djupare utredning om vad som förorsakade blodpropparna.

Svenskbrittiska läkemedelsföretaget AstraZeneca har fått mycket uppmärksamhet på senare tid men ingen uppmärksamhet som skulle få bolagets aktiekurs på börsen att stiga precis. Tvärtom.

En av AstraZenecas anläggningar i USA
Bild:Shutterstock/köpt bild

Dels har AstraZeneca svikit sin avtalspartner EU genom att inte leverera de doser vaccin som har avtalats om mellan EU och AstraZeneca, dels som EU redan har betalat för och dels som EU dessutom pungat ut  miljontals euro i stödpengar till för att AZ överhuvudtaget skulle kunna producera vaccinet. Bara detta är ett oerhört svek och ett avtalsbrott som EU borde beivra.

AstraZenecas vaccin
Bild: technologreview

Sen kom det verkligt stora dråpslaget mot AZ: vaccinet kan förorsaka blodproppar och andra rubbningar i blodets koagulationsförmåga hos vissa personer som har fått vaccinet. Flera personer i Europa har redan avlidit av den här sortens biverkningar. I Sverige och Norge har under de senaste dagarna två kvinnor avlidit i hjärnblödnng/blodpropp sen de har vaccinerats med AstraZenecas vaccin.

Blodproppar
Bild: blodproppsskolan.se

Idag blev det också känt att en svensk man hade drabbats av hjärnblödning efter en injektion med AZ:s vaccin.

När det för en vecka sen blev känt att dödsfall, hjärnblödningar och blodproppar hade drabbat människor som vaccinerats med AstraZenecas vaccin uppstod det starka tvivel om vaccinet överhuvudtaget kunde användas vid bekämpningen av covid-19. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beslöt därför i tisdags att undersöka saken närmare och lovade att återkomma med besked redan på torsdagen, två dagar senare.

Igår, torsdag, kom EMA med beskedet att det inte förelåg några risker med AZ:s vaccin. Organisationen gav klartecken till de EU-länder som tillfälligt hade stoppat vaccinet att de nu kunde börja vaccinera med AstraZenecas vaccin igen.

AstraZenecas vaccin
Bild: Shutterstock.com/köpt bild

Men märkligt nog gav inte Folkhälsomyndigheten i Sverige samtidigt något klartecken till regionerna att de kunde återuppta vaccinationerna med AstraZenecas vaccin. Istället valde Folkhälsomyndigheten att avvakta till nästa vecka med sitt besked.

Samtidigt förklarade statsepidemiolog Anders Tegnell att han tyckte att AstraZenecas vaccin var ett utomordentligt bra vaccin. Men honom tycker jag inte att man ska lyssna till i det här fallet. För Tegnell existerar uppenbarligen inte några försiktighetspriniciper.

Anders Tegnell tycker att AstraZenecas vaccin är ett utmärkt vaccin
Bild: folkhalsomyndigheten.se

Kan det rentav vara så att man inom Folkhälsomyndigheten är oeniga om huruvida AstraZenecas vaccin ska användas eller ej? Man får hoppas det. Annars hade det väl blivit klartecken redan igår.

Jag hoppas också att regeringen med Stefan Löfven och Lena Hallengren i spetsen känner sig oroade av de alltfler fall av hjärnblödningar, blodproppar och dödsfall som har drabbat personer i och utanför Sverige sen dessa vaccinerats med AstraZenecas vaccin.

Vaccinering
Bild: Istock/köpt bild

När den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bestämde sig för att granska vaccinet förklarade man att svaret på bedömningen skulle komma inom två dygn. Hur mycket hann EMA granska av de inträffade dödsfallen och sjukdomsfallen under dessa futtiga timmar? Inte mycket, kan jag säga.

EMA, som för inte så längesen godkände AstraZenecas vaccin, hade naturligtvis redan på förhand bestämt sig för att inte stoppa vaccinet. Det skulle ju innebära ett underbetyg åt EMA:s egen tidigare bedömning av vaccinet.

”Använd inte AstraZenecas vaccin i Sverige förrän det är till hundra procent klarlagt att vaccinet inte är farligt”, anser jag.

AstraZenecas vaccin ska enligt min uppfattning INTE användas i Sverige förrän det är till hundra procent klarlagt varför vissa personer drabbas av koagulationsstörningar sen de har behandlats med vaccinet.

Detta har inte utretts tillräckligt även om EMA har gett sitt klartecken. Det kan faktiskt vara så att vissa människor är mer disponibla för blodproppar och andra blodstörningar än andra. Då ska inte dessa personer vaccineras med AstraZenecas vaccin utan med något annat vaccin.

Att bli vaccinerad mot en allvarlig sjukdom är ingen banalitet. Det är faktiskt så att man skickar in en kopia av ett farligt virus i människans blodomlopp. Sen är det immunsystemets uppgift att bilda antikroppar mot detta virus. För att detta ska låta sig göra på ett smidigt och effektivt sätt gäller det att immunsystemet fungerar perfekt och inte överreagerar eller felreagerar.

Detta måste Sveriges regioner ha klart för sig innan de fortsätter att sticka in sprutor med AstraZenecas vaccin i överarmsmuskeln på folk.

Gävle sjukhus
Foto: Per Groth

För det kan väl inte vara så att vi i Sverige tillåter att vissa människor drabbas av blodproppar, hjärnblödning eller avlider efter att ha injicerats med det här vaccinet enligt devisen ”lite svinn får man räkna med”. Det skulle var oerhört cyniskt och ett oerhört underbetyg inte bara åt vaccintillverkarna utan också åt svenska och europeiska myndigheter.

Vaccinet är till för att förhindra att en människa insjuknar och dör i covid-19. Då är det inte acceptabelt att vissa avlider eller blir svårt sjuka av vissa av de här vaccinerna?

Så stoppa användningen av AstraZenecas vaccin tills det är till hundra procent klarlagt att vaccinet är ofarligt. Kan det inte till hundra procent fastslås att vaccinet är ofarligt så ska det inte heller användas.

Vaccinet – hur varligt är det egentligen?
Bild: Istock/köpt bild

Vaccinationsprocessen i Sverige är redan allvarligt försenad. Men förseningarna ska inte kompenseas genom att folk injiceras med ett vaccin som i sig är kan vara livshotande. Då har man inte vunnit någonting. Tvärtom.

Jag hoppas att Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tar god tid på sig att analysera AstraZenecas vaccin. Finns det en minsta risk för att vaccinet kan vara skadligt för vissa människor så ska vaccinet inte användas! I varje fall ska det vara fullkomligt klarlagt vilka grupper som tål vaccinet och vilka grupper som inte tål vaccinet.

Om svenska myndigheter tar för lätt på risken för allvarliga biverkningar så spelar man bara vaccinmotståndarna i händerna. Det är farligt. Vaccinet är livsnödvändigt. Det är viktigt att alla vaccinerar sig. Jag är en stark förespråkare för vaccin men jag är av den enkla uppfattningen att vaccinet inte får göra större skada än nytta.

Jag vill inte ha en ny narkolepsiskandal i Sverige.