Nu har även jag drabbats av Postnords allvarliga utdelningsmissar!

Tidigare har jag inte förstått den ständiga och hårda kritik som har riktats mot Postnord. Folk har klagat över att brev inte har kommit fram, att paket har försvunnit, att julkort aldrig har delats ut etc. Varken Bosse eller jag har oss veterligen drabbats och har tyckt att kritiken mot Postnord var både överdriven och missvisande.

Bil från Postnord
Bild: LinkedIn

Det tycker jag inte längre. Nu har även jag sällats till de drabbades skara. Hade Postnords misstag bara gällt ett julkort som aldrig kommit fram till mig så hade jag svalt den förtreten. Julkort är ju inte så viktiga. Dessutom skickar folk numera allt färre julkort.

Nej, det handlade inte om något försvunnet julkort. Det handlade om något mycket viktigare, nämligen en kallelse till ett viktigt läkarbesök på vårdcentralen, en kallelse som skickades ut av min vårdcentral Familjeläkarna i Tungelsta den 13 december i fjol. Kallelsen gällde ett besök på vårdcentralen den 21 december.

Men jag fick aldrig brevet med kallelsen – inte då. Först igår den 3 januari – 3 veckor senare – kom brevet från Familjeläkarna fram och låg i vår brevlåda! Postnord hade alltså tagit mer än tre veckor på sig att leverera brevet med kallelsen, som var mycket viktig för mig. Jag skulle besöka på vårdcentralen för att kontrollera viktiga värden, bland annat blodtrycket som har legat alldeles för högt under en längre tid.

När brevet kom igår och jag öppnade det för att bland annat kontrollera när det  hade skrivits och skickats såg jag att det mycket riktigt hade skrivits och skickats iväg den 13 december. Brevet var också poststämplat i Tyresö den 13 december.

Jag blev väldigt arg. Det går alltså inte att lita på att Postnord levererar mina och andras brev. Visserligen råkade misstaget ske mitt i julruschen – men ändå.

Bild: Ehandel.se Mitt i julruschen

Nu blev katastrofen inte så stor för min del. Vårdcentralen hade nämligen samtidigt med brevet även skickat ett sms till mig med beskedet att jag skulle infinna mig hos dem den 21 december. Så jag fick den information jag behövde i alla fall.

Bild: Ehandel.se

Men så ska det inte vara. Alla ska kunna lita på att ett brev kommer fram – särskilt viktiga brev som detta. Ingen ska samtidigt behöva skicka ett sms för den händelse att brevet inte kommer fram.

Men så är det nu. Jag brukar skämtsamt kalla brevbefordran per post för ”snigelpost”. Dock trodde jag inte att snigeln kröp s-å-å långsamt.

Botten Postnord! Jag är inte ert fan längre.