Läxfritt – Gud bevare mig väl

Jag såg att Hallstahammars kommun ska utreda om kommunen kan införa läxfritt för eleverna i alla kommunens skolor. Idén har kommit från vänsterpartiet. Den svenska skolan befinner sig redan i fritt fall. Om kommunerna nu också bestämmer att eleverna inte ska behöva läsa några hemläxor, så påskyndas naturligtvis det fallet.

Själv har jag mina rötter i den gamla, så förnedrade och så förkättrade pluggskolan. Jag läste läxor varje dag från ettan t o m sexan. Först gick läraren igenom läxuppgifterna. Sedan pluggade vi på hemma. Vi tog inte någon som helst skada av detta. Istället utvecklades våra hjärnor snabbare, eftersom vi använde dem både i skola och hemma.

Jag förstår att det finns elever och politiska krafter som inte tycker att eleverna inte ska lära sig något i skolan men jag trodde att det var en sekt som var på väg att dö ut – efter all den debatt vi har haft om skolkrisen. PISA och allt annat, Vad skolan behöver idag är mer läxor, inte mindre. Dessutom tror jag att det vore bra att återinföra betyg redan från årskurs 3. Då får lärare, elever och föräldrar redan på ett tidigt stadium ett hum om hur eleven klarar sig. Som det är idag kan det gå fyra-fem år utan att eleven får någon hjälp. Då är det oftast redan för sent.

Tungelsta den 16 juni 2014 kl. 18.03