Ny glädjande friskförklaring från min cancer!

 

Igår fick jag ännu ett glädjande besked angående min hälsa. Jag är helt fri från cancer. Inga metastaser eller andra förändringar på mina organ i buken har kunnat upptäckas.

Radiumhemmet – min trygghet i över fem år.
Bild: vardfokus.se

Den 9 december genomgick jag en ny cancerkontroll av min kropp. Jag genomgick en magnetröntgen av min lever och den lilla bit som finns kvar av min bukspottkörtel för att få veta om cancern har kommit tillbaka eller ej. Jag var väldigt orolig efter röntgenundersökningen. Levern är ju ett känsligt organ. Om man som opererad cancerpatient med en jättetumör på bukspottkörteln så är det alltid levern man i första hand ska undersöka om man befarar att cancern kan ha spridit sig. Det är där metastaserna i första hand uppträder, mera sällan på lungorna eller i skelettet.

– Levern ligger ju så nära den plats där din tumör satt, berättar min onkolog på Radiumhemmet Mia Karlberg. Det är oftast där metastaserna börjar växa.

Men det finns inga metastaser på levern – och ingen annanstans heller! Igår besökte jag min onkolog på Radiumhemmet för att få veta svaret från magnetröntgen. Allt såg mycket bra ut. ”Oförändrad status. Inga recidiv eller metastasmisstänkta förändringar, stod det på röntgenbeskedet.

Glad idag!!!

Vad lycklig jag blev! Nu har det gått fem och ett halvt år sen som min neuroendokrina tumör på bukspottkörteln opererades bort. Trots att jag aldrig fick några cellgiftsbehandlingar efteråt har cancern inte kommit tillbaka. Det betyder att röntgenkontrollerna av min kropp nu kommer att glesas ut mer och mer – från fyra röntgenundersökningar om året under de första åren till bara en undersökning nästa år. Snart kommer jag inte att behöva gå på några kontroller alls. Ändå vill jag gärna bli kontrollerad även i fortsättningen, åtminstone en gång om året.

Men nu inför den stundande julen kan jag glädjas. Liksom Bosse. Min hälsa betyder ju lika mycket för honom som för mig.