Missilbombningen i Syrien – äntligen visade Donald Trump att han kan agera moraliskt!

 

 

I natt svensk tid beordrade USA:s president att 59 Tomahawk-missiler skulle avlossas mot Syrien från ett amerikanskt hangarfartyg i östra Medelhavet.

De amerikanska missilerna träffade den syriska flygbasen Al-Shayrat. Bild: Rediff.com

Missilerna var riktade mot flygplatsen Al-Shayrat i närheten av den syriska staden Homs och uppgavs vara ett svar från Donald Trump på de attacker med kemiska stridsmedel som han misstänker att Syriens regim och president Bashar al-Assad låg bakom och som dödade 72 antal människor, varav många var barn.

I en överrumplingsattack avfyrades 59 Tomahawk-missiler från ett amerikanskt hangarfartyg i Medelhavet. Bild: AL.com

Trumps missilattack tog världen på sängen. Den hade en sådan chockverkan att de flesta blev mållösa. Samtidigt öste flera av världens ledare – förutom Rysslands president Vladimir Putin – beröm över Trump för dennes snabba agerande. Äntligen fanns det någon som försökte tala om för den syriska regimen att den inte ostraffat kan döda sitt eget folk, särskilt inte med hjälp av giftgas som sarin eller klor.

Donald Trump beordrade missilattacken mot Syrien. Bild: Target Liberty

Omedelbart drogs naturligtvis en debatt igång om att Donald Trumps panikartade beslut att skicka missilerna var ett flagrant brott mot folkrätten. Ett utomstående land som USA har inte rätt att angripa ett annat land på det här sättet utan att beslutet är förankrat i FN:s säkerhetsråd.

FN:s säkerhetsråd i New York. Bild: centerforunreform.org

Låt mig dra på munnen. FN:s säkerhetsråd? När lyckades man där åstadkomma ett kraftfullt agerande? Jag minns inte någon gång. Hade USA lagt fram förslaget om att bomba i Syrien inför FN:s säkerhetsråd så hade Ryssland omedelbart lagt in sitt veto mot detta och stoppat bombplanerna.

Syriens president Bashar al-Assad. Bild: Youtube

FN och FN:s säkerhetsråd ska vara en garant för freden, heter det, men med tanke på vetorätten försätts alltid säkerhetsrådet i en förlamande passivitet. Inget blir uträttat.

72 syrier dog i den fruktansvärda gasattacken i Syrien. Bild: Vivere Milano

Säkerhetsrådet hade inte ens lyckats enas om hur den syriska giftgasattacken skulle utredas, d v s vem som egentligen låg bakom! Om Trump i det här läget skulle vänta in säkerhetsrådet så skulle det aldrig ha blivit någon utredning värd namnet, än mindre ett kraftfullt agerande från FN:s sida gentemot Syrien.

Nej, jag förstår att Donald Trump tappade tålamodet. Möjligen kommer han att få äta upp sin missilattack många gånger om. Det beror på vad som händer efter detta. Vad gör Ryssland? Jo, fördömer attacken och kallar till ett möte i FN:s säkerhetsråd. Men vad får det för betydelse. Missilerna har ju redan avfyrats.

Stefan Löfven och Margot Wallström anser att det är FN:s roll att skapa fred i Syrien, inte USA:s. Bild: regeringen.se

De svenska reaktionerna på Trumps missilattack är naturligtvis de förväntade. Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström vill att Syrien-kriget måste stoppas politiskt. Samtidigt måste folkrätten respekteras. FN:s roll måste stärkas. Inget av detta har hänt sen inbördeskriget inleddes 2011.

Offer för den syriska gasattacken häromdagen. Bild: RT.com

Vilken folkrätt, undrar jag? Den människoslakt som vi dagligen är åsyna vittnen till i Syrien, vilket stöd har den i folkrätten? Är det rätt av en regim, gerillarörelser eller Islamiska staten att slakta människor i Syrien – men fel av USA att ingripa mot dessa folkmord?

Donald Trump
Bild: Youtube

Trump agerade utifrån sina känslor sen han sett de upprörande bilderna på 72 döda människor och barn efter gasattacken. Han gjorde vad jag och många med mig betecknar som moraliskt. Sen kan man prata om folkrätt hur mycket man vill. Om folkrätten hindrar ett land eller ett antal länder att stoppa ett pågående blodbad i ett annat land så är inte folkrätten särskilt mycket värd.

Rysslands president Vladimir Putin blev upprörd av den amerikanska missilattacken mot Syrien. Bild: Target Liberty

Dessutom är folkrätten ett tillhygge man griper i flykten när det passar. President Putin anklagar Donald Trump för att bryta mot folkrätten när Trump skickar missiler mot Syrien. Men samme Putin anser sig själv ha lagen och folkrätten på sin sida när han annekterar Krim och underminerar Ukraina. Då finns det inga brott mot folkrätten att åberopa enligt Putin.

Så i det diplomatiska umgängesmönstret är har folkrätten mest blivit ett slagträ när en annan stat gör något man själv inte gillar.

Efter Trumps missilattack finns det människor som nu fruktar ett tredje världskrig. Jag tror inte att det blir så? Vem skulle starta det kriget? Ryssland? Kina? USA? EU? Den övriga arabvärlden? Nej, det är uteslutet. Syrien har bara fått vad man förtjänat. Regimen i Syrien har inget stöd någon annanstans än möjligen i Ryssland.

Kanske kan freden äntligen få en chans i Syrien. Jag är dock inte så naiv att jag tror det. Syrien är och förblir förlorat under överskådlig tid.

Det amerikanska hangarfartyg, från vilket missilerna avfyrades. Bild: AL.com

Sedan ska man inte vara så naiv att man tror att Donald Trump utan att ha den amerikanska kongressen bakom sig och utan att ha FN:s säkerhetsråd bakom sig beordrade missilattacken bara av humanitära skäl. Trump är visserligen flagrant okunnig om utrikespolitiik men han är mycket mån om att imponera och visa handlingskraft. ”America first” är ju hans valspråk. Det visade han i natt, när han gjorde USA till den stat som regelrätt satte in missilattacker mot Syrien. America was definitely first this time!

Donald Trump har behov av att sätta Vladimir Putin på plats. Bild: Igor Dolgov/Dreamstime.com

Sedan känner Trump att behöver sätta Putin på plats. Han har behov av att köra över FN som ändå inte klarar av att stoppa ett krig. Han har också behov av att låta Kinas president Zhi … som just nu råkar vara på besök hos Trump förstå att USA inte är att leka med, att USA är berett att handla när det behövs. Nordkorea next, kanske.