”Ryskt militärt anfall mot Sverige inte uteslutet” – Nu varnar svenska politiker för Den Ryska Björnen?

 

”Ett väpnat angrepp mot Sverige är inte uteslutet. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige”.

Vladimir Putin – vad har han i kikaren?
Bild: sushtv.pk

Detta skriver den statliga Försvarsberedningen som idag presenterade en utredning om det svenska totalförsvaret för åren 2020-2025 och hur detta ska förbättras. Försvarsberedningen skriver rakt ut att Ryssland är det stora hotet mot Sverige. 

Svenska soldater
Bild: youtube.com

Därför måste det svenska försvaret och totalförsvaret rustas upp med över 4 miljarder kronor per år för den aktuella tidsperioden. Sverige måste kunna stå emot ett militärt anfall under minst tre månader utan hjälp utifrån. Varje svensk måste kunna klara sig själv med mat och andra livsförnödenheter under minst en vecka utan hjälp av samhället. Underförstått för att möta det ryska hotet! För att vara redo när ryssen kommer.

Björn von Sydow tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist
Bild: regeringen.se

Det är skrämmande läsning som försvarsberedningen under ledning av förre socialdemokratiska talmannen Björn von Sydow presenterar för det svenska folket fyra dagar före julafton 2017. Så här tydligt har svenska politiker aldrig pekat ut Ryssland som det stora militära hotet mot Sverige sen under det kalla kriget. Men nu är det blodigt allvar och Svensson måste lära sig att ta hand om sig själv ”när ryssen kommer”.

Den Ryska Björnen
Bild: youtube.com
President Vladimir Putin
Bild: The onion

Svenska försvarspolitiker litar inte på Rysslands president Vlaldimir Putin. Försvarsberedningen slår också fast att den ryska säkerhetspolitiken har blivit alltmer konfrontatorisk mot USA. ”Den ryska regeringen fortsätter att undergräva och utmana den internationella stabiliteten genom påverkanskampanjer mot enskilda länder, inblandning i val, provokativa och hotfulla uttalanden samt styrkedemonstrationer i form av militära omdispositioner”, skriver försvarsberedningen.

Rysk kärnvapenbestyckad militärbil
Bild: wikipedia

Den som har följt den svenska försvars- och säkerhetspolitiken under ett antal år kan konstatera att den svenska hållningen gentemot Ryssland nu är direkt fientlig – från att tidigare ha varit direkt försonlig. Ryssland ses som ett gigantiskt militärt hot idag.

Men så lät det minsann inte för bara några år sen. Jag letade fram Försvarsberedningens gamla rapport från 2007, alltså för tio år sen, och kunde läsa följande direkt ur rapporten:

”Försvarsberedningen står fast vid bedömningen att ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt riktat mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid.”

Hoppsan! Detta skrevs för bara tio år sen. Varade den ”överskådliga tiden” bara i tio år, eller …

Ryska soldater i militärmarsch på Röda Torget
Bild: voanews

Naturligtvis tänkte man sig en betydlig längre tid. Ryssland var överhuvudtaget inte intresserat av att angripa Sverige eller mål i Europa, ansåg man. Det fanns ingen militär hotbild mot Sverige. Det svenska försvaret behövdes inte längre. Resurserna skulle istället disponeras om till svenska krigsinsatser i andra länder, till att stärka skyddet mot den internationella terrorismen och till att förebygga attacker från den internationella organiserade brottsligheten. Men något militärt hot fanns inte.

Vladimir Putin tillsammans med militärer
Bild: Inblick

Det är intressant att konstatera att bara tio år senare är Ryssland Sveriges huvudfiende som har både potential och kanske vilja att angripa Sverige och andra länder runt Östersjön, Tyskland, Nederländerna m m. Vem tar idag ansvar för denna gigantiska felbedömning från alla svenska politiska partiers sida, från vänster till höger?

Ingen förstås. Däremot satsas nu pengar på att återupprusta det svenska försvaret, som i princip var nedlagt år 2010. Det är pinsamt, så oerhört pinsamt!

Försvarsberedningen föreslår idag ”en stor samhällsreform” för att skydda Sverige och svenska medborgare mot angrepp utifrån (läs: Ryssland). Skyddsrummen måste iordningsställas och byggas ut. Sjukvården måste få mer resurser för att kunna ta hand om mängder av skadade människor. Beredskapssjukhus ska inrättas och personalen utbildas i traumavård. Ett begränsat militärt angrepp mot Sverige under några veckor bedöms enligt försvarsberedningen kunna resultera i tiotusentals döda.

Kort och gott: Sverige förbereder sig för krig.

För tio år sen fanns inga sådana militära hot.

Vladimir Putin
Bild: Sofiaglobe.com

Vad har hänt under tiden? Jo, Putin har rustat upp, tagit allt större ord i sin mun, genomfört militära övningar nära svenskt vatten och svenskt territorium, övat realistiska attacker mot Sverige och de baltiska staterna med mera med mera, konfronterat politiska ledare i väst och fått allt större självförtroende. Han har dessutom annekterat Krimhalvön.

Den ryska björnen
Bil: Stockwits.com

Har den ryska björnen vaknat? Ja, det gjorde den uppenbarligen medan Sverige sov!