Kungen har helt rätt angående skrytbygget Nobelhuset i Stockholm

 

 

Kungen Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se
Kungen
Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

 

Det är inte ofta kung Carl XVI Gustaf uttalar sig i politiskt känsliga frågor. Ja, han har enligt grundlagen inte ens rätt att ta ställning i politiska spörsmål. Varje gång kungen har släppt på läpparnas försegling har det blivit ett jäkla liv.

 

Kungaparet Foto: Peter Knutsson/Kungahuset.se
Kungaparet
Foto: Peter Knutsson/Kungahuset.se

 

Kungaparet Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se
Kungaparet
Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

 

Det var den s k Torekovkompromissen från 1971 mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna som fråntog kungen all politisk makt i Sverige. Kungens uppgift skulle hädanefter bara vara rent ceremoniell.

 

Sammanträde med utrikesnämnden där kungen är ordförande
Sammanträde med utrikesnämnden där kungen är ordförande

 

Det enda s k tunga uppdrag kungen har kvar är ordförandeskapet i utrikesnämnden men inte heller där får kungen vara med och påverka diskussioner och beslut.

Alla vet att vår kung är djupt engagerad i många frågor, inte minst miljöfrågorna. Jag kan tänka mig att han djupt inne i sin själ många gånger har lidit över att inte ha fått säga sitt hjärtas mening. Samtidigt har han naturligtvis lärt sig att leva med detta.

 

Kungen Foto: Kungahuset.se
Kungen
Foto: Kungahuset.se

 

Ändå har jag på sistone tyckt mig ana en ökad frispråkighet hos kungen. Om han uttalar sig i någon fråga så blir det inte samma rabalder i nationen idag som för tjugo-trettio år sen. Dels tror jag att kungen själv vågar vara mer öppen. Dels tror jag att det i Sverige idag finns en något större tolerans gentemot monarken och hans möjligheter att uttrycka privata åsikter.

 

Kungaparet Foto: Peter Knutsson/Kungahuset.se
Kungaparet
Foto: Peter Knutsson/Kungahuset.se

 

Idag den 2 juni gjorde han det med bravur när han kritiserade det planerade skrytbygget av det nya Nobel Center som ska ligga på Blasieholmen i Stockholm. I en intervju i Dagens Nyheter kritiserar kungen storleken på det nya Nobelhuset. ”Det behöver ju inte vara så gigantiskt, ha denna jättevolym”,  säger han. ”Det gå dessutom att vrida huset åt olika håll”.

Kungen förstår heller inte det skyttegravskrig som har pågått om Nobelhuset. Det behöver ju inte ligga precis här, säger kungen som menar att det också går att flytta huset. Kungaparet är i och för sig eniga om att det kan vara värdefullt att satsa på ett Nobel Center men att det kanske inte behöver utformas på det sätt som planerats.

 

Tullhuset på Blasieholmen i Stockholm Fotograf: Okänd
Tullhuset på Blasieholmen i Stockholm
Fotograf: Okänd

 

Enligt planerna ska det gamla Tullhuset på Blasieholmen rivas för att ge plats åt Nobel Center. Det tycker kungen är fel: ”Det här huset representerar Sveriges goda handelsförbindelser med andra länder”, menar han. ”Byggnaden representerar sin tid och är en central punkt i hela staden”. Därför anser både kungen och drottningen att Tullhuset är värt att bevara som en viktig historisk byggnad.

 

Kungen Foto: Peter Knutsson/Kungahuset.se
Kungen
Foto: Peter Knutsson/Kungahuset.se

 

Jag tycker att kungen har alldeles rätt. Jag har länge retat mig på detta formidabla skrytbygge till Nobelhus. Det beror inte bara på att det kommer att kosta skjortan, närmare bestämt 1,2 miljarder kronor enligt kalkylerna (som för övrigt aldrig brukar hålla). Det känns också som om Nobel Center har blivit en mycket kostsam lekstuga för PR-galna arkitekter som vill sätta avtryck i stadsbilden och gå till den arkitektoniska historien som odödliga mästare och nydanare.

Visst har det kommit kritik idag mot kungens uttalanden men det kunde ha varit värre. Själv tycker jag att kungen är i sin fulla rätt att uttala sina åsikter i just den här frågan. Visst är den politiskt kontroversiell men dels är det en ren stockholmsangelägenhet, dels kommer inte nationen att skaka i sina grundvalar bara därför att kungen och drottningen säger vad de tycker i den här frågan.

Kungen är mycket populär. Han kommer inte att bli mindre populär efter detta. Kanske kan hans uttalanden möjligen också dämpa storhetsvansinnet något hos arkitekterna bakom detta lyxbygge.