ÄNTLIGEN händer det något i flyktingpolitiken!

Idag kom ett lika överraskande som välkommet förslag från regeringen: Från och med klockan 12.00 i morgon, torsdagen den 12 november 2015, inför Sverige tillfälliga gränskontroller. Det betyder att de flyktingar som är på väg in i Sverige måste kontrolleras av den svenska gränspolisen. Det görs inte idag. Flyktingarna måste kunna visa upp pass och identitetshandlingar och också meddela om de tänker söka asyl i Sverige eller ej.

Copyright: Ingvar Björk/Dreamstime.com

Bild på svenska pass

Enligt Migrationsverket tänker nämligen hälften av de flyktingar som kommit till Sverige de senaste veckorna inte söka asyl i landet. Sannolikt tänker många istället gå under jorden och gömma sig. Det är ett illegalt beteende och fullkomligt oacceptabelt i en rättsstat.

Dagens beslut kom verkligen fem i tolv men det kom i alla fall, även om det också var mycket oväntat. Det var Migrationsverket som inte orkade hålla emot flyktingströmmarna längre utan begärde hos regeringen att få införa tillfälliga gränskontroller för att få en viss styrsel på flyktingmottagandet.

Copyright: Per Björkdahl/Dreamstime.com

Öresundsbron

Gränskontrollerna ska utföras vid Öresundsbron i Malmö, den förbindelselänk med Europa som majoriteten av flyktingarna anländer till Sverige via.

Copyright: Lailoken123/Dreamstime.com

Tysklandsfärja

De andra platser där gränskontrollerna ska utföras är hamnarna i Ystad och Trelleborg, Dit kommer flyktingar med färjor direkt från Tyskland.

Beslutet gäller gränskontroller under i första hand tio dagar. Om Migrationsverket ser att tio dagar inte räcker, så kan kontrollerna förlängas med trettio dagar i taget. Ändå är jag övertygad om att det kommer att märkas kanske redan de närmaste dagarna att flyktingströmmarna mot Sverige avtar. Dagens beslut är nämligen en mycket viktig signal till de asylsökande men absolut inget hinder för dem som har gott uppsåt och som verkligen vill ha asyl i Sverige. Däremot kan de flyktingar som inte tänker vare sig söka asyl eller uppehållstillstånd i Sverige känna sig mindre lockade att bege sig till Malmö eller Trelleborg.

Copyright: Tony Johansson/Dreamstime.com

Öresundsbron

Där kommer de nämligen att avvisas direkt. Sedan är frågan hur effektiva gränskontrollerna kommer att bli. Polisen klagar redan idag över den omåttliga arbetsbörda som flyktingmottagandet har skapat. Utan nya och kraftiga resurstillskott riskerar gränskontrollerna att bli ett slag i luften.

Men man behöver inte måla fan på väggen ännu. Det var ju ändå ett välkommet och nödvändigt beslut, som dessutom stöds av samtliga partier i riksdagen, möjligen med vissa reservationer från vänsterpartiet.

Copyright: Palinchak/Dreamstime.com

Stefan Löfven

En annan stor svensk framgång på flyktingområdet idag var statsminister Stefan Löfvens utomordentligt kloka förslag till EU-toppmötet, som nu pågår på Malta, att hela flyktingorganisationen inom EU görs om. Den s k Dublinförordningen, som innebär att en flykting måste söka asyl i det första EU-land flyktingen kommer till, har sedan länge spelat ut sin roll. Flyktingar har senaste månaderna strömmat via Grekland, Balkan och in i Tyskland på väg mot Skandinavien utan att någon myndighet i dessa länder lyft ett finger för att tillämpa Dublinförordningen utan bara låtit flyktingarna passera.

Enligt Löfven ska det i fortsättningen inte vara det första mottagarlandet i Europa som gör asylprövningen. Den ska hanteras av EU som organisation. EU ska också bestämma till vilket land en flykting ska skickas. Enligt de första rapporterna mottogs Löfvens förslag väl av de övriga EU-ledarna

Förslaget är dock sådant att det kan ta år innan det genomförs. Det måste först tröskas genom EU:s alla institutioner innan det kan sjösättas. Kanske krävs det till och med en grundlagsändring i EU:s fördrag om Dublin-
förordningen ska kunna ersättas med något annat.

Dublinförordningen är en grundsten i hela EU:s asylpolitik. Den går tillbaka till 2003, då förordningen ersatte den gamla Dublinkonventionen från 1990. En så genomgripande förändring av EU:s asylpolitik som Sveriges statsminister föreslår låter sig inte genomföras i brådrasket. Men förändringen är nödvändig.