Polisen lägger ner utredningen om Anders Borg. Självklart! Vem vill vittna mot Anders Borg?

 

Som jag antydde i ett tidigare blogginlägg om skandalen kring förre finansministern Anders Borg häromdagen, så kanske en ev. förundersökning mot honom med stor sannolikhet skulle komma att läggas ner direkt.

Anders Borg glad idag
Bild: Projekt Morpheus

Så har det blivit också. Igår berättade medierna med krigsrubriker att polisen inleder en förundersökning mot Anders Borg. Bara tjugofyra timmar senare meddelade samma medier – nu med något mindre rubriker – att förundersökningen läggs ner. Ja, egentligen handlade det aldrig om någon ”riktig” förundersökning, bara en s k för-förundersökning. Med det menas att polisen sitter en liten stund och grundar på om eventuella brott går att bevisa. Kommer man fram att så inte kommer att bli fallet så blir det aldrig någon polisutredning eller förundersökning.

En fri man
Bild: offensiv.socialisterna.org

Så nu är Anders Borg, i varje fall juridiskt och polisiärt, en fri man. Men om han också är en fri man i moraliskt avseende är en helt annan sak.

Jag är inte särskilt överraskad över att det inte blir någon polisutredning mot Borg. Inga vittnen har hört av sig till polisen. Det finns ingen s k målsägande, alltså en person som anser sig ha drabbats av herr Borgs klåfingrighet alternativt olämpliga språkbruk och som vill ha polisens hjälp att beivra detta. Och har polisen ingen målsägande så blir det ingenting.

Bild: burlov.se

Nåja, det gäller naturligtvis inte alltid. Vid mycket grova brott, t ex mord, där en målsägande saknas, blir det naturligtvis en förundersökning. Även om polisen inte har några vittnen eller någon som anser sig förfördelad, så inleder polisen i regel en förundersökning med spaning och kan i bästa fall till slut hitta en gärningsman alternativt -kvinna. Men då är det staten mot den eventuelle brottslingen det står emellan.

Det var här på Husarö som den beryktade festen ägde rum. Bild: husarohandel.se

Men de brott som Anders Borg påstås ha begått i samband med den där beryktade skärgårdsfesten anser polisen inte vara tillräckligt allvarliga för att man själv ska börja rota i ärendet. Polisens resurser är heller inte tillräckligt stora för att massor med tid och personal ska läggas ner på att bevisa att den förre finansministern har betett sig skandalöst och om han har kränkt någon med sina påstådda handlingar.

Anders Borg
Bild: Moderaterna

Jag visste på förhand att det inte skulle bli någon förundersökning mot Borg. Men det berodde inte på att det eventuella brottet var oviktigt. Om Borg har utsatt män och kvinnor för sexuella kränkningar, alternativt sexuellt ofredande, så är det förstås allvarligt och tyder på ett obeskrivligt dåligt omdöme och inte minst en usel självkontroll hos Anders Borg.

Anders Borg
Bld: kajsalisasblogg.wordpress.com

Samtidigt vet vi att utredningar kring de flesta sexualbrott och påstådda våldtäkter läggs ner eller aldrig inleds. Ofta står ord mot ord och polis och åklagare kan inte bevisa att ett brott har begåtts. Men när det gäller Anders Borg, denne fine man, så kan man också ana att det också finns andra bevekelsegrunder för polisen att inte rota vidare i den här skandalen.

Lagens långa arm når inte fram tlll alla.
Bild: Human solutions

Tillhör man samhällets yttersta toppskikt och därtill nedtyngd med viktiga internationella uppdrag så räcker ofta lagens långa arm inte fram. Om du däremot är somalisk flykting i Sverige och påstås ha begått en våldtäkt, så är sannolikheten betydligt större att dessa brottsmisstankar blir utredda än om en tidigare finansminister har gjort sig skyldig till sexuella trakasserier.

Det visar att vi människor absolut inte är lika inför lagen. Om du redan har höga befattningar i samhället, är ansedd och hyllad, så finns det en ofta oöverstiglig skyddsmur runtomkring dig. Du blir onåbar även för dem som ska se till att rätt skipas, d v s polis och åklagare.

Anders Borg
Bild: youtube.com

Samtidigt har du en ännu högre mur omkring dig bestående av gamla kompisar i näringslivet, högt uppsatta politiker och politiska tjänstemän och andra som till varje pris inte bara vill skydda dig utan framförallt sig själva. Det känns ju inte bra om polisen börjar rota i saker som har inträffat på elitens våldsamma fester. För där kan det ju går mycket livligt till och hända saker som rättvisans sökarljus absolut inte får nå fram till.

Så det bästa råd jag kan ge till alla som planerar att begå brott eller förseelser av olika slag är att ni först ska förse sig med goda, högt uppsatta och framförallt inflytelserika vänner.

Vänner som aldrig skvallrar.