Kebnekaise växer!

När jag gick i skolan fick jag lära mig att Kebnekaise var Sveriges högsta berg och uppmättes till 2 123 meter över havet. Men detta gäller inte längre. Under årtiondena sedan dess har Kebnekaises högsta topp sjunkit och berget är idag lägre än under min uppväxt.

Kebnekaises sydtopp utgörs av en glaciär. Därför ändras höjden på denna ständigt beroende på om glaciären växer till eller om den smälter. De senaste årtiondena har glaciären visat en nedåtgående trend, något som har kopplats ihop med klimatförändringarna och den globala uppvärmningen.

Sommaren 2007 mätte Kebnekaises sydtopp 2 103 meter över havet och 2014 uppmättes en sänkning till
2 097,5 meter ö h. Under den varma sommaren 1999 mättes sydtoppen till 2 099 meter, alltså 3 meter under 2012 års nivå.

Men nu har saker hänt. Glaciären på sydtoppen har vuxit till sig igen – liksom volymen hos isen i Arktis, som jag kunde berätta om häromdagen. I juni uppmättes höjden på Kebnekaises sydtopp till 2 102 meter över havet. Det innebär att glaciären har vuxit med 4,5 meter sen augusti i fjol.

Orsaken till att sydtoppen har växt till sig igen beror på de stora mängder snö som föll i vintras och som inte har hunnit smälta ner. Forskarna tror heller inte att den här snön på Kebnekaises högsta topp hinner smälta innan sommaren är slut.

Om några veckor, i augusti, kommer de "officiella" siffrorna på höjden på Kebnekaise. Det är i augusti som den officiella mätningen görs varje år. Det ska bli spännande att se om något av den myckna snön har hunnit smälta under sommaren. Mycket talar för att den inte har gjort det. I själva verket har det i sommar fallit snö i fjälltrakterna. Så kallt har det varit.

Att intresset fokuseras just på Kebnekaises sydtopp beror på att den har en snötäckt glaciär som alltså blir högre eller lägre beroende på temperaturen. Nordtoppen däremot består av fast berg och mäter alltid 2 096.8 m ö h.

Om inte glaciären och snön på sydtoppen orkar smälta ner, ja då kanske man framöver får se att Sveriges högsta berg blir ännu högre. Kanske blir det också ett argument för en del forskare att hävda att klimatförändringarna inte är så dramatiska som man tidigare trott.