Nu har det ÄNTLIGEN hänt: Saudiska kvinnor ska få lov att köra bil! Vilken revolution!

 

Idag måste världens alla kvinnorörelser jubla. Ett viktigt steg på jämställdhetens väg har tagits: Kvinnor får från och med den 1 juni 2018 lov att ta körkort och köra bil i Saudiarabien!

Kung Salman av Saudiarabien
Bild: allinfo.space

Nej, det här är inte ett skämt. Det är faktiskt sant. Beskedet gavs i TV-sänt tal av Saudiarabiens kung Salmin bin Abdul Aziz igår, tisdag. Det betyder att Saudiarabiens främste härskare till sist har insett att det kan vara värt att tillgodose kvinnornas krav åtminstone på den här punkten.

Saudiska kvinnor
Bild: Newsvice.com

De saudiska kvinnoaktivisternas krav på rätt för kvinnor att köra bil har drivits sen början av 90-talet men det skulle ta mer än tjugofem år innan kravet blev verklighet. Samtidigt har det inte varit alldeles enkelt för de saudiska makthavarna att motivera helomvändningen. Dock har man kommit fram till ett historiskt prejudikat: saudiska kvinnor hade förr i tiden rätt att köra åsnekärra. Idag kan man säga att en åsnekärra motsvaras av en bil. Så varför skulle inte kvinnor då kunna få köra bil?

Resonemanget är förstås häpnadsväckande och visar på den grundmurade konservatism som genomsyrar det saudiska samhället och det djupa kvinnoförtryck som fortfarande råder. Saudiarabien är idag det enda land i världen där det är förbjudet för kvinnor att köra bil. Detta ska det nu alltså bli ändring på.

Beslöjade saudiska kvinnor
Bild: novostink.ru

Saudiarabien är ett av världens mest kvinnoförtryckande länder. År 2015 presenterade World Economic Forum en undersökning som visade att Saudiarabien låg på 141:a plats av 144 undersökta länder när det gäller brist på jämställhet mellan könen. Kvinnoförtrycket är större bara i Syrien, Pakistan och Jemen.

Kung Salman
Bild: arabi21.com

Men nu ska ingen tro att den saudiska kungafamiljen med kund Salman i spetsen plötsligt har gått och blivit politiskt radikal på gamladar. Nej, hundraåttiograderssvängen i körförbudsfrågan ska istället tolkas som en eftergift till ekonomiska Saudiarabiens ekonomiska behov och intressen. Många saudiska kvinnor driver idag själva egna företag. Då är det orimligt att det samtidigt ska finnas en lag som förbjuder dessa kvinnliga företagare att köra bil.

Saudisk kvinna kör bil
Bild: Mest motor

Samtidigt har Saudiarabiens ledarskikt insett att det krävs reformer även i det saudiska samhället. Oljepriserna sjunker till följd av sjunkande efterfrågan på olja. Det leder till minskade statsintäkter för Saudiarabien, som nu måste börja fundera på att strukturera om sin ekonomi och förbereda sig för en omställning ”post oil”, alltså efter oljan.

Ett sätt att stärka den saudiska ekonomin och göra näringslivet mer diversifierat är att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Man kan ana att det snart upphävda körförbudet för kvinnor står att finna i en djupare insikt i Saudiarabiens framtida ekonomiska problem när oljan inte längre är den viktigaste inkomstkällan.

Saudiska kvinnor på jobbmässa
Bild: utrikesmagasinet.se

Men OK, så är det alltid. Det är inte så att kvinnor någonstans i världen har fått sina rättigheter tillgodosedda bara därför att männen i har velat vara snälla mot dem. Nej, det är alltid ekonomiska krafter som styr. Vi behöver inte gå längre än till vårt eget land. Avskaffandet av sambeskattningen mellan man och hustru i Sverige 1972, den långa raden av familjepolitiska reformer och förbättrade möjligheter för kvinnor berodde helt och hållet på att de ledande i Sverige på 60- och 70-talet ville ha ut kvinnorna på arbetsmarknaden. När den offentliga sektorn och välfärdssamhället skulle byggas ut behövdes det kvinnlig arbetskraft. Då måste riksdag och regering stifta lagar som gjorde det förmånligare för kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden.

Saudiska kvinnor
Bild: euromag.ru

Precis på samma sätt förhåller det sig sannolikt i Saudiarabien, även om skillnaderna mellan Saudiarabien och t ex Sverige är oerhört mycket större än likheterna. Men ett slopat körförbud för kvinnor är ett myrsteg på vägen. Det gäller bara att se att denna reform följs av andra.

Saudisk kvinna kör bil
Bild: fria.nu

Det återstår mycket att göra för de saudiska kvinnorna. De är totalt förlamade av diktaten från sina manliga förmyndare. En saudisk kvinna kan idag inte gifta sig, skilja sig, resa, öppna ett bankkonto, skaffa jobb, skaffa pass och ID-kort utan att hennes manlige förmyndare ger sitt tillstånd. Hon får inte gå på restaurang och äta om restaurangen inte har en familjeavdelning. Hon är förtryckt av den saudiska rättskipningen i domstolarna. Ett vittnesmål från en man är dubbelt så mycket värt som ett vittnesmål från en kvinna. Den saudiska kvinnan har heller inte samma arvsrätt som mannen. Döttrarna i en familj får bara ärva hälften så mycket som sina bröder. Exemplen kan mångfaldigas.

”Gud sade inte att jag inte kunde köra bil”. En saudisk kvinnoparoll
Bild: Global voices

Det återstår alltså en del att göra om man säger så. Samtidigt har den saudiske kungens besked igår om slopat körförbud för kvinnor ifrågasatts på många håll i världen idag. Somliga ser det bara som en vacker gest utan innehåll samtidigt som det riktigt djupa förtrycket fortsätter.

Man ska som jag ser det uppfatta gårdagens saudiska besked precis för vad det är: kvinnor i Saudiarabien har från och med juni nästa år enligt lag rätt att köra bil. Det beslutet kommer inte att dras tillbaka.

Saudiska beslöjade kvinnor
Bild: pri.org

Att kvinnoförtrycket i övrigt är utbrett och kränkande är sant. Men det får bli nästa steg för de saudiska kvinnorna – tillsammans med den demokratiska delen av omvärlden – att ta.

Kronprins Muhammed bin Salmin
bild: Zimbio.com

Kung Salmans 32-årige son, kronprins Muhammed bin Salman, som så småningom kommer att efterträda sin far på kungatronen, har redan börjat tala om ekonomiska reformer i Saudiarabien. Det tyder på att Saudiarabien förutom behovet av att differentiera sitt näringsliv känner ett visst behov av att öka landets popularitet bland andra länder.

Muhammed bin Salman
Bild: SUSTG.com

Det kommer att ta årtionden, kanske mer, innan kvinnorna i Saudiarabien uppnår en jämställdhet som i någon utsträckning är jämförbar med västvärldens, men kanske är något på väg att hända i detta stockkonservativa land där det religiösa prästerskapet fortfarande har en grundmurad makt över människors sinnen, över det politiska systemet och över lagar och förordningar.