Total desperation! Det är det enda man idag kan säga om Folkhälsomyndighetens agerande när det gäller AstraZenecas vaccin.

Förväntningarna var stora inför dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten. Idag skulle beskedet komma hur Sverige ska hantera det starkt omstridda vaccinet från AstraZeneca, där dödliga biverkningar i form av blodproppar, hjärnblödning, dödsfall och minskad produktion av blodplättar har upptäckts i hittills minst 25 fall världen över. Ett mycket litet antal fall, javisst, men riskabla biverkningar måste ändå alltid tas på allvar.

AstraZenecas vaccin
Bild: technologreview

Oron inför AstraZenecas vaccin var så stor att Folkhälsomyndigheten i förra veckan beslöt att stoppa alla vaccinationer med AstraZenecas vaccin i Sverige i avvaktan på mer kunskap om de eventuella biverkningar som vaccinet kan ge.

Idag kom svaret från Anders Tegnell: Från och med nästa vecka ska alla över 65 år kunna vaccineras med AstraZenecas vaccin. Däremot skulle människor som var yngre än 65 år inte få vaccinet – inte ännu i alla fall.

Detta besked var det inte många som hade väntat sig eftersom det stred mot allt som Folkhälsomyndigheten hade sagt tidigare om AZ:s vaccin.

Anders Tegnell motiverade det något underliga beslutet med ”att det är viktigt att prioritera de äldre. Alla vacciner som finns ska prioriteras till de äldre.”

Från dagens presskonferens
Bild: Skärmavbild

Hoppsan. Det var nu plötsligt väldigt bråttom att vaccinera de äldre. Regionerna har ju dragit benen efter sig när det gällt att starta Fas 2 i vaccinationsprocessen, den fas där alla över 70 år (numera över 65 år) ska vaccineras. Men bristen på vaccin och beslutet i januari att vaccinationen av vårdpersonal skulle gå före vaccinationerna av de äldre har lett till kraftiga förseningar av vaccinationerna.

Gävle sjukhus – vårdpersonal
Foto: Per Groth

Jag ser ett tydligt tecken på desperation hos Folkhälsomyndigheten över att så många äldre personer (”de allra sköraste”, för att tala Anders Tegnells språk) ännu inte har fått sitt vaccin. Nu duger plötsligt AstraZenecas omstridda vaccin till personer över 65 år. För bara några veckor sen skulle de äldre  i n t e  vaccineras med AstraZenecas vaccin eftersom det inte var tillräckligt utrett om vaccinet gav de äldre ett tillräckligt effektivt skydd. Men nu har man hastigt och lustigt bytt fot. Nu är det andra besked som gäller. Varför?

Jo, enligt Anders Tegnell har man inte hittat några allvarliga biverkningar i form av blodproppar och hjärnblödningar hos de personer över 65 år som hittills har fått sin första vaccinationsspruta. De över 65 år riskerar alltså inte att få några blodproppar av vaccinet. Däremot ska personer yngre än 65 år inte vaccineras med AZ:s vaccin eftersom vaccinet kan vara farligt för dessa.

Det är inte lätt att hänga med i alla svängar.

Vaccin

De fall av allvarliga biverkningar i blodbildningen som globalt har konstaterats hos AZ:s vaccin har tydligen bara drabbat personer som är under 65 år, ja till och med ännu yngre.

När AstraZenecas vaccin godkändes av läkemedelsverket för några månader sen avrådde man vaccinering av äldre personer med detta vaccin eftersom det fanns för få äldre  representerade i de förstudier som AstraZeneca gjorde av vaccinet. Det var därför inte klart hur de äldre skulle reagera på vaccinet och hur effektivt skyddet var.

Vaccinering av äldre kvinna
Bild: Istock/köpt bild

Men nu är det plötsligt inte alls farligt längre. Nu är det fritt fram i Sverige att vaccinera äldre med AZ:s vaccin – detta trots att ett land som Danmark har beslutat att fortsätta att pausa AZ:s vaccin i ytterligare tre veckor.

Vad kan man kalla denna plötsliga svenska kovändning? Jo, inget annat än desperation! Folkhälsomyndigheten har med fasa sett hur vaccinationsmålet håller på att krossas av verkligheten. De äldre, alltså de som särskilt skulle skyddas, får inte sitt vaccin. Folkhälsomyndigheten klamrar sig nu fast vid förhoppningen att AZ:s vaccin är helt ofarligt för 65-plussarna medan det kan finnas risker för dem som ännu inte har fyllt 65.

Var finns logiken? undrar jag.
Bild: Peter Knutson

Var finns logiken? Ingenstans. Det handlar nu bara om att få igång vaccinationerna igen kosta vad det kosta vill. Det börjar likna rysk roulette.

”Vi måste använda alla vacciner som överhuvudtaget finns”, predikade Anders Tegnell vid dagens presskonferens. ”Det är bättre att vaccinera med AstraZenecas vaccin än att inte vaccinera alls.”

AstraZenecas vaccin
Bild: Shutterstock/köpt bild

Jag undrar varför Folkhälsomyndigheten överhuvudtaget bestämde sig för att pausa vaccineringarna med AstraZenecas vaccin i förra veckan. Vi vet fortfarande inte hur stor risken för allvarliga biverkningar är för de äldre. Däremot tycks Folkhälsomyndigheten veta att det kanske kan medföra vissa risker för dem som är yngre än 65 år.

65-plussarna har nu förvandlats till ”försökskaniner”, som Expressens reporter Niklas Svensson så välfunnet uttryckte saken när han idag ställde frågor till Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens presskonferens. Jag kan bara hålla med honom.

AstraZenecas vaccin
Bild: Shutterstock/köpt bild

Desperationen är total. Ingen vet egentligen någonting. Inom EU ska man fortsätta att studera AstraZenecas vaccin i en stor kommitté som först efter påskhelgen möjligen kan bringa större klarhet kring vaccinets eventuella farlighet.

Men i Sverige väntar man inte på de här svaren. Nu är det bråttom med vaccinationerna av 65-plussarna och då får AstraZenecas vaccin duga.

Samtidigt går det inte för den enskilde att tacka nej till det här vaccinet om man är över 65 år och har fått en tid för vaccination. Antingen AstraZenecas vaccin eller inget vaccin alls, var det klara budskap som Anders Tegnell levererade idag.

Vad som förklarar desperationen hos Folkhälsomyndigheten är förstås också den accelererande smittspridningen av covid-19 i Sverige. Bara sen igår har 7 706 nya fall av sjukdomen registrerats. Det är en av de högsta dagsnoteringarna hittills under pandemin.

Grafik: Elisabet Höglund

Folkhälsomyndigheten och regeringen har misslyckats med att stoppa smittspridningen. Folk har tröttnat på restriktionerna. Efterlevnaden av regler och direktiv för att dämpa smittan sjunker samtidigt som vaccinationsprocessen drar ut på tiden på ett oroande sätt. Processen fortsätter men i en betydligt lägre takt än vad som utlovats från början.

Fram till idag har totalt 1 438 715 personer vaccinerats med en eller två doser. 12.3 procent av Sveriges vuxna befolkning har hittills vaccinerats med en dos. Det är en alldeles för låg siffra.