Nu är det hög tid för Sverige att förbjuda kusingifte. Svenska politiker har under alla år gravt försummat de allvarliga hälsoriskerna för barn som avlas av två kusiner.

Sen år 1844 är kusingifte tillåtet i Sverige. Det betyder att det under snart tvåhundra år har varit helt ok att gifta sig och få barn med sina kusiner. Det är fortfarande tillåtet trots att debattens vågor går höga både i Sverige och i andra västländer om de enorma medicinska risker kusingifte och andra former av inavel innebär för de barn som föds i dessa äktenskap.
Sverige – ett u-land
Men Sverige har förblivit ett u-land på detta område. I vårt land har det nämligen alltid varit tabu att ens framföra åsikter som har med biologin och det genetiska arvet att göra.
Kärlekspar
För etniska svenskar är kusingifte idag inte något större problem. Nuförtiden förekommer det sällan att kusiner i Sverige gifter sig och får barn, i varje fall inte när det handlar om infödda/etniska svenskar – trots att det är tillåtet att få barn med sina kusiner. Problemet finns istället bland det ständigt ökande antalet invandrare i Sverige, framförallt invandrare från Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien, där kusingifte har varit vanligt sedan tidernas begynnelse.
Muslimskt bröllop
Bild: hmn.wiki
Det är nämligen fortfarande skrämmande vanligt med kusingifte och andra former av inavel i ett stort antal länder i Nordafrika, stora delar av arabvärlden, Indien, Pakistan och Bangladesh, alltså länder där islam har ett starkt fäste.
I många länder i arabvärlden utgör kusingiftena i genomsnitt 30 procent av alla äktenskap. Nästan vart tredje äktenskap ingås alltså mellan en man och en kvinna som är kusiner. I arabvärlden finns den högsta andelen kusinäktenskap i hela världen.
Arabiskt bröllop
Bild: Youtube.com
Inte sällan handlar det om tvångsäktenskap. Unga flickor blir bortgifta med sina kusiner på order både av brudens och brudgummens familjer, giftermål som har varit planerade i flera år och där den unga kvinnan inte har haft något att säga till om. Det här känner vi alltför väl till – även i Sverige.
Bilden nedan ger syn för sägen. Den visar andelen kusinäktenskap av samtliga äktenskap i Arabvärlden och Sydasien. Siffrorna är inte dagsfärska men situationen har inte ändrats på något avgöranda sätt under de senaste åren:
Källa: Reproductive Health
Grafik: Elisabet Höglund

De länder som har den högsta andelen kusingifte har jag markerat med rött på bilden. Särskilt en region skiljer ut sig kraftigt från de övriga, nämligen Punjab i Pakistan där 83 procent av alla äktenskap är äktenskap mellan kusiner.  I Pakistan som helhet sker 70 procent av giftermålen inom släkten, framförallt mellan kusiner.

Sudan i Nordafrika, som anses vara en del av Mellanöstern trots att det ligger i Afrika, har också en stor andel kusinäktenskap, mellan 44 och 50 procent. I Nubien, som är ett landområde kring Nilen och som ligger dels i Egypten, dels i norra Sudan, är andelen kusinäktenskap mellan 39 och 47 procent, alltså uppemot hälften av alla äktenskap.

Barn med mikrocefali

Sjukdomar och missbildningar till följd av kusingifte

Orsaken till att kusingifte (en form av inavel) är så kontroversiellt är att studier har visat att ovanliga och mycket allvarliga genetiska sjukdomar, hög dödlighet och missbildningar är betydligt vanligare i kusinäktenskap än i äktenskap där makarna inte är släkt. De sjukdomar det kan handla om är medfödda neurologiska sjukdomar, hjärtsjukdomar, njursjukdomar, cystisk fibros, blodsjukdomar, bröstcancer, dövhet och blindhet, spinal muskelatrofi (försvagad muskelkraft), psykiska sjukdomar, schizofreni, depression och intellektuella funktionsstörningar. Till detta kommer grava missbildningar.

Barn i kusinäktenskap föds alltså oförskyllt in i ett ofattbart lidande på grund av dessa nedärvda sjukdomar, som nästan alltid leder till en för tidig död. Och barnens föräldrar och släktingar fortsätter att låta detta ske.

Vigselringar inför ett muslimskt giftermål
Bild: fråga imamen
Pakistanskt bröllop
Bild: Showbiz
Sonen Marsin är 17 år och svårt sjuk. Han är redan blind och är på väg att bli döv. Han talar sluddrigt, ligger och skriker hela dagarna och kan inte göra sig förstådd. Han förstår allt mindre av det som händer omkring honom.
Hans två yngre systrar har samma sjukdom. De är på väg att bli både döva och blinda. De pratar och rör sig förvirrat.
Marsin ligger och skriker på golvet hela dagarna
Ur: ”When cousins marry”
Men mamman och pappan förstår inte att det är de själva som har fört över sjukdomen till sina barn eftersom föräldrarna är kusiner. ”Mina barn var friska när de föddes”, säger fru Akhtur. ”De blev sjuka på sjukhuset”. Hon förstår heller inte varför det är olämpligt att kusiner gifter sig med varandra och får barn.
På bilden syns Marsin, reportern Tazeen Ahmed och Marsins mamma.
Ur: ”When cousins marry”
Föräldrarna lever i total förnekelse av riskerna med kusingifte. Att barnen är sjuka ser de som en slump – eller ödet. Det är den här sortens okunnighet som gör att kusiner från Pakistan, Bangladesh och Indien fortsätter att gifta sig och skaffa barn tillsammans i Storbritannien. Detta trots att det i Storbritannien är dubbelt så vanligt att barn till kusiner föds med missbildningar och sjukdomar än barn till föräldrar som inte är släkt med varandra.
De två sjuka döttrarna
Ur: ”When cousins marry”
En stor skuld till detta vilar på brittiska politiker. Kusinäktenskapen i Storbritannien är ett tabubelagt ämne. Ingen politiker vågar ta upp ämnet med risk för att förlora viktiga väljare i valen och dessutom bli betraktade som rasister.
Samma attityd har funnits i Sverige. Kanske blir det en ändring på detta snart.
”Det kommer mera”
I morgon kommer jag att publicera ännu ett inlägg i detta känsliga ämne. Då ska jag redovisa de mest häpnadsväckande historiska exemplen på hur generationer av inavel har lett till ett totalt mänskligt förfall.