Öppet brev till Stefan Löfven: Inför en snabblag som tvingar alla människor att bära munskydd! Annars kan smittspridingen bli okontrollerbar.

Statsminister Stefan Löfven talar till svenska folket
Foto: Ebba Grape

 

Bäste statsminister Stefan Löfven!

Jag har med viss tillförsikt kunnat konstatera att du och regeringen mer och mer har tagit över ledningen över pandemibekämpningen i Sverige.  Både din presskonferens förra måndagen och ditt TV-sända tal till nationen i söndags kväll antydde att regeringen nu är beredd att axla ett större ansvar för hur pandemibekämpningen i vårt land ska hanteras och framförallt ledas.

Det tror jag att många i Sverige tyckte att det var en viktig markering. När det råder skarpt läge – vilket det gör nu – så är det regeringen som ska ta det fulla ansvaret. Detta ska inte överlåtas på en expertmyndighet, som dessutom inte har visat sig klara uppgiften att skydda svenska folket mot smitta på ett tillfredsställande sätt.

Jag har hela tiden stöttat den svenska linjen att inte stänga ner samhället totalt och det av flera skäl: människor mår fysiskt och framförallt psykiskt dåligt av att ständigt vara isolerade och instängda. Ekonomin drabbas av kanske irreparabla skador om verksamheter och företag tillåts ligga i träda under hur lång tid. Det är dessutom viktigt för folkhälsan och den mentala hygienen att inte släcka ner samhället.

Det här betyder emellertid inte att folk ska kunna röra sig hur fritt precis som de vill, vilket reglerna idag också förbjuder.

Men det finns en punkt där framförallt Folkhälsomyndigheten men också regeringen har svikit sin befolkning när det gäller smittskydd och skyddsutrustning. Det gäller kravet på munskydd – för alla, inte bara på vårdinrättningar och sjukhus. Kravet på munskydd måste från och med nu gälla alla som bor i Sverige. 

Flera vetenskapliga undersökningar har visat att munskydd kan skydda mot smitta till uppemot åttio procent. Det är sannerligen inget dåligt skydd. Det är dessutom helt felaktigt att påstå att, som statsepidemiologen har gjort hela tiden, risken för smitta ökar med munskydd istället för att minska. Vem har sagt det utöver Anders Tegnell? Istället har andra undersökningar visat att folk petar sig mindre i ansiktet när munskyddet sitter på än när samma person inte bär något munskydd.

Dessutom uppmanar Världshälsoorganisationen ständigt medborgarna i alla länder att bära munskydd. Munskydd skyddar inte mot smitta till hundra procent. Men om det skyddar till åttio procent är redan mycket vunnit. De resterande tjugo procenten av skyddet får man åstadkomma genom att iaktta social distansering, inte gå till jobbet när man är sjuk, hålla avstånd och tvätta händerna med mera.

Jag och många med mig kan inte förstå det halsstarriga motstånd mot munskydd som svenska myndighetspersoner ständigt har upprepat som ett mantra. Faktum är att frågan om munskydd inte längre är en vetenskaplig stridsfråga. Det handlar istället om en prestigekamp mellan dem som har bestämt sig för att munskydd är olämpligt och dem som hävdar motsatsen.

Du, Stefan Löfven, har vid minst två tillfällen den senaste veckan sagt att ”det inte är förbjudet att bära munskydd”. Nej, naturligtvis inte. Men gå nu ett steg längre!

Jag vädjar till dig, Sveriges statsminister, att i samarbete med dina övriga statsråd förbereda en lag eller en förordning som senast från och med nästa vecka tvingar svenska folket att bära munskydd – som en komplettering till alla andra smittskyddande åtgärder. Ett obligatoriskt krav på munskydd är nödvändighet för att förhindra en galopperande smittspridning, som på sikt kan få ödesdigra konsekvenser.

Detta är ingen stor omställning eller någon radikal omläggning av den svenska strategin. Det är istället en fortsättning på en ansvarsfull politik för att upprätthålla en strategi som skyddar så många människor som möjligt från att smittas av det virus som vi nu ser skenar i samhället. 

Det råder heller ingen brist på munskydd på apotek och i annan handel idag. Tvärtom. Det är lätt att handla in munskydd även om man är privatperson.

Stefan Löfven, jag tänker inte förhäva mig. Jag är numera en bloggare som försöker skriva om sådant som är viktigt för människor i Sverige. Jag har dessutom fyrtiofem års erfarenhet av journalistik på högsta nivå. Jag är också författare. Hur pass tungt mitt ord väger i regeringskansliet har jag ingen aning om men jag tror mig veta att både du och dina regeringskollegor är öppna för att lyssna på goda råd.

Tungelsta den 25 november 2020

Elisabet Höglund

journalist, författare och bloggare